Advanced

Från kommunalt till privat – En fallstudie om ledarskap i ett privat tjänsteföretag

Petersson, Camilla; Wigström, Sofia and Holmqvist, Lina (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: En övergång från kommunal till privat verksamhet innebär att personalen lämnar ett fält med ett synsätt, för ett annat fält med skild kultur och nya intressen. Intressen som skiljer sig åt från den kommunala sektorn i form av attityder, mål, vinst och drivkrafter. Vi vill undersöka vilka krav det ställer på ledarskapet i en privat organisation som ska ta över tidigare kommunalt anställda. Syfte: Vårt syfte är att öka förståelsen för de krav som måste kunna hanteras i ledarskapet vid övertagandet av personal från en skild organisationskultur. Metod: Uppsatsens empiriska material baseras på en fallstudie bestående av kvalitativa intervjuer med chefer och personal. Våra teoretiska utgångspunkter är Organisationskultur och Övertagande... (More)
Problem: En övergång från kommunal till privat verksamhet innebär att personalen lämnar ett fält med ett synsätt, för ett annat fält med skild kultur och nya intressen. Intressen som skiljer sig åt från den kommunala sektorn i form av attityder, mål, vinst och drivkrafter. Vi vill undersöka vilka krav det ställer på ledarskapet i en privat organisation som ska ta över tidigare kommunalt anställda. Syfte: Vårt syfte är att öka förståelsen för de krav som måste kunna hanteras i ledarskapet vid övertagandet av personal från en skild organisationskultur. Metod: Uppsatsens empiriska material baseras på en fallstudie bestående av kvalitativa intervjuer med chefer och personal. Våra teoretiska utgångspunkter är Organisationskultur och Övertagande av personal. Slutsats: I företagets ledarskap måste det finnas en insikt om att personalen som går från kommunalt till privat byter organisationskultur. Det är även viktigt att inse att personalens acklimatisering är en pågående process. Ett krav på ledarskapet är att uppmärksamma varje individs erfarenheter och förutsättningar samt förstå att personalens egna tolkningar påverkar övertagandeprocessen. I ledarskapet krävs det att rätt budskap kommuniceras vid rätt tidpunkt. Slutligen krävs det i ledarskapet att identifiera och hantera personal med en likgiltig inställning och attityd till företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354962,
 abstract   = {Problem: En övergång från kommunal till privat verksamhet innebär att personalen lämnar ett fält med ett synsätt, för ett annat fält med skild kultur och nya intressen. Intressen som skiljer sig åt från den kommunala sektorn i form av attityder, mål, vinst och drivkrafter. Vi vill undersöka vilka krav det ställer på ledarskapet i en privat organisation som ska ta över tidigare kommunalt anställda. Syfte: Vårt syfte är att öka förståelsen för de krav som måste kunna hanteras i ledarskapet vid övertagandet av personal från en skild organisationskultur. Metod: Uppsatsens empiriska material baseras på en fallstudie bestående av kvalitativa intervjuer med chefer och personal. Våra teoretiska utgångspunkter är Organisationskultur och Övertagande av personal. Slutsats: I företagets ledarskap måste det finnas en insikt om att personalen som går från kommunalt till privat byter organisationskultur. Det är även viktigt att inse att personalens acklimatisering är en pågående process. Ett krav på ledarskapet är att uppmärksamma varje individs erfarenheter och förutsättningar samt förstå att personalens egna tolkningar påverkar övertagandeprocessen. I ledarskapet krävs det att rätt budskap kommuniceras vid rätt tidpunkt. Slutligen krävs det i ledarskapet att identifiera och hantera personal med en likgiltig inställning och attityd till företaget.},
 author    = {Petersson, Camilla and Wigström, Sofia and Holmqvist, Lina},
 keyword   = {acklimatisering,kommunalt,ledarskap,organisationsförändring,organisationskultur,privat,Organizational science,Organisationsteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från kommunalt till privat – En fallstudie om ledarskap i ett privat tjänsteföretag},
 year     = {2008},
}