Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Livet är inget schema" : om att kunna vara tonåring och mamma

Ydrefelt, Lina (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/ Bakgrund Under flera årtionden så har moderskap under tonårstiden beskrivits och diskuterats utifrån en ansats att det medför dåliga effekter för mor och barn både kroppsligt och i ett samhällsperspektiv. Institutionella åtgärder pågår just nu i USA för att minska antalet tonårsgraviditeter och i svensk massmedia framställs tonårsmödrarna utifrån en negativ bild. Syfte Syfte med uppsatsen är att inringa hur den tonåriga mamman upplever att hennes moderskap ifrågasätts och vilka andra svårigheter hon möter samt hur detta påverkar hennes livssituation. Genom bl a djupintervjuer försöker jag svara på denna fråga samt visa diskrepansen mellan hennes upplevelser av att vara mamma och den offentliga diskussionen som förs av t ex... (More)
Problem/ Bakgrund Under flera årtionden så har moderskap under tonårstiden beskrivits och diskuterats utifrån en ansats att det medför dåliga effekter för mor och barn både kroppsligt och i ett samhällsperspektiv. Institutionella åtgärder pågår just nu i USA för att minska antalet tonårsgraviditeter och i svensk massmedia framställs tonårsmödrarna utifrån en negativ bild. Syfte Syfte med uppsatsen är att inringa hur den tonåriga mamman upplever att hennes moderskap ifrågasätts och vilka andra svårigheter hon möter samt hur detta påverkar hennes livssituation. Genom bl a djupintervjuer försöker jag svara på denna fråga samt visa diskrepansen mellan hennes upplevelser av att vara mamma och den offentliga diskussionen som förs av t ex massmedia. Utgångspunkter, upplägg och slutsatser Genom djupintervjuer med tre tonåriga mödrar och en barnmorska samt artikel och litteraturstudier och internetsökningar har jag beskrivit centrala delar av tonårsmödraskapets svårigheter i form av bemötande, ekonomiska problem och upplevandet av offentliga bilder/diskurser som motsätter sig deras val att vara tonåringar och mammor. Uppsatsen har strukturerats utifrån de ämnen som varit centrala i de tre intervjuerna med mödrarna. Genom att använda Ulrich Becks (1998) teorier om individualiseringsprocessers konsekvenser ger jag ett förslag på tolkning till varför tonårsmödraskap anses olämpligt. Nyckelord: Tonårsmor, ungdom, moderskap, diskurs, individualisering (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ydrefelt, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355345
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355345,
 abstract   = {Problem/ Bakgrund Under flera årtionden så har moderskap under tonårstiden beskrivits och diskuterats utifrån en ansats att det medför dåliga effekter för mor och barn både kroppsligt och i ett samhällsperspektiv. Institutionella åtgärder pågår just nu i USA för att minska antalet tonårsgraviditeter och i svensk massmedia framställs tonårsmödrarna utifrån en negativ bild. Syfte Syfte med uppsatsen är att inringa hur den tonåriga mamman upplever att hennes moderskap ifrågasätts och vilka andra svårigheter hon möter samt hur detta påverkar hennes livssituation. Genom bl a djupintervjuer försöker jag svara på denna fråga samt visa diskrepansen mellan hennes upplevelser av att vara mamma och den offentliga diskussionen som förs av t ex massmedia. Utgångspunkter, upplägg och slutsatser Genom djupintervjuer med tre tonåriga mödrar och en barnmorska samt artikel och litteraturstudier och internetsökningar har jag beskrivit centrala delar av tonårsmödraskapets svårigheter i form av bemötande, ekonomiska problem och upplevandet av offentliga bilder/diskurser som motsätter sig deras val att vara tonåringar och mammor. Uppsatsen har strukturerats utifrån de ämnen som varit centrala i de tre intervjuerna med mödrarna. Genom att använda Ulrich Becks (1998) teorier om individualiseringsprocessers konsekvenser ger jag ett förslag på tolkning till varför tonårsmödraskap anses olämpligt. Nyckelord: Tonårsmor, ungdom, moderskap, diskurs, individualisering},
 author    = {Ydrefelt, Lina},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Livet är inget schema" : om att kunna vara tonåring och mamma},
 year     = {2003},
}