Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Föräldrar eller vänner? : socialisationsagenters roll i frigörelseprocessen

Isufí Pasoma, Shpresa (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Frågor kring identitetsskapande har länge varit av intresse för mig. I inledningsskedet av uppsatsarbetet kom jag att särskild bli intresserad av brytningsperioden mellan barndoms- och ungdomsliv till vuxenliv. Jag ville ta reda på vilka socialisationsagenterna är för gymnasieflickor. Vilket förhållningssätt man har till dessa. Hur man utvecklar ett förhållningssätt och vad det har för betydelse för identitetsbildningen. Undersökningen kom att riktas till sjutton, artonåriga flickor bosatta i Malmö. Uppsatsens metodologiska utgångspunkt är kvalitativ och det empiriska materialet har hämtats in via muntliga intervjuer men sex flickor. Intervjuerna är upplagda efter specifika teman som hjälper mig att få svar på mina frågeställningar.... (More)
Frågor kring identitetsskapande har länge varit av intresse för mig. I inledningsskedet av uppsatsarbetet kom jag att särskild bli intresserad av brytningsperioden mellan barndoms- och ungdomsliv till vuxenliv. Jag ville ta reda på vilka socialisationsagenterna är för gymnasieflickor. Vilket förhållningssätt man har till dessa. Hur man utvecklar ett förhållningssätt och vad det har för betydelse för identitetsbildningen. Undersökningen kom att riktas till sjutton, artonåriga flickor bosatta i Malmö. Uppsatsens metodologiska utgångspunkt är kvalitativ och det empiriska materialet har hämtats in via muntliga intervjuer men sex flickor. Intervjuerna är upplagda efter specifika teman som hjälper mig att få svar på mina frågeställningar. Presentationen av materialet görs med hjälp av citat hämtat från intervjuerna. Som utgångspunkt för analysarbetet har jag använt mig av en teoretisk ram som utgörs av Mead och hans teori om identitetsbildning, Goffman och den mänskliga interaktionen samt en bakgrund "utvecklingsstadier" som belyser hur utvecklingen ser ut fram till den åldersgrupp som min uppsats är baserad på. De olika citaten från intervjun kommenterar och analyserar jag utifrån denna teoretiska ram. Slutsatserna av uppsatsen har kommit att bli att ett förhållningssätt skapas utifrån de behov flickorna har, vilka skapas genom en dialog med sig själv och i samspel med andra. Tillfredställandet av behoven sker från olika håll beroende på hur dessa ser ut. Identitetsbildningsprocessen är ett ständigt pågående process som inte alltid är oproblematisk och som ofta skapar frustration hos flickorna. Nyckelord: Identitet, identitetsbildning, socialisation, frigörelse, ungdomar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isufí Pasoma, Shpresa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355197
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355197,
 abstract   = {Frågor kring identitetsskapande har länge varit av intresse för mig. I inledningsskedet av uppsatsarbetet kom jag att särskild bli intresserad av brytningsperioden mellan barndoms- och ungdomsliv till vuxenliv. Jag ville ta reda på vilka socialisationsagenterna är för gymnasieflickor. Vilket förhållningssätt man har till dessa. Hur man utvecklar ett förhållningssätt och vad det har för betydelse för identitetsbildningen. Undersökningen kom att riktas till sjutton, artonåriga flickor bosatta i Malmö. Uppsatsens metodologiska utgångspunkt är kvalitativ och det empiriska materialet har hämtats in via muntliga intervjuer men sex flickor. Intervjuerna är upplagda efter specifika teman som hjälper mig att få svar på mina frågeställningar. Presentationen av materialet görs med hjälp av citat hämtat från intervjuerna. Som utgångspunkt för analysarbetet har jag använt mig av en teoretisk ram som utgörs av Mead och hans teori om identitetsbildning, Goffman och den mänskliga interaktionen samt en bakgrund "utvecklingsstadier" som belyser hur utvecklingen ser ut fram till den åldersgrupp som min uppsats är baserad på. De olika citaten från intervjun kommenterar och analyserar jag utifrån denna teoretiska ram. Slutsatserna av uppsatsen har kommit att bli att ett förhållningssätt skapas utifrån de behov flickorna har, vilka skapas genom en dialog med sig själv och i samspel med andra. Tillfredställandet av behoven sker från olika håll beroende på hur dessa ser ut. Identitetsbildningsprocessen är ett ständigt pågående process som inte alltid är oproblematisk och som ofta skapar frustration hos flickorna. Nyckelord: Identitet, identitetsbildning, socialisation, frigörelse, ungdomar.},
 author    = {Isufí Pasoma, Shpresa},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrar eller vänner? : socialisationsagenters roll i frigörelseprocessen},
 year     = {2003},
}