Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Ingen kamp på vita knogar" : AA-berättelser i etnometodologisk belysning

Seppä, Sara (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Hur skapar vi gemensamma föreställningar om sociala objekt och sociala företeelser? Vilka verktyg har vi att tillgå för att förstå och dela våra uppfattningar om den sociala världen? Att granska hur vardagskunskap skapas och hur vi i vårt vardagliga samspel skapar den sociala grunden för förståelse och handling utgör det centrala studieområdet för det etnometodologiska perspektivet. Som en inriktning inom den tolkande sociologin studerar man sociala skeenden och sociala objekt utifrån hur de genom människors vardagliga metoder skapas som "verkliga" och "objektiva" för en viss situations praktiska syften. Den här uppsatsen syftar till att tillämpa det etnometodologiska perspektivet på den språkliga framställning som sker inom ramen för AA:s... (More)
Hur skapar vi gemensamma föreställningar om sociala objekt och sociala företeelser? Vilka verktyg har vi att tillgå för att förstå och dela våra uppfattningar om den sociala världen? Att granska hur vardagskunskap skapas och hur vi i vårt vardagliga samspel skapar den sociala grunden för förståelse och handling utgör det centrala studieområdet för det etnometodologiska perspektivet. Som en inriktning inom den tolkande sociologin studerar man sociala skeenden och sociala objekt utifrån hur de genom människors vardagliga metoder skapas som "verkliga" och "objektiva" för en viss situations praktiska syften. Den här uppsatsen syftar till att tillämpa det etnometodologiska perspektivet på den språkliga framställning som sker inom ramen för AA:s öppna möten. Den muntliga tradition som förknippas med AA-rörelsen uttrycks vid AA-möten genom att deltagarna fritt får berätta om sina liv och sitt förhållande till alkohol. Syftet med granskningen av berättelserna är att undersöka i fall det går att upptäcka en viss för deltagarna gemensam "objektiv" förklaringsmodell till alkoholism och i så fall hur denna förklaringsmodell uttrycks. Några slutsatser för studien är att i flera berättelser likställs alkoholism med en sjukdom och att den egna alkoholismen beskrivs som en process från en kamp mellan det goda och det onda till en insikt om att inte "ta det första glaset" - uttryck eller förklaringar som vid närmare granskning kan ses som exempel på några av de redan befintliga och väletablerade grundsatserna inom AA-kulturen. Uppsatsen syftar inte till att ställa upp sjukdomsmodellen som en förklaring till AA-deltagarnas förhållningssätt till alkoholism eller till berättelsernas innehåll och funktion. Inte heller i fall de ovanstående och till synes allmänt godtagna förklaringarna kan anses som "sanna" eller "de bästa" bortom själva AA-kontexten. De förklaringsmodeller som utkristalliseras genom deltagarnas berättelser betraktas i stället som deltagarnas sätt eller metoder för att beskriva sitt förhållande till alkoholism som någonting meningsfullt och synbart rationellt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Seppä, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355267
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355267,
 abstract   = {Hur skapar vi gemensamma föreställningar om sociala objekt och sociala företeelser? Vilka verktyg har vi att tillgå för att förstå och dela våra uppfattningar om den sociala världen? Att granska hur vardagskunskap skapas och hur vi i vårt vardagliga samspel skapar den sociala grunden för förståelse och handling utgör det centrala studieområdet för det etnometodologiska perspektivet. Som en inriktning inom den tolkande sociologin studerar man sociala skeenden och sociala objekt utifrån hur de genom människors vardagliga metoder skapas som "verkliga" och "objektiva" för en viss situations praktiska syften. Den här uppsatsen syftar till att tillämpa det etnometodologiska perspektivet på den språkliga framställning som sker inom ramen för AA:s öppna möten. Den muntliga tradition som förknippas med AA-rörelsen uttrycks vid AA-möten genom att deltagarna fritt får berätta om sina liv och sitt förhållande till alkohol. Syftet med granskningen av berättelserna är att undersöka i fall det går att upptäcka en viss för deltagarna gemensam "objektiv" förklaringsmodell till alkoholism och i så fall hur denna förklaringsmodell uttrycks. Några slutsatser för studien är att i flera berättelser likställs alkoholism med en sjukdom och att den egna alkoholismen beskrivs som en process från en kamp mellan det goda och det onda till en insikt om att inte "ta det första glaset" - uttryck eller förklaringar som vid närmare granskning kan ses som exempel på några av de redan befintliga och väletablerade grundsatserna inom AA-kulturen. Uppsatsen syftar inte till att ställa upp sjukdomsmodellen som en förklaring till AA-deltagarnas förhållningssätt till alkoholism eller till berättelsernas innehåll och funktion. Inte heller i fall de ovanstående och till synes allmänt godtagna förklaringarna kan anses som "sanna" eller "de bästa" bortom själva AA-kontexten. De förklaringsmodeller som utkristalliseras genom deltagarnas berättelser betraktas i stället som deltagarnas sätt eller metoder för att beskriva sitt förhållande till alkoholism som någonting meningsfullt och synbart rationellt.},
 author    = {Seppä, Sara},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Ingen kamp på vita knogar" : AA-berättelser i etnometodologisk belysning},
 year     = {2003},
}