Advanced

Förtroendeskapande åtgärder vid handel på Internet

Persson, Jakob; Gustafsson, Max and Hansson, Martin (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Förtroendeskapande åtgärder vid handel på Internet. Kurs: SMT302 Kandidatuppsats. Författare: Martin Hansson, Max Gustafsson, Jakob Persson. Handledare: Örjan Hallgren, Pia Valentin Rehncrona. Nyckelord: Förtroende, Trygghet, Lojalitet, Varumärke, Säkerhet, Relationer, Kundvård, E-handel, Linser. Problemställning: Vilka faktorer bidrar till förtroendeskapandet vid handel på Internet? Syfte: Vårt syfte är att studera/kartlägga några exempel som visar på åtgärder som bidrar till skapande av förtroende inom e-handel. Metod: Vi valde att först göra en litteraturstudie av de teorier och den fakta som redan var känd om e-handel och förtroendeskapande. Därefter intervjuade vi tre aktörer på den aktuella marknaden... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Förtroendeskapande åtgärder vid handel på Internet. Kurs: SMT302 Kandidatuppsats. Författare: Martin Hansson, Max Gustafsson, Jakob Persson. Handledare: Örjan Hallgren, Pia Valentin Rehncrona. Nyckelord: Förtroende, Trygghet, Lojalitet, Varumärke, Säkerhet, Relationer, Kundvård, E-handel, Linser. Problemställning: Vilka faktorer bidrar till förtroendeskapandet vid handel på Internet? Syfte: Vårt syfte är att studera/kartlägga några exempel som visar på åtgärder som bidrar till skapande av förtroende inom e-handel. Metod: Vi valde att först göra en litteraturstudie av de teorier och den fakta som redan var känd om e-handel och förtroendeskapande. Därefter intervjuade vi tre aktörer på den aktuella marknaden för att få deras bild av tidigare nämnda faktorer. Slutsats: Den största utmaningen för dagens nätbutiker menar vi är att bryta den osäkerhet som råder. Om företagen använder sig av verktyg som relationer, kundvård, varumärke och säkerhet har de möjligheterna att uppfylla målen - förtroende och trygghet. Dessa två mål anser vi är betydelsefulla i skapandet av en återkommande, lojal kund. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354817,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel:	Förtroendeskapande åtgärder vid handel på Internet. Kurs:	SMT302 Kandidatuppsats. Författare:	Martin Hansson, Max Gustafsson, Jakob Persson. Handledare:	Örjan Hallgren, Pia Valentin Rehncrona. Nyckelord:	Förtroende, Trygghet, Lojalitet, Varumärke, Säkerhet, Relationer, Kundvård, E-handel, Linser. Problemställning:	Vilka faktorer bidrar till förtroendeskapandet vid handel på Internet? Syfte:	Vårt syfte är att studera/kartlägga några exempel som visar på åtgärder som bidrar till skapande av förtroende inom e-handel. Metod:	Vi valde att först göra en litteraturstudie av de teorier och den fakta som redan var känd om e-handel och förtroendeskapande. Därefter intervjuade vi tre aktörer på den aktuella marknaden för att få deras bild av tidigare nämnda faktorer. Slutsats:	Den största utmaningen för dagens nätbutiker menar vi är att bryta den osäkerhet som råder. Om företagen använder sig av verktyg som relationer, kundvård, varumärke och säkerhet har de möjligheterna att uppfylla målen - förtroende och trygghet. Dessa två mål anser vi är betydelsefulla i skapandet av en återkommande, lojal kund.},
 author    = {Persson, Jakob and Gustafsson, Max and Hansson, Martin},
 keyword   = {förtroende,trygghet,lojalitet,varumärke,säkerhet,relationer,kundvård,e-handel,linser.,Trade,Handel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förtroendeskapande åtgärder vid handel på Internet},
 year     = {2006},
}