Advanced

Vad hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer? – En studie om intraprenöriella barriärer

Rossen, Nina and Pedersén, Åsa (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Vad hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer? – En studie om intraprenöriella barriärer Universitet/institution: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management/Retail, Turism, Hälsa och Hotell & Restaurang Kurs: Magisteruppsats, VT 2008, SMT X07, 15 hp Seminariedatum: 2 juni 2008 Författare: Åsa Pedersén och Nina Rossen Handledare: Carl R Hellberg och Filippa Säwe Nyckelbegrepp: Entreprenörskap, Intraprenörskap, Barriärer, Serviceorganisationer, Tjänsteinnovation Problem: Det finns en kunskapslucka om vad som hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer. Den genomförda forskningen fokuserar inte i samma utsträckning på vad som hindrar, såsom den fokuserar på vad som främjar,... (More)
Uppsatsens titel: Vad hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer? – En studie om intraprenöriella barriärer Universitet/institution: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management/Retail, Turism, Hälsa och Hotell & Restaurang Kurs: Magisteruppsats, VT 2008, SMT X07, 15 hp Seminariedatum: 2 juni 2008 Författare: Åsa Pedersén och Nina Rossen Handledare: Carl R Hellberg och Filippa Säwe Nyckelbegrepp: Entreprenörskap, Intraprenörskap, Barriärer, Serviceorganisationer, Tjänsteinnovation Problem: Det finns en kunskapslucka om vad som hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer. Den genomförda forskningen fokuserar inte i samma utsträckning på vad som hindrar, såsom den fokuserar på vad som främjar, innovationsförmågan. Dessutom baseras forskningen kring hinder mot innovationsförmåga i huvudsak på tillverkningsbranschen, vilket innebär att det inte finns en anpassad teori till serviceorganisationer. Vi anser att forskningen är bristfällig och innebär ett problem då en förståelse för serviceorganisationers hinder är nödvändig när de önskar utveckla innovationsförmågan. Syfte: Syfte är att identifiera och analysera vad som hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer. Metod och teoretisk utgångspunkt: För att komma fram till vårt syfte har en litteraturstudie genomförts, där teori om hinder mot innovationsförmåga har studerats. Teorin baseras på tillverkningsorganisationer och benämner hinder som barriärer. Denna teori identifierar och klassificerar sex barriärer, vilka fungerar som ett underlag för att skapa en uppfattning om vilka typer av hinder som kan tänkas förekomma i serviceorganisationer. För att kunna identifiera de ”verkliga” hindren som finns i serviceorganisationer prövas den befintliga barriärteorin mot karaktärsdragen för en serviceorganisation och tjänsteinnovation. För att få en verklighetsförankring i slutsatserna har vi valt att utföra intervjuer på en serviceorganisation, vars svar används som illustrationer. Slutsatser: För det första har vi utöver den befintliga barriärsteorins sex barriärer, system, struktur, strategi, policy och rutiner, människor samt kultur, identifierat ett sjunde hinder som benämns kund. Eftersom vi även inte ser en mening med att analysera människor i allmänhet har vi delat in människobarriären i kund och personal. För det andra har vi preciserat och anpassat barriärsteorin genom att under varje barriär identifierat och analyserat vad som specifikt hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer. För det tredje har vi fastställt att personal, kund samt kultur är de hinder som har större betydelse för innovationsförmågan och som serviceorganisationer särskilt bör beakta. Dessutom har vi fastställt att struktur samt policy och rutiner är hinder som också har betydelse för innovationsförmågan men inte i samma utsträckning som personal, kund och kultur. Slutligen har vi fastställt att system och strategi är de hinder som utgör mindre betydelse för serviceorganisationers innovationsförmåga. Våra slutsatser resulterade till en modell. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354923,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Vad hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer? – En studie om intraprenöriella barriärer Universitet/institution: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management/Retail, Turism, Hälsa och Hotell & Restaurang Kurs: Magisteruppsats, VT 2008, SMT X07, 15 hp Seminariedatum: 2 juni 2008 Författare: Åsa Pedersén och Nina Rossen Handledare: Carl R Hellberg och Filippa Säwe Nyckelbegrepp: Entreprenörskap, Intraprenörskap, Barriärer, Serviceorganisationer, Tjänsteinnovation Problem: Det finns en kunskapslucka om vad som hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer. Den genomförda forskningen fokuserar inte i samma utsträckning på vad som hindrar, såsom den fokuserar på vad som främjar, innovationsförmågan. Dessutom baseras forskningen kring hinder mot innovationsförmåga i huvudsak på tillverkningsbranschen, vilket innebär att det inte finns en anpassad teori till serviceorganisationer. Vi anser att forskningen är bristfällig och innebär ett problem då en förståelse för serviceorganisationers hinder är nödvändig när de önskar utveckla innovationsförmågan. Syfte: Syfte är att identifiera och analysera vad som hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer. Metod och teoretisk utgångspunkt: För att komma fram till vårt syfte har en litteraturstudie genomförts, där teori om hinder mot innovationsförmåga har studerats. Teorin baseras på tillverkningsorganisationer och benämner hinder som barriärer. Denna teori identifierar och klassificerar sex barriärer, vilka fungerar som ett underlag för att skapa en uppfattning om vilka typer av hinder som kan tänkas förekomma i serviceorganisationer. För att kunna identifiera de ”verkliga” hindren som finns i serviceorganisationer prövas den befintliga barriärteorin mot karaktärsdragen för en serviceorganisation och tjänsteinnovation. För att få en verklighetsförankring i slutsatserna har vi valt att utföra intervjuer på en serviceorganisation, vars svar används som illustrationer. Slutsatser: För det första har vi utöver den befintliga barriärsteorins sex barriärer, system, struktur, strategi, policy och rutiner, människor samt kultur, identifierat ett sjunde hinder som benämns kund. Eftersom vi även inte ser en mening med att analysera människor i allmänhet har vi delat in människobarriären i kund och personal. För det andra har vi preciserat och anpassat barriärsteorin genom att under varje barriär identifierat och analyserat vad som specifikt hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer. För det tredje har vi fastställt att personal, kund samt kultur är de hinder som har större betydelse för innovationsförmågan och som serviceorganisationer särskilt bör beakta. Dessutom har vi fastställt att struktur samt policy och rutiner är hinder som också har betydelse för innovationsförmågan men inte i samma utsträckning som personal, kund och kultur. Slutligen har vi fastställt att system och strategi är de hinder som utgör mindre betydelse för serviceorganisationers innovationsförmåga. Våra slutsatser resulterade till en modell.},
 author    = {Rossen, Nina and Pedersén, Åsa},
 keyword   = {entreprenörskap,intraprenörskap,barriärer,serviceorganisationer,tjänsteinnovation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad hindrar innovationsförmågan i serviceorganisationer? – En studie om intraprenöriella barriärer},
 year     = {2008},
}