Advanced

Frihetsberövandet: upplevelser av inlåsningen

Grebovic, Marina (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Frågeställningen i uppsatsen är: hur hanterade intagna vistelsen i häktet? Använde de sig av strategier för att uthärda inlåsningen? I så fall vilka? Bakgrunden till uppsatsen är främst den senaste tidens intensiva debatter gällande förhållanden i svenska häkten, diskussioner har bland annat gällt långa häktningstider och stränga restriktioner. Vidare grundar sig mitt intresse främst på ett tidigare övervakningsuppdrag. Min klient uttryckte negativa upplevelser i samband med häktningen: exempelvis stark känsla av förnedring och underkastelse, dålig självkänsla samt påvisad rädslan för stängda utrymmen och sömnstörningar. Mitt syfte är att undersöka hur före detta häktade upplevde inlåsningen. Vidare vill jag också beskriva hur de intagna... (More)
Frågeställningen i uppsatsen är: hur hanterade intagna vistelsen i häktet? Använde de sig av strategier för att uthärda inlåsningen? I så fall vilka? Bakgrunden till uppsatsen är främst den senaste tidens intensiva debatter gällande förhållanden i svenska häkten, diskussioner har bland annat gällt långa häktningstider och stränga restriktioner. Vidare grundar sig mitt intresse främst på ett tidigare övervakningsuppdrag. Min klient uttryckte negativa upplevelser i samband med häktningen: exempelvis stark känsla av förnedring och underkastelse, dålig självkänsla samt påvisad rädslan för stängda utrymmen och sömnstörningar. Mitt syfte är att undersöka hur före detta häktade upplevde inlåsningen. Vidare vill jag också beskriva hur de intagna påverkades av isoleringen, då kontakten med omvärlden bröts i samband med rådande restriktioner. Mitt delsyfte är att undersöka om intagningen medförde före detta häktade sociala konsekvenser efter frigivningen. Uppsatsen är en kvalitativ studie. Undersökningen är grundad på kvalitativa individuella intervjuer med fem före detta misstänkta och häktade personer. Intervjugruppen som jag har undersökt har varit häktade mellan åren 1990-1998. Av resultatet framkommer att samtliga upplevde häktningen i kombination med restriktionerna som smärtsamma, overkliga samt som tid av maktlöshet. I samma diskussion framkom det även att alla intervjuade upplevde inlåsningen som förnedrande och kränkande. Slutsatsen är att alla intagna upplevde sig stigmatiserade inför frigivningen. Nyckelord: Häkte, Frihetsberövandet, Upplevelser, intagna, restriktioner, kvalitativ, strategier, vårdare, självkänsla, maktlöshet, isolering, självmord, anpassning, självbedrägeri, stigma. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grebovic, Marina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355193
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355193,
 abstract   = {Frågeställningen i uppsatsen är: hur hanterade intagna vistelsen i häktet? Använde de sig av strategier för att uthärda inlåsningen? I så fall vilka? Bakgrunden till uppsatsen är främst den senaste tidens intensiva debatter gällande förhållanden i svenska häkten, diskussioner har bland annat gällt långa häktningstider och stränga restriktioner. Vidare grundar sig mitt intresse främst på ett tidigare övervakningsuppdrag. Min klient uttryckte negativa upplevelser i samband med häktningen: exempelvis stark känsla av förnedring och underkastelse, dålig självkänsla samt påvisad rädslan för stängda utrymmen och sömnstörningar. Mitt syfte är att undersöka hur före detta häktade upplevde inlåsningen. Vidare vill jag också beskriva hur de intagna påverkades av isoleringen, då kontakten med omvärlden bröts i samband med rådande restriktioner. Mitt delsyfte är att undersöka om intagningen medförde före detta häktade sociala konsekvenser efter frigivningen. Uppsatsen är en kvalitativ studie. Undersökningen är grundad på kvalitativa individuella intervjuer med fem före detta misstänkta och häktade personer. Intervjugruppen som jag har undersökt har varit häktade mellan åren 1990-1998. Av resultatet framkommer att samtliga upplevde häktningen i kombination med restriktionerna som smärtsamma, overkliga samt som tid av maktlöshet. I samma diskussion framkom det även att alla intervjuade upplevde inlåsningen som förnedrande och kränkande. Slutsatsen är att alla intagna upplevde sig stigmatiserade inför frigivningen. Nyckelord: Häkte, Frihetsberövandet, Upplevelser, intagna, restriktioner, kvalitativ, strategier, vårdare, självkänsla, maktlöshet, isolering, självmord, anpassning, självbedrägeri, stigma.},
 author    = {Grebovic, Marina},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frihetsberövandet: upplevelser av inlåsningen},
 year     = {2001},
}