Advanced

Solidaritetens gränser? - Om ungdomsutbyten i Europa

Hansson, Markus (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Globaliseringen undergräver i mångt och mycket nationalstaternas suveränitet, vilket innebär att politikens handlingskraft och de demokratiska processernas legitimitet minskar. Det finns ett antal politiska svar på hur man bör förhålla sig till denna situation. Denna uppsats behandlar den tyske filosofen Jurgen Habermas teorier om en utvidgad solidaritet och social integration inom den Europeiska Unionen som ett möjligt medel att återvinna de legitima demokratiska processernas handlingskraft. Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida EU-programmet Ungdoms Ungdomsutbyten har förutsättningar att bidra till den transnationella solidaritet, som enligt Habermas är en grundförutsättning för en bredare politisk integration inom den... (More)
Globaliseringen undergräver i mångt och mycket nationalstaternas suveränitet, vilket innebär att politikens handlingskraft och de demokratiska processernas legitimitet minskar. Det finns ett antal politiska svar på hur man bör förhålla sig till denna situation. Denna uppsats behandlar den tyske filosofen Jurgen Habermas teorier om en utvidgad solidaritet och social integration inom den Europeiska Unionen som ett möjligt medel att återvinna de legitima demokratiska processernas handlingskraft. Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida EU-programmet Ungdoms Ungdomsutbyten har förutsättningar att bidra till den transnationella solidaritet, som enligt Habermas är en grundförutsättning för en bredare politisk integration inom den Europeiska Unionen. EU-programmet Ungdom har ambitionerna att vara ett inkluderingsprojekt, och uppsatsen syftar även till att utreda om dessa ambitioner uppnås. Slutsatser: De Ungdomsutbyten med inkluderingsambitioner som jag studerat har syftat till att bekämpa den externa exkluderingen. Dock kan intern exkludering förekomma. Kulturella skillnader kan leda till konflikter, men om dessa bearbetas produktivt kan solidariska effekter utvinnas. EU-programmet Ungdoms Ungdomsutbyten tycks kunna utgöra en transnationell arena för demokratisk kommunikation.<br />
Nyckelord: ungdomsutbyte, transnationell solidaritet, europeisk integration (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Markus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355374
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355374,
 abstract   = {Globaliseringen undergräver i mångt och mycket nationalstaternas suveränitet, vilket innebär att politikens handlingskraft och de demokratiska processernas legitimitet minskar. Det finns ett antal politiska svar på hur man bör förhålla sig till denna situation. Denna uppsats behandlar den tyske filosofen Jurgen Habermas teorier om en utvidgad solidaritet och social integration inom den Europeiska Unionen som ett möjligt medel att återvinna de legitima demokratiska processernas handlingskraft. Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida EU-programmet Ungdoms Ungdomsutbyten har förutsättningar att bidra till den transnationella solidaritet, som enligt Habermas är en grundförutsättning för en bredare politisk integration inom den Europeiska Unionen. EU-programmet Ungdom har ambitionerna att vara ett inkluderingsprojekt, och uppsatsen syftar även till att utreda om dessa ambitioner uppnås. Slutsatser: De Ungdomsutbyten med inkluderingsambitioner som jag studerat har syftat till att bekämpa den externa exkluderingen. Dock kan intern exkludering förekomma. Kulturella skillnader kan leda till konflikter, men om dessa bearbetas produktivt kan solidariska effekter utvinnas. EU-programmet Ungdoms Ungdomsutbyten tycks kunna utgöra en transnationell arena för demokratisk kommunikation.<br />
Nyckelord: ungdomsutbyte, transnationell solidaritet, europeisk integration},
 author    = {Hansson, Markus},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Solidaritetens gränser? - Om ungdomsutbyten i Europa},
 year     = {2004},
}