Advanced

Turistbyråns framgångsfaktorer- en granskning av turistbyråer

Lindberg, Charlott; Pålsson, Carolin and Nilsson, Linda (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och analysera framgångsfaktorer för att driva en turistbyrå. För att besvara syftet har det genomförts kvalitativa undersökningar i form av djupintervjuer och observationer hos sju turistbyråer från Varberg i norr till Trelleborg i söder, med Helsingör inräknat. Tillvägagångssättet i uppsatsen är baserad på en abduktiv ansats, där vi utgått från den empiriska undersökningen för att sedan applicera denna kunskap i teoretiska undersökningar. Vi har genom att studera olika delar i en serviceorganisation, organisation, arbetsorganisation, nätverk & samarbete, tjänsteerbjudande, marknadsföring och omvärld kommit fram till att dessa framgångsfaktorer tillsammans med ett utökat servicekoncept måste fungera för att skapa en... (More)
Syftet är att beskriva och analysera framgångsfaktorer för att driva en turistbyrå. För att besvara syftet har det genomförts kvalitativa undersökningar i form av djupintervjuer och observationer hos sju turistbyråer från Varberg i norr till Trelleborg i söder, med Helsingör inräknat. Tillvägagångssättet i uppsatsen är baserad på en abduktiv ansats, där vi utgått från den empiriska undersökningen för att sedan applicera denna kunskap i teoretiska undersökningar. Vi har genom att studera olika delar i en serviceorganisation, organisation, arbetsorganisation, nätverk & samarbete, tjänsteerbjudande, marknadsföring och omvärld kommit fram till att dessa framgångsfaktorer tillsammans med ett utökat servicekoncept måste fungera för att skapa en effektiv serviceorganisation. Resultatet beskrivs ur en egen komponerad modell; Serviceorganisationsträdet. Nyckelord: Serviceorganisationer, arbetsorganisation, nätverk & samarbete,marknadsföring, tjänsteerbjudande, omvärld samt utökat servicekoncept. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354675,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och analysera framgångsfaktorer för att driva en turistbyrå. För att besvara syftet har det genomförts kvalitativa undersökningar i form av djupintervjuer och observationer hos sju turistbyråer från Varberg i norr till Trelleborg i söder, med Helsingör inräknat. Tillvägagångssättet i uppsatsen är baserad på en abduktiv ansats, där vi utgått från den empiriska undersökningen för att sedan applicera denna kunskap i teoretiska undersökningar. Vi har genom att studera olika delar i en serviceorganisation, organisation, arbetsorganisation, nätverk & samarbete, tjänsteerbjudande, marknadsföring och omvärld kommit fram till att dessa framgångsfaktorer tillsammans med ett utökat servicekoncept måste fungera för att skapa en effektiv serviceorganisation. Resultatet beskrivs ur en egen komponerad modell; Serviceorganisationsträdet. Nyckelord: Serviceorganisationer, arbetsorganisation, nätverk & samarbete,marknadsföring, tjänsteerbjudande, omvärld samt utökat servicekoncept.},
 author    = {Lindberg, Charlott and Pålsson, Carolin and Nilsson, Linda},
 keyword   = {organisation,arbetsorganisation,nätverk & samarbete,tjänstererbjudande,marknadsföring och omvärld,Tourism,Turism,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Turistbyråns framgångsfaktorer- en granskning av turistbyråer},
 year     = {2006},
}