Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Alkohol och drogers betydelse för ungdomars fritid

Nilsson, Annalena and Tufvesson, Madelene (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Ungdomar i kombination med berusningsmedel förekommer ofta i medierna. Det är en av anledningarna till att vi valt att undersöka ungdomars attityder och vanor angående alkohol och droger. En annan anledning var våra diskussioner kring huruvida det är rätt eller fel att köpa ut alkohol till personer under 20 år. Syftet med uppsatsen var att undersöka vanor och attityder bland ungdomar i 17-18-årsåldern i Landskrona vad gäller alkohol och droger. För att få svar på hur det ser ut använde vi oss av en enkätundersökning riktad till ungdomarna. Då vi även ville erhålla bredare kunskap om ämnet genomförde vi fyra halvstrukturerade intervjuer med personer som på ett eller annat sätt möter unga människor i sitt yrke. Vi har valt att belysa ämnet... (More)
Ungdomar i kombination med berusningsmedel förekommer ofta i medierna. Det är en av anledningarna till att vi valt att undersöka ungdomars attityder och vanor angående alkohol och droger. En annan anledning var våra diskussioner kring huruvida det är rätt eller fel att köpa ut alkohol till personer under 20 år. Syftet med uppsatsen var att undersöka vanor och attityder bland ungdomar i 17-18-årsåldern i Landskrona vad gäller alkohol och droger. För att få svar på hur det ser ut använde vi oss av en enkätundersökning riktad till ungdomarna. Då vi även ville erhålla bredare kunskap om ämnet genomförde vi fyra halvstrukturerade intervjuer med personer som på ett eller annat sätt möter unga människor i sitt yrke. Vi har valt att belysa ämnet med teorier om fritid, genus och socialisering. Resultaten analyserar vi ur ett sociologiskt perspektiv utifrån kön och fritidens betydelse för ungdomar. Det resultat vi kom fram till är att flickorna som deltog i undersökningen dricker alkohol i samma utsträckning som pojkarna. En förklaring vi funnit möjlig till flickors ökande intag av alkohol är underordning och bristande självkänsla. Ett annat resultat vi kommit fram till är att de flesta ungdomar ser fritiden som den tid då den egna viljan styr valet av aktiviteter. Undersökningen visade också att en betydande del av deltagarna brukar alkohol på fritiden för att slappna av. Nyckelord: Ungdomar, alkohol, droger, fritid och kön. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Annalena and Tufvesson, Madelene
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355353
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355353,
 abstract   = {Ungdomar i kombination med berusningsmedel förekommer ofta i medierna. Det är en av anledningarna till att vi valt att undersöka ungdomars attityder och vanor angående alkohol och droger. En annan anledning var våra diskussioner kring huruvida det är rätt eller fel att köpa ut alkohol till personer under 20 år. Syftet med uppsatsen var att undersöka vanor och attityder bland ungdomar i 17-18-årsåldern i Landskrona vad gäller alkohol och droger. För att få svar på hur det ser ut använde vi oss av en enkätundersökning riktad till ungdomarna. Då vi även ville erhålla bredare kunskap om ämnet genomförde vi fyra halvstrukturerade intervjuer med personer som på ett eller annat sätt möter unga människor i sitt yrke. Vi har valt att belysa ämnet med teorier om fritid, genus och socialisering. Resultaten analyserar vi ur ett sociologiskt perspektiv utifrån kön och fritidens betydelse för ungdomar. Det resultat vi kom fram till är att flickorna som deltog i undersökningen dricker alkohol i samma utsträckning som pojkarna. En förklaring vi funnit möjlig till flickors ökande intag av alkohol är underordning och bristande självkänsla. Ett annat resultat vi kommit fram till är att de flesta ungdomar ser fritiden som den tid då den egna viljan styr valet av aktiviteter. Undersökningen visade också att en betydande del av deltagarna brukar alkohol på fritiden för att slappna av. Nyckelord: Ungdomar, alkohol, droger, fritid och kön.},
 author    = {Nilsson, Annalena and Tufvesson, Madelene},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alkohol och drogers betydelse för ungdomars fritid},
 year     = {2003},
}