Advanced

Konstruktionen av ett "problem" - en analys av diskursen om "lågutbildade invandrarkvinnor"

Bergstedt, Therese (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Lågutbildade invandrarkvinnor är som grupp marginaliserade; osynliggjorda av stat, forskning och arbetsmarknad. Denna uppsats fokuserar på huruvida integrationsåtgärder riktade mot denna grupp försvagar eller förstärker deras position. Intervjuer har genomförts med fem svenska kvinnor som i kommunal regi arbetar med integration av lågutbildade invandrarkvinnor. Det insamlade materialet analyseras med hjälp av diskursanalysens verktyg med syfte att kartlägga dels hur diskursen ser ut, dels hur den uppstått samt vilka konsekvenser den får. Diskursen om "lågutbildade invandrarkvinnor" domineras av problembeskrivningar och har uppkommit dels ur en diskursiv kontext där intervjupersonernas syn på klass, genus och etnicitet spelar in, och dels... (More)
Lågutbildade invandrarkvinnor är som grupp marginaliserade; osynliggjorda av stat, forskning och arbetsmarknad. Denna uppsats fokuserar på huruvida integrationsåtgärder riktade mot denna grupp försvagar eller förstärker deras position. Intervjuer har genomförts med fem svenska kvinnor som i kommunal regi arbetar med integration av lågutbildade invandrarkvinnor. Det insamlade materialet analyseras med hjälp av diskursanalysens verktyg med syfte att kartlägga dels hur diskursen ser ut, dels hur den uppstått samt vilka konsekvenser den får. Diskursen om "lågutbildade invandrarkvinnor" domineras av problembeskrivningar och har uppkommit dels ur en diskursiv kontext där intervjupersonernas syn på klass, genus och etnicitet spelar in, och dels ur en samhällelig kontext präglad av intervjupersonernas underordnade position i välfärdsstatens organisation, vilken är bestämd av patriarkala strukturer. Uppfattningen om framförallt genus men också klass och etnicitet påverkar och samverkar i utformandet av integrationsåtgärder gentemot gruppen "lågutbildade invandrarkvinnor". Konsekvensen blir att lågutbildade invandrarkvinnor får delta i verksamheter som främst ska stärka dem som kvinnor och föräldrar, inte som yrkesarbetande. Konstruktionen av lågutbildade invandrarkvinnor som bärare av problemegenskaper gör att anställningar i botten av arbetsmarknaden räknas som enframgång man bör vara tacksam för. Slutsatsen blir att intervjupersonernas arbete med lågutbildade invandrarkvinnor försvagar istället för att förstärka gruppens position i samhället och på arbetsmarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergstedt, Therese
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355217
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355217,
 abstract   = {Lågutbildade invandrarkvinnor är som grupp marginaliserade; osynliggjorda av stat, forskning och arbetsmarknad. Denna uppsats fokuserar på huruvida integrationsåtgärder riktade mot denna grupp försvagar eller förstärker deras position. Intervjuer har genomförts med fem svenska kvinnor som i kommunal regi arbetar med integration av lågutbildade invandrarkvinnor. Det insamlade materialet analyseras med hjälp av diskursanalysens verktyg med syfte att kartlägga dels hur diskursen ser ut, dels hur den uppstått samt vilka konsekvenser den får. Diskursen om "lågutbildade invandrarkvinnor" domineras av problembeskrivningar och har uppkommit dels ur en diskursiv kontext där intervjupersonernas syn på klass, genus och etnicitet spelar in, och dels ur en samhällelig kontext präglad av intervjupersonernas underordnade position i välfärdsstatens organisation, vilken är bestämd av patriarkala strukturer. Uppfattningen om framförallt genus men också klass och etnicitet påverkar och samverkar i utformandet av integrationsåtgärder gentemot gruppen "lågutbildade invandrarkvinnor". Konsekvensen blir att lågutbildade invandrarkvinnor får delta i verksamheter som främst ska stärka dem som kvinnor och föräldrar, inte som yrkesarbetande. Konstruktionen av lågutbildade invandrarkvinnor som bärare av problemegenskaper gör att anställningar i botten av arbetsmarknaden räknas som enframgång man bör vara tacksam för. Slutsatsen blir att intervjupersonernas arbete med lågutbildade invandrarkvinnor försvagar istället för att förstärka gruppens position i samhället och på arbetsmarknaden.},
 author    = {Bergstedt, Therese},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konstruktionen av ett "problem" - en analys av diskursen om "lågutbildade invandrarkvinnor"},
 year     = {2001},
}