Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det osynliga sortimentet, Konsten att få kunderna att uppmärksamma

Andreasson, Henrik and Palmgren, Alexander (2006)
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Ämne SMT 302, Kandidatuppsats, 10 poäng. Författare Alexander Palmgren Henrik Andréasson Problembeskrivning Det finns begränsade studier som konkret visar om enklare exponeringar av vissa utvalda produkter eller varugrupper skapar större uppmärksamhet hos kunden. Syfte Denna uppsats syftar till att analysera några olika exponeringars betydelse för impulsköp av förbrukningsvaror i livsmedelshandel. Frågeställning Spelar exponeringens utformning någon roll för att fånga kundens uppmärksamhet? Metod Med hjälp av kvantitativa observationer samt kvantitativa intervjuer kommer vi att besvara uppsatsens frågeställning. Teori Med hjälp av litteratur om butiksinredning, exponering, kundrörelsemönster, konsumentbeteende och annat till... (More)
Sammanfattning Ämne SMT 302, Kandidatuppsats, 10 poäng. Författare Alexander Palmgren Henrik Andréasson Problembeskrivning Det finns begränsade studier som konkret visar om enklare exponeringar av vissa utvalda produkter eller varugrupper skapar större uppmärksamhet hos kunden. Syfte Denna uppsats syftar till att analysera några olika exponeringars betydelse för impulsköp av förbrukningsvaror i livsmedelshandel. Frågeställning Spelar exponeringens utformning någon roll för att fånga kundens uppmärksamhet? Metod Med hjälp av kvantitativa observationer samt kvantitativa intervjuer kommer vi att besvara uppsatsens frågeställning. Teori Med hjälp av litteratur om butiksinredning, exponering, kundrörelsemönster, konsumentbeteende och annat till ämnet passande litteratur har vi konstruerat exponeringar som kan inspirera kunder att handla mer. Vi har även använt oss av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar. Empiri Empirin består av en fältundersökning på två utvalda ICA Maxi butiker där vi valt att studera kunders reaktioner på olika exponeringar. Slutsats Huvudsakligen fann vi två stora slutsatser. Dels att en exponering i gång säljer bättre om den är oorganiserad. Detta beror på att kunderna upplever varorna som billiga och får en känsla av att dem gör ett klipp. Det andra är att en exponering på en vägg utmed en gång säljer bättre om den är organiserad. Här fick vi känslan av att priset inte var den viktigaste faktorn. Det var snarare exponeringen i sig som lockade och inspirerade kunderna till köp. Med dessa slutsatser kan vi helt klart konstatera att exponeringens utformning spelar en stor roll för att fånga kundens uppmärksamhet. Nyckelord Exponeringar, butiksatmosfär, impulsköp, uppmärksamhet, konsumentbeteende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andreasson, Henrik and Palmgren, Alexander
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
exponeringar, butiksatmosfär, impulsköp, uppmärksamhet, konsumentbeteende., Trade, Handel
language
Swedish
id
1354689
date added to LUP
2006-09-05 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:03:14
@misc{1354689,
 abstract   = {{Sammanfattning Ämne SMT 302, Kandidatuppsats, 10 poäng. Författare Alexander Palmgren Henrik Andréasson Problembeskrivning	Det finns begränsade studier som konkret visar om enklare exponeringar av vissa utvalda produkter eller varugrupper skapar större uppmärksamhet hos kunden. Syfte Denna uppsats syftar till att analysera några olika exponeringars betydelse för impulsköp av förbrukningsvaror i livsmedelshandel. Frågeställning	Spelar exponeringens utformning någon roll för att fånga kundens uppmärksamhet? Metod Med hjälp av kvantitativa observationer samt kvantitativa intervjuer kommer vi att besvara uppsatsens frågeställning. Teori	Med hjälp av litteratur om butiksinredning, exponering, kundrörelsemönster, konsumentbeteende och annat till ämnet passande litteratur har vi konstruerat exponeringar som kan inspirera kunder att handla mer. Vi har även använt oss av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar. Empiri	Empirin består av en fältundersökning på två utvalda ICA Maxi butiker där vi valt att studera kunders reaktioner på olika exponeringar. Slutsats	Huvudsakligen fann vi två stora slutsatser. Dels att en exponering i gång säljer bättre om den är oorganiserad. Detta beror på att kunderna upplever varorna som billiga och får en känsla av att dem gör ett klipp. Det andra är att en exponering på en vägg utmed en gång säljer bättre om den är organiserad. Här fick vi känslan av att priset inte var den viktigaste faktorn. Det var snarare exponeringen i sig som lockade och inspirerade kunderna till köp. Med dessa slutsatser kan vi helt klart konstatera att exponeringens utformning spelar en stor roll för att fånga kundens uppmärksamhet. Nyckelord	Exponeringar, butiksatmosfär, impulsköp, uppmärksamhet, konsumentbeteende.}},
 author    = {{Andreasson, Henrik and Palmgren, Alexander}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det osynliga sortimentet, Konsten att få kunderna att uppmärksamma}},
 year     = {{2006}},
}