Advanced

Gränslösa möjligheter? - Destinationsmarknadsföring av den gränsöverskridande regionen Transmanche

Holm, Linda and Sjölin, Fanny (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Storbritannien och Frankrike har genom historien gått igenom både allianser och fiendskap, varit involverade i krig både med och mot varandra, och ur detta har uppstått otaliga kulturella och sociala skillnader länderna emellan. Idag är dock länderna sammanknutna inte enbart genom en fysisk länk i form av tunneln under Engelska kanalen, utan även genom den gränsöverskridande regionen Transmanche. Denna sammankoppling gör att länderna, och framförallt de berörda regionerna på vardera sidan kanalen, tvingas samarbeta för att de nätverk som sammankopplingen innebär skall fungera. Man bör även gemensamt arbeta för att göra regionen attraktiv för besökare och bosättare, för att på så sätt skapa ekonomisk och regional utveckling. Syftet med... (More)
Storbritannien och Frankrike har genom historien gått igenom både allianser och fiendskap, varit involverade i krig både med och mot varandra, och ur detta har uppstått otaliga kulturella och sociala skillnader länderna emellan. Idag är dock länderna sammanknutna inte enbart genom en fysisk länk i form av tunneln under Engelska kanalen, utan även genom den gränsöverskridande regionen Transmanche. Denna sammankoppling gör att länderna, och framförallt de berörda regionerna på vardera sidan kanalen, tvingas samarbeta för att de nätverk som sammankopplingen innebär skall fungera. Man bör även gemensamt arbeta för att göra regionen attraktiv för besökare och bosättare, för att på så sätt skapa ekonomisk och regional utveckling. Syftet med denna uppsats är att genom studier av turistbroschyrer söka reda på svaret till frågan hur en gränsöver-skridande region fungerar sett ur ett turismperspektiv, samt hur en sådan regions binationella status framställs och upplevs ur turisters synvinkel.
Region Transmanche har fått stort ekonomiskt stöd i form av INTERREG-bidrag från EU för att utveckla regionen, men turism är något som ofta inte hamnar i fokus när pengarna fördelas på regionens olika utvecklingsområden. Svårig-heterna med att marknadsföra en region bestående av två länder med olika kultur och sociala förutsättningar är ett annat hinder som försvårar denna regions utvecklingsmöjligheter. De attraktioner som lyfts fram i broschyrer och av turistbyråerna kan tematiseras som historiska, kulturella och naturrelaterade upplevelser, och oftast är dessa nationellt präglade. Regionens unikhet i och med sin binationella status, liksom varumärket och namnet Transmanche, når inte ut till turister i den utsträckning det skulle kunna för att på ett effektivt sätt stärka regionens kollektiva identitet. Vi menar att det bör satsas stora resurser på att vidareutveckla och använda detta namn, samt på att skapa djupare samarbeten över gränsen för att tillsammans skapa ännu bättre konkurrensfördelar gentemot andra destinationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354704,
 abstract   = {Storbritannien och Frankrike har genom historien gått igenom både allianser och fiendskap, varit involverade i krig både med och mot varandra, och ur detta har uppstått otaliga kulturella och sociala skillnader länderna emellan. Idag är dock länderna sammanknutna inte enbart genom en fysisk länk i form av tunneln under Engelska kanalen, utan även genom den gränsöverskridande regionen Transmanche. Denna sammankoppling gör att länderna, och framförallt de berörda regionerna på vardera sidan kanalen, tvingas samarbeta för att de nätverk som sammankopplingen innebär skall fungera. Man bör även gemensamt arbeta för att göra regionen attraktiv för besökare och bosättare, för att på så sätt skapa ekonomisk och regional utveckling. Syftet med denna uppsats är att genom studier av turistbroschyrer söka reda på svaret till frågan hur en gränsöver-skridande region fungerar sett ur ett turismperspektiv, samt hur en sådan regions binationella status framställs och upplevs ur turisters synvinkel.
Region Transmanche har fått stort ekonomiskt stöd i form av INTERREG-bidrag från EU för att utveckla regionen, men turism är något som ofta inte hamnar i fokus när pengarna fördelas på regionens olika utvecklingsområden. Svårig-heterna med att marknadsföra en region bestående av två länder med olika kultur och sociala förutsättningar är ett annat hinder som försvårar denna regions utvecklingsmöjligheter. De attraktioner som lyfts fram i broschyrer och av turistbyråerna kan tematiseras som historiska, kulturella och naturrelaterade upplevelser, och oftast är dessa nationellt präglade. Regionens unikhet i och med sin binationella status, liksom varumärket och namnet Transmanche, når inte ut till turister i den utsträckning det skulle kunna för att på ett effektivt sätt stärka regionens kollektiva identitet. Vi menar att det bör satsas stora resurser på att vidareutveckla och använda detta namn, samt på att skapa djupare samarbeten över gränsen för att tillsammans skapa ännu bättre konkurrensfördelar gentemot andra destinationer.},
 author    = {Holm, Linda and Sjölin, Fanny},
 keyword   = {regionalism,turism,gränsöverskridande regioner,destinationsmarknadsföring,binationalitet,interreg,region transmanche,kent,nord-pas-de-calais,Tourism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gränslösa möjligheter? - Destinationsmarknadsföring av den gränsöverskridande regionen Transmanche},
 year     = {2006},
}