Advanced

Arbetsförmedlare : en undersökning av ett yrke i förändring

Volotinen, Raisa (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Arbetsmarknaden och yrkesstrukturen förändrats mot allt större mångfald, vilket även visar sig i de möjligheter och begränsningar som olika yrken ställer på de yrkesverksamma. Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett av dagens yrken, de statligt organiserade arbetsförmedlarna, har utvecklats och vad yrket innebär för de yrkesverksamma. Den huvudsakliga metoden har varit dokument studien. Undersökningen och analysen av yrket görs med stöd av de teorier som utvecklats inom ramarna för professionssociologin. Denna inriktning intresserar sig för de processer som leder till att vissa yrken ger större belöningar för de yrkesverksamma samt når en mer statusfylld ställning på arbetsmarknaden. Undersökningsvariabler av intresse inom denna... (More)
Arbetsmarknaden och yrkesstrukturen förändrats mot allt större mångfald, vilket även visar sig i de möjligheter och begränsningar som olika yrken ställer på de yrkesverksamma. Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett av dagens yrken, de statligt organiserade arbetsförmedlarna, har utvecklats och vad yrket innebär för de yrkesverksamma. Den huvudsakliga metoden har varit dokument studien. Undersökningen och analysen av yrket görs med stöd av de teorier som utvecklats inom ramarna för professionssociologin. Denna inriktning intresserar sig för de processer som leder till att vissa yrken ger större belöningar för de yrkesverksamma samt når en mer statusfylld ställning på arbetsmarknaden. Undersökningsvariabler av intresse inom denna teoretiska inriktning är bl a yrkets förhållande till kunskap, auktoritet och auktorisation, de yrkesverksammas organisering. En rad betingelser, organisationsinterna som externa har påverkat yrkets framväxt; bl a omorganisationer av verket, lagändringar, teknologins utveckling osv. Yrket har blivit mer komplext och yrkesutövarna fått mer autonomi. Nya samarbetsformer erbjuder arbetsförmedlarna en möjlighet att träda in i rollen av experter, eller konsulenter. Rekryteringsförfarandet inom verket kan däremot identifieras som en faktor som verkat i riktning mot att minska graden av professionalitet. Fackets strävan har här spelat en roll. Annars har facket inte arbetat aktivt för att stärka just arbetsförmedlaryrkets ställning. Yrket också varit knytet till AMS och inte haft möjligheter att utvecklas självständigt utanför dess ramar. Tillkomsten av privata förmedlingar har påverkat arbetsförmedlarnas på två sätt; dels har arbetsförmedlarna förlorat sin forna monopol på platsförmedling, dels har arbetsförmedlarna fått en möjlighet att söka sig utanför AMV. En undersökningen av yrket sett utifrån vilken grad av professionalitet den uppvisar visade att yrket har visserligen en relativt hög grad av auktoritet och auktorisation även om vissa begränsningar på yrkesgruppens autonomi och auktoritet även kunnat observeras. Däremot uppvisade yrkesgruppen en brist på egen kunskapsutveckling samt innehav av en mer teoretisk kunskapsbas. Yrkesgruppen får sin kunskapsbas utvecklad och nerfilterad av andra yrkesgrupper. Yrket ger inte heller speciellt höga belöningar jämfört med andra yrkesgrupper, och arbetet innebär en del negativa påfrestningar. Att yrket tillhör, och har utvecklats inom den offentliga sektorn kunde ses som en faktor som haft stor betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Volotinen, Raisa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355287
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355287,
 abstract   = {Arbetsmarknaden och yrkesstrukturen förändrats mot allt större mångfald, vilket även visar sig i de möjligheter och begränsningar som olika yrken ställer på de yrkesverksamma. Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett av dagens yrken, de statligt organiserade arbetsförmedlarna, har utvecklats och vad yrket innebär för de yrkesverksamma. Den huvudsakliga metoden har varit dokument studien. Undersökningen och analysen av yrket görs med stöd av de teorier som utvecklats inom ramarna för professionssociologin. Denna inriktning intresserar sig för de processer som leder till att vissa yrken ger större belöningar för de yrkesverksamma samt når en mer statusfylld ställning på arbetsmarknaden. Undersökningsvariabler av intresse inom denna teoretiska inriktning är bl a yrkets förhållande till kunskap, auktoritet och auktorisation, de yrkesverksammas organisering. En rad betingelser, organisationsinterna som externa har påverkat yrkets framväxt; bl a omorganisationer av verket, lagändringar, teknologins utveckling osv. Yrket har blivit mer komplext och yrkesutövarna fått mer autonomi. Nya samarbetsformer erbjuder arbetsförmedlarna en möjlighet att träda in i rollen av experter, eller konsulenter. Rekryteringsförfarandet inom verket kan däremot identifieras som en faktor som verkat i riktning mot att minska graden av professionalitet. Fackets strävan har här spelat en roll. Annars har facket inte arbetat aktivt för att stärka just arbetsförmedlaryrkets ställning. Yrket också varit knytet till AMS och inte haft möjligheter att utvecklas självständigt utanför dess ramar. Tillkomsten av privata förmedlingar har påverkat arbetsförmedlarnas på två sätt; dels har arbetsförmedlarna förlorat sin forna monopol på platsförmedling, dels har arbetsförmedlarna fått en möjlighet att söka sig utanför AMV. En undersökningen av yrket sett utifrån vilken grad av professionalitet den uppvisar visade att yrket har visserligen en relativt hög grad av auktoritet och auktorisation även om vissa begränsningar på yrkesgruppens autonomi och auktoritet även kunnat observeras. Däremot uppvisade yrkesgruppen en brist på egen kunskapsutveckling samt innehav av en mer teoretisk kunskapsbas. Yrkesgruppen får sin kunskapsbas utvecklad och nerfilterad av andra yrkesgrupper. Yrket ger inte heller speciellt höga belöningar jämfört med andra yrkesgrupper, och arbetet innebär en del negativa påfrestningar. Att yrket tillhör, och har utvecklats inom den offentliga sektorn kunde ses som en faktor som haft stor betydelse.},
 author    = {Volotinen, Raisa},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsförmedlare : en undersökning av ett yrke i förändring},
 year     = {2001},
}