Advanced

Är en ny företagskultur den bästa medicinen? - En studie av kulturrelaterad förändringsproblematik vid införandet av service management

Ramstorp, Anna and Hansson, Joanna (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med undersökningen är att studera den kulturrelaterade förändringsproblematik som kan uppstå vid implementeringen av service management i ett professionsorienterat monopolföretag. Vi har genom en fallstudie av Apoteket AB tillämpat en kvalitativ metod vid insamlandet av vårt empiriska material. Undersökningen visar att en stark professions- och monopolinfluerad företagskultur försvårar införandet av service management-principer. Vi kommer dock fram till att i huvudsak tre kritiska faktorer; 1) betydelsen av en lång tidshorisont, 2) vikten av ledningens stöd samt 3) framväxten av en professionsmodifierad servicekultur, möjliggör för en kulturförändring och därigenom en framgångsrik implementering av service management.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354969,
 abstract   = {Vårt syfte med undersökningen är att studera den kulturrelaterade förändringsproblematik som kan uppstå vid implementeringen av service management i ett professionsorienterat monopolföretag. Vi har genom en fallstudie av Apoteket AB tillämpat en kvalitativ metod vid insamlandet av vårt empiriska material. Undersökningen visar att en stark professions- och monopolinfluerad företagskultur försvårar införandet av service management-principer. Vi kommer dock fram till att i huvudsak tre kritiska faktorer; 1) betydelsen av en lång tidshorisont, 2) vikten av ledningens stöd samt 3) framväxten av en professionsmodifierad servicekultur, möjliggör för en kulturförändring och därigenom en framgångsrik implementering av service management.},
 author    = {Ramstorp, Anna and Hansson, Joanna},
 keyword   = {service management,organisatorisk förändring,företagskultur,professioner,apoteket ab,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är en ny företagskultur den bästa medicinen? - En studie av kulturrelaterad förändringsproblematik vid införandet av service management},
 year     = {2006},
}