Advanced

Sponsring -dess utveckling och potential-

Chromik, Veronika; Lundberg, Sanna and Johansson, Therese (2005)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera sponsringsverksamhetens utveckling och potential för att se vilken betydelse verksamhetens rykte som en bidragsverksamhet har för utvecklingen av sponsring till en affärsverksamhet. Vi har i samband med detta även tittat på vilka nya krav denna utveckling ställer på elitidrottsföreningar. De teorier vi har använt oss av för att analysera klubbens sponsringsarbete är; teorier kring varumärke och image, intressent-, nätverks- samt resursberoendeteorin och strategiska allianser. Dessa bygger vi arbetet på. För att stärka analysen ytterligare har vi valt att titta på några empiriska fall där elitföreningarna Helsingborgs IF och F.C. Helsingborg utgör den huvudsakliga grunden. Den pågående... (More)
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera sponsringsverksamhetens utveckling och potential för att se vilken betydelse verksamhetens rykte som en bidragsverksamhet har för utvecklingen av sponsring till en affärsverksamhet. Vi har i samband med detta även tittat på vilka nya krav denna utveckling ställer på elitidrottsföreningar. De teorier vi har använt oss av för att analysera klubbens sponsringsarbete är; teorier kring varumärke och image, intressent-, nätverks- samt resursberoendeteorin och strategiska allianser. Dessa bygger vi arbetet på. För att stärka analysen ytterligare har vi valt att titta på några empiriska fall där elitföreningarna Helsingborgs IF och F.C. Helsingborg utgör den huvudsakliga grunden. Den pågående utvecklingen ställer idag andra samt större krav på föreningarna där framgång och varumärke utgör centrala attribut. Ett starkt varumärke utgör en kommersiell potential vilket i sin tur kan locka intressenterna, sponsorer, som bistår föreningen med resurser. En intressant aspekt i sponsringens utveckling är att vi har funnit tendenser vilka tyder på att sponsring är ett utvecklat attribut i dagens teori men inte fullt så utnyttjat i den pågående verksamheten. Vi kan bl.a. i vår empiri se att föreningar arbetar med många fler erbjudanden än sponsorerna är villiga att ta del av. Idrottslagen eftersträvar samarbete vilket inte alltid är en självklarhet för sponsorerna. Detta grundar sig i mångt och mycket på sponsringens dåtida arbetssätt, som en bidragsverksamhet, ett synsätt som fortfarande finns kvar och hindrar sponsring att betecknas som en affärsverksamhet. Vi finner dock en potential där de eftersträvade samarbetena har förutsättningar för att kunna utvecklas till strategiska allianser om bara verksamheten lyckas bli av med sitt rykte som en bidragsverksamhet. Ett rykte sprunget från sponsringens historiska användning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Chromik, Veronika; Lundberg, Sanna and Johansson, Therese
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sponsring, varumärke, image, samarbete, strategiska allianser, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1354783
date added to LUP
2005-02-01 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:03:46
@misc{1354783,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera sponsringsverksamhetens utveckling och potential för att se vilken betydelse verksamhetens rykte som en bidragsverksamhet har för utvecklingen av sponsring till en affärsverksamhet. Vi har i samband med detta även tittat på vilka nya krav denna utveckling ställer på elitidrottsföreningar. De teorier vi har använt oss av för att analysera klubbens sponsringsarbete är; teorier kring varumärke och image, intressent-, nätverks- samt resursberoendeteorin och strategiska allianser. Dessa bygger vi arbetet på. För att stärka analysen ytterligare har vi valt att titta på några empiriska fall där elitföreningarna Helsingborgs IF och F.C. Helsingborg utgör den huvudsakliga grunden. Den pågående utvecklingen ställer idag andra samt större krav på föreningarna där framgång och varumärke utgör centrala attribut. Ett starkt varumärke utgör en kommersiell potential vilket i sin tur kan locka intressenterna, sponsorer, som bistår föreningen med resurser. En intressant aspekt i sponsringens utveckling är att vi har funnit tendenser vilka tyder på att sponsring är ett utvecklat attribut i dagens teori men inte fullt så utnyttjat i den pågående verksamheten. Vi kan bl.a. i vår empiri se att föreningar arbetar med många fler erbjudanden än sponsorerna är villiga att ta del av. Idrottslagen eftersträvar samarbete vilket inte alltid är en självklarhet för sponsorerna. Detta grundar sig i mångt och mycket på sponsringens dåtida arbetssätt, som en bidragsverksamhet, ett synsätt som fortfarande finns kvar och hindrar sponsring att betecknas som en affärsverksamhet. Vi finner dock en potential där de eftersträvade samarbetena har förutsättningar för att kunna utvecklas till strategiska allianser om bara verksamheten lyckas bli av med sitt rykte som en bidragsverksamhet. Ett rykte sprunget från sponsringens historiska användning.},
 author    = {Chromik, Veronika and Lundberg, Sanna and Johansson, Therese},
 keyword   = {sponsring,varumärke,image,samarbete,strategiska allianser,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sponsring -dess utveckling och potential-},
 year     = {2005},
}