Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Låt mig bli din Inspirational Friend” - en kandidatuppsats om värdeskapande via events i en relationskontext

Pettersson, Edwin ; Jacobsen, Aina Merete and Jankovic, Suzana (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Marknadsföringsdiskussioner påpekar ofta att det är viktigt för företag att arbeta med kundrelationer eftersom dessa anses vara mest lönsamma. Det kan emellertid vara svårt att differentiera sig på marknaden då service och kvalitet har blivit en självklarhet för de flesta företag. Företag måste därför hitta nya vägar för att locka till sig kunder. En del branscher har länge använt sig av event men det är inte förrän på senare tid som det har fått en framträdande roll som ett effektiv marknadsföringsredskap inom flera branscher. Mässor, kongresser och motsvarande events beskrivs ofta som platser för företag att knyta nya kontakter samt att skapa och upprätthålla relationer med sina kunder. Denna uppsats har som syfte att undersöka hur ett... (More)
Marknadsföringsdiskussioner påpekar ofta att det är viktigt för företag att arbeta med kundrelationer eftersom dessa anses vara mest lönsamma. Det kan emellertid vara svårt att differentiera sig på marknaden då service och kvalitet har blivit en självklarhet för de flesta företag. Företag måste därför hitta nya vägar för att locka till sig kunder. En del branscher har länge använt sig av event men det är inte förrän på senare tid som det har fått en framträdande roll som ett effektiv marknadsföringsredskap inom flera branscher. Mässor, kongresser och motsvarande events beskrivs ofta som platser för företag att knyta nya kontakter samt att skapa och upprätthålla relationer med sina kunder. Denna uppsats har som syfte att undersöka hur ett företag inom dentalbranschen jobbar med events för att skapa och vårda relationer med kunder ur ett företagsperspektiv. Undersökningen grundas i de värden och intressen som skapas genom mäss- och eventkoncept och de aktiviteter som utförs på dessa arenor. Något vi menar kan leda till relationsskapande för företag. Väl utformade event där företag på ett genomtänkt sätt interagerar med kunder kan skapa nya vägar för att kommunicera varumärkets värderingar genom att engagera kunden via minnesvärde upplevelser. Primärdatan är hämtat från intervjuer som har gjorts med personer från fallföretagets huvudkontor och det har visat sig att deras värdeskapande aktiviteter på mässor och events har skapat konkurrensfördelar på dentalmarknaden. Genom att vara väl medvetna om sina varumärkesvärderingar och låta dessa speglas i all sin kommunikation och aktiviteter har företaget lyckas starka sitt varumärke, vilket igen har lett till tillväxt. De har vågat gå otraditionella väger på en marknad präglat av traditionellt agerande (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Edwin ; Jacobsen, Aina Merete and Jankovic, Suzana
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
relationer, relationsskapande, events, mässor, värde, värdesskapande, Management of enterprises, Företagsledning, management, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1354907
date added to LUP
2009-02-20 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:04:32
@misc{1354907,
 abstract   = {{Marknadsföringsdiskussioner påpekar ofta att det är viktigt för företag att arbeta med kundrelationer eftersom dessa anses vara mest lönsamma. Det kan emellertid vara svårt att differentiera sig på marknaden då service och kvalitet har blivit en självklarhet för de flesta företag. Företag måste därför hitta nya vägar för att locka till sig kunder. En del branscher har länge använt sig av event men det är inte förrän på senare tid som det har fått en framträdande roll som ett effektiv marknadsföringsredskap inom flera branscher. Mässor, kongresser och motsvarande events beskrivs ofta som platser för företag att knyta nya kontakter samt att skapa och upprätthålla relationer med sina kunder. Denna uppsats har som syfte att undersöka hur ett företag inom dentalbranschen jobbar med events för att skapa och vårda relationer med kunder ur ett företagsperspektiv. Undersökningen grundas i de värden och intressen som skapas genom mäss- och eventkoncept och de aktiviteter som utförs på dessa arenor. Något vi menar kan leda till relationsskapande för företag. Väl utformade event där företag på ett genomtänkt sätt interagerar med kunder kan skapa nya vägar för att kommunicera varumärkets värderingar genom att engagera kunden via minnesvärde upplevelser. Primärdatan är hämtat från intervjuer som har gjorts med personer från fallföretagets huvudkontor och det har visat sig att deras värdeskapande aktiviteter på mässor och events har skapat konkurrensfördelar på dentalmarknaden. Genom att vara väl medvetna om sina varumärkesvärderingar och låta dessa speglas i all sin kommunikation och aktiviteter har företaget lyckas starka sitt varumärke, vilket igen har lett till tillväxt. De har vågat gå otraditionella väger på en marknad präglat av traditionellt agerande}},
 author    = {{Pettersson, Edwin and Jacobsen, Aina Merete and Jankovic, Suzana}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Låt mig bli din Inspirational Friend” - en kandidatuppsats om värdeskapande via events i en relationskontext}},
 year     = {{2009}},
}