Advanced

Intäktsoptimering - om svenska hotells användning av Internet som boknings- och distributionskanal

Palm, Ann-Sofie and Östman, Magnus (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Intäktsoptimering – om svenska hotells användning av Internet
som boknings- och distributionskanal Nivå: Magisteruppsats, Magisterprogrammet Service Management,
Lunds Universitet Campus Helsingborg Författare: Ann-Sofie Palm och Magnus Östman Handledare: Gustav Kastberg och Ola Mattisson Problemformulering: Den tekniska utvecklingen har gjort Internet till ett betydelsefullt
redskap för hotellen i dess arbete med bokning och distribution.
Internetanvändandet har medfört möjligheter för hotellen att öka
sina intäkter. För att hotellen ska kunna optimera sina intäkter
krävs en tydlig strategi för hur de ska arbeta med sina
Internetbaserade kanaler. Enligt SHR har förmedlingen av
hotellrum på Internet utvecklats till en djungel av... (More)
Titel: Intäktsoptimering – om svenska hotells användning av Internet
som boknings- och distributionskanal Nivå: Magisteruppsats, Magisterprogrammet Service Management,
Lunds Universitet Campus Helsingborg Författare: Ann-Sofie Palm och Magnus Östman Handledare: Gustav Kastberg och Ola Mattisson Problemformulering: Den tekniska utvecklingen har gjort Internet till ett betydelsefullt
redskap för hotellen i dess arbete med bokning och distribution.
Internetanvändandet har medfört möjligheter för hotellen att öka
sina intäkter. För att hotellen ska kunna optimera sina intäkter
krävs en tydlig strategi för hur de ska arbeta med sina
Internetbaserade kanaler. Enligt SHR har förmedlingen av
hotellrum på Internet utvecklats till en djungel av mellanhänder
och en prissättning som de enskilda hotellen håller på att tappa
kontrollen över. Det är denna problematik som legat till grund då vi utformat uppsatsens syfte. Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara hur den teknologiska utvecklingen påverkat svenska hotellföretags arbete med strategi,positionering och prissättning. Vidare vill vi se hur hotellen kan arbeta med Revenue Management som ett verktyg för att optimera intäkterna i de Internetbaserade boknings- och
distributionskanalerna. Metod: Vi har genomfört fallstudier på tre hotell belägna i Malmö,
Halmstad och Landskrona. Fallstudierna är baserade på
djupintervjuer med företrädare för hotellen. Genom ett induktivt
angreppssätt har vi därefter ställt befintlig forskning, teorier och
modeller från tre olika ämnesområden i relation till vårt empiriska
material. Vår problematik har därigenom kunnat angripas genom
ett nytt perspektiv. Slutsatser: Den tekniska utvecklingen har påverkat hotellen genom kravet på
att använda Internet som boknings- och distributionskanal uppstått.
Genom vår undersökning kan vi konstatera att Internet har de
förutsättningar som krävs för att hotellen ska kunna arbeta med
Revenue Management. Våra fallstudieföretag har kommit olika
långt i arbetet med att ta till vara på de fördelar tekniken fört med
sig vilket främst beror på marknadsförutsättningarna och
ägarförhållandena för de respektive hotellen. Nyckelord: Strategi, Prissättning, Positionering, Internet, Hotell,
Intäktsoptimering, Revenue Management (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354949,
 abstract   = {Titel: Intäktsoptimering – om svenska hotells användning av Internet
som boknings- och distributionskanal Nivå: Magisteruppsats, Magisterprogrammet Service Management,
Lunds Universitet Campus Helsingborg Författare: Ann-Sofie Palm och Magnus Östman Handledare: Gustav Kastberg och Ola Mattisson Problemformulering: Den tekniska utvecklingen har gjort Internet till ett betydelsefullt
redskap för hotellen i dess arbete med bokning och distribution.
Internetanvändandet har medfört möjligheter för hotellen att öka
sina intäkter. För att hotellen ska kunna optimera sina intäkter
krävs en tydlig strategi för hur de ska arbeta med sina
Internetbaserade kanaler. Enligt SHR har förmedlingen av
hotellrum på Internet utvecklats till en djungel av mellanhänder
och en prissättning som de enskilda hotellen håller på att tappa
kontrollen över. Det är denna problematik som legat till grund då vi utformat uppsatsens syfte. Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara hur den teknologiska utvecklingen påverkat svenska hotellföretags arbete med strategi,positionering och prissättning. Vidare vill vi se hur hotellen kan arbeta med Revenue Management som ett verktyg för att optimera intäkterna i de Internetbaserade boknings- och
distributionskanalerna. Metod: Vi har genomfört fallstudier på tre hotell belägna i Malmö,
Halmstad och Landskrona. Fallstudierna är baserade på
djupintervjuer med företrädare för hotellen. Genom ett induktivt
angreppssätt har vi därefter ställt befintlig forskning, teorier och
modeller från tre olika ämnesområden i relation till vårt empiriska
material. Vår problematik har därigenom kunnat angripas genom
ett nytt perspektiv. Slutsatser: Den tekniska utvecklingen har påverkat hotellen genom kravet på
att använda Internet som boknings- och distributionskanal uppstått.
Genom vår undersökning kan vi konstatera att Internet har de
förutsättningar som krävs för att hotellen ska kunna arbeta med
Revenue Management. Våra fallstudieföretag har kommit olika
långt i arbetet med att ta till vara på de fördelar tekniken fört med
sig vilket främst beror på marknadsförutsättningarna och
ägarförhållandena för de respektive hotellen. Nyckelord: Strategi, Prissättning, Positionering, Internet, Hotell,
Intäktsoptimering, Revenue Management},
 author    = {Palm, Ann-Sofie and Östman, Magnus},
 keyword   = {internet som boknings- och distributionskanal. revenue management,Economic planning,Ekonomisk planering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intäktsoptimering - om svenska hotells användning av Internet som boknings- och distributionskanal},
 year     = {2006},
}