Advanced

All-inclusive - Är det inklusive socialt ansvar?

Andersson, Annika; Ornstein, Tina and Olsson, Pamela (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att visa hur all-inclusive resorter arbetar med CSR. Frågeställningar: – Vilka arbetsförhållanden kan urskiljas på all-inclusive resorter i Cancún och vilket socialt ansvar tar därmed resorterna? – Vilka samarbeten existerar mellan all-inclusive resorter och samhället Cancún och vilket socialt ansvar tar därmed resorterna? Metod: Denna uppsats är en deskriptiv studie och för att besvara våra frågeställningar genomfördes fältstudier på fyra all-inclusive resorter i Cancún Mexiko. Vår empiri bestod av genomförda intervjuer med personalansvarig samt enkätundersökningar bland personalen. Materialet har sedan analyserats och med hjälp av relevanta teorier satts i ett nytt sammanhang. Slutsats: Det har konstaterats... (More)
Syftet med denna uppsats är att visa hur all-inclusive resorter arbetar med CSR. Frågeställningar: – Vilka arbetsförhållanden kan urskiljas på all-inclusive resorter i Cancún och vilket socialt ansvar tar därmed resorterna? – Vilka samarbeten existerar mellan all-inclusive resorter och samhället Cancún och vilket socialt ansvar tar därmed resorterna? Metod: Denna uppsats är en deskriptiv studie och för att besvara våra frågeställningar genomfördes fältstudier på fyra all-inclusive resorter i Cancún Mexiko. Vår empiri bestod av genomförda intervjuer med personalansvarig samt enkätundersökningar bland personalen. Materialet har sedan analyserats och med hjälp av relevanta teorier satts i ett nytt sammanhang. Slutsats: Det har konstaterats att resorterna tar olika grad av socialt ansvar för kategorierna arbetsförhållanden och samarbeten samt att det finns olika och ibland tvivelaktiga bakomliggande orsaker till detta. Att ta ekonomiskt och legalt ansvar är av högre prioritet än etiskt och filantropiskt för samtliga resorter då det gäller arbetsförhållanden. För kategorin samarbeten verkar dock ett filantropiskt samt etiskt ansvar vara viktigare än ekonomiskt för samtliga resorter förutom RIU. Det sociala ansvar som resorterna tar kan diskuteras i ett pro-poor sammanhang, då vissa av ansvaren gör att resorterna bidrar fördelaktigt till lokalbefolkningen, det vill säga gör verksamheterna pro-poor. Pro-poor konceptets utformning ifrågasätts dock efter genomförd studie, då det inte bidrar till en minskning mellan rådande klasskillnader och därmed inte heller till en reducering av landets fattiga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Annika; Ornstein, Tina and Olsson, Pamela
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
csr, pro-poor, potential linkages model, all-inclusive resorter, Tourism, Turism, Development cooperation, Utvecklingssamarbete
language
Swedish
id
1354791
date added to LUP
2009-02-20 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:03:52
@misc{1354791,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att visa hur all-inclusive resorter arbetar med CSR. Frågeställningar: – Vilka arbetsförhållanden kan urskiljas på all-inclusive resorter i Cancún och vilket socialt ansvar tar därmed resorterna? – Vilka samarbeten existerar mellan all-inclusive resorter och samhället Cancún och vilket socialt ansvar tar därmed resorterna? Metod: Denna uppsats är en deskriptiv studie och för att besvara våra frågeställningar genomfördes fältstudier på fyra all-inclusive resorter i Cancún Mexiko. Vår empiri bestod av genomförda intervjuer med personalansvarig samt enkätundersökningar bland personalen. Materialet har sedan analyserats och med hjälp av relevanta teorier satts i ett nytt sammanhang. Slutsats: Det har konstaterats att resorterna tar olika grad av socialt ansvar för kategorierna arbetsförhållanden och samarbeten samt att det finns olika och ibland tvivelaktiga bakomliggande orsaker till detta. Att ta ekonomiskt och legalt ansvar är av högre prioritet än etiskt och filantropiskt för samtliga resorter då det gäller arbetsförhållanden. För kategorin samarbeten verkar dock ett filantropiskt samt etiskt ansvar vara viktigare än ekonomiskt för samtliga resorter förutom RIU. Det sociala ansvar som resorterna tar kan diskuteras i ett pro-poor sammanhang, då vissa av ansvaren gör att resorterna bidrar fördelaktigt till lokalbefolkningen, det vill säga gör verksamheterna pro-poor. Pro-poor konceptets utformning ifrågasätts dock efter genomförd studie, då det inte bidrar till en minskning mellan rådande klasskillnader och därmed inte heller till en reducering av landets fattiga.},
 author    = {Andersson, Annika and Ornstein, Tina and Olsson, Pamela},
 keyword   = {csr,pro-poor,potential linkages model,all-inclusive resorter,Tourism,Turism,Development cooperation,Utvecklingssamarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {All-inclusive - Är det inklusive socialt ansvar?},
 year     = {2009},
}