Advanced

En destinations utvecklingsprocess; Gran Canaria

Tewedros, Aida; Montasser, Amira and Wislocka, Dana (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet för denna kandidatuppsats är att bidra till ökad förståelse för destinationers utvecklingsprocesser utifrån olika synsätt på destinationslivscykeln. Vi har valt att utgå från huvudsakligen två perspektiv nämligen Plogs och Butlers. Dessa är intressanta att jämföra då de båda har samma syfte men utgår från helt olika perspektiv. Genom vår fallstudie på Gran Canaria vill vi åskådliggöra likheter och skillnader med teorierna. För att uppnå vårt syfte ställer vi oss frågan; hur ser akademiker och forskare på destinationers utvecklingsprocesser och hur kan dessa användas? Efter att själva ha besökt Gran Canaria och djupdykt i relevant teori inom ämnet har vi kommit till insikt att destinationers utveckling är för komplex för att... (More)
Syftet för denna kandidatuppsats är att bidra till ökad förståelse för destinationers utvecklingsprocesser utifrån olika synsätt på destinationslivscykeln. Vi har valt att utgå från huvudsakligen två perspektiv nämligen Plogs och Butlers. Dessa är intressanta att jämföra då de båda har samma syfte men utgår från helt olika perspektiv. Genom vår fallstudie på Gran Canaria vill vi åskådliggöra likheter och skillnader med teorierna. För att uppnå vårt syfte ställer vi oss frågan; hur ser akademiker och forskare på destinationers utvecklingsprocesser och hur kan dessa användas? Efter att själva ha besökt Gran Canaria och djupdykt i relevant teori inom ämnet har vi kommit till insikt att destinationers utveckling är för komplex för att förklaras genom endast en modell. Vi menar liksom många andra akademiker att det finns många externa faktorer som påverkar en destination och dess utveckling vilket också bidrar till komplexiteten. Vårt resultat bygger på olika forskares resonemang som tyder på att en kombination av de två perspektiven ger den mest mångfacetterande bilden av en destinations utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tewedros, Aida; Montasser, Amira and Wislocka, Dana
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
destinationslivcykel, destinationsutveckling, turism, Market study, Marknadsanalys, Development cooperation, Utvecklingssamarbete
language
Swedish
id
1354900
date added to LUP
2009-02-17 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:04:31
@misc{1354900,
 abstract   = {Syftet för denna kandidatuppsats är att bidra till ökad förståelse för destinationers utvecklingsprocesser utifrån olika synsätt på destinationslivscykeln. Vi har valt att utgå från huvudsakligen två perspektiv nämligen Plogs och Butlers. Dessa är intressanta att jämföra då de båda har samma syfte men utgår från helt olika perspektiv. Genom vår fallstudie på Gran Canaria vill vi åskådliggöra likheter och skillnader med teorierna. För att uppnå vårt syfte ställer vi oss frågan; hur ser akademiker och forskare på destinationers utvecklingsprocesser och hur kan dessa användas? Efter att själva ha besökt Gran Canaria och djupdykt i relevant teori inom ämnet har vi kommit till insikt att destinationers utveckling är för komplex för att förklaras genom endast en modell. Vi menar liksom många andra akademiker att det finns många externa faktorer som påverkar en destination och dess utveckling vilket också bidrar till komplexiteten. Vårt resultat bygger på olika forskares resonemang som tyder på att en kombination av de två perspektiven ger den mest mångfacetterande bilden av en destinations utveckling.},
 author    = {Tewedros, Aida and Montasser, Amira and Wislocka, Dana},
 keyword   = {destinationslivcykel,destinationsutveckling,turism,Market study,Marknadsanalys,Development cooperation,Utvecklingssamarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En destinations utvecklingsprocess; Gran Canaria},
 year     = {2009},
}