Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utbildningsanordnare och könssegregeringen: en studie av Tomelilla kommun

Johansson, Erika (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
I Tomelilla kommun har man mer och mer intresserat sig för vad utbildningsanordnarna (Amu Gruppen, Arbetsförmedlingen, Kunskapslyftet, Datorteket och Österlens Folkhögskola) gör för att tillfredsställa kommuninvånarnas behov på arbetsmarknaden. Syftet med mitt arbete är att se vad utbildningsanordnarna gör för att minska könssegregeringen på arbetsmarknaden. Jag har intervjuat fem representanter från Amu Gruppen, Arbetsförmedlingen, Datorteket, Kunskapslyftet och Österlens Folkhögskola. Jag utformade en intervjuguide som var indelad i fyra teman: kompetens, utbildning, jämställdhet och EU. Alla intervjuerna bandades utom den på Österlens Folkhögskola, p.g.a. att intervjupersonen inte ville det. Gemensamt för utbildningsanordnarna är att de... (More)
I Tomelilla kommun har man mer och mer intresserat sig för vad utbildningsanordnarna (Amu Gruppen, Arbetsförmedlingen, Kunskapslyftet, Datorteket och Österlens Folkhögskola) gör för att tillfredsställa kommuninvånarnas behov på arbetsmarknaden. Syftet med mitt arbete är att se vad utbildningsanordnarna gör för att minska könssegregeringen på arbetsmarknaden. Jag har intervjuat fem representanter från Amu Gruppen, Arbetsförmedlingen, Datorteket, Kunskapslyftet och Österlens Folkhögskola. Jag utformade en intervjuguide som var indelad i fyra teman: kompetens, utbildning, jämställdhet och EU. Alla intervjuerna bandades utom den på Österlens Folkhögskola, p.g.a. att intervjupersonen inte ville det. Gemensamt för utbildningsanordnarna är att de inte gör så mycket för att befrämja jämställdheten. Man gör mer för att öka kvinnornas intresse för mansdominerade yrken än tvärtom. När det gäller EU-projektet mål 3 ska Amu och länsarbetsnämnden samarbeta med AMS, vilket ska befrämja arbetslösa ungdomar och jämställdheten i kommunen. Det finns arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan leda till ökad jämställdhet och ökade valmöjligheter av det rätta yrket för varje individ oberoende av kön. Om man ska se det överlag så är man väldigt dålig på att minska könssegregeringen. Man gör knappast någontings för att hindra könssegregeringen på arbetsmarknaden. Man anser att familj och skola måste ta sitt ansvar. Jag anser att politikerna och utbildningsanordnarna får börja ta könssegregeringsfrågan på ett större allvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Erika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355422
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355422,
 abstract   = {I Tomelilla kommun har man mer och mer intresserat sig för vad utbildningsanordnarna (Amu Gruppen, Arbetsförmedlingen, Kunskapslyftet, Datorteket och Österlens Folkhögskola) gör för att tillfredsställa kommuninvånarnas behov på arbetsmarknaden. Syftet med mitt arbete är att se vad utbildningsanordnarna gör för att minska könssegregeringen på arbetsmarknaden. Jag har intervjuat fem representanter från Amu Gruppen, Arbetsförmedlingen, Datorteket, Kunskapslyftet och Österlens Folkhögskola. Jag utformade en intervjuguide som var indelad i fyra teman: kompetens, utbildning, jämställdhet och EU. Alla intervjuerna bandades utom den på Österlens Folkhögskola, p.g.a. att intervjupersonen inte ville det. Gemensamt för utbildningsanordnarna är att de inte gör så mycket för att befrämja jämställdheten. Man gör mer för att öka kvinnornas intresse för mansdominerade yrken än tvärtom. När det gäller EU-projektet mål 3 ska Amu och länsarbetsnämnden samarbeta med AMS, vilket ska befrämja arbetslösa ungdomar och jämställdheten i kommunen. Det finns arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan leda till ökad jämställdhet och ökade valmöjligheter av det rätta yrket för varje individ oberoende av kön. Om man ska se det överlag så är man väldigt dålig på att minska könssegregeringen. Man gör knappast någontings för att hindra könssegregeringen på arbetsmarknaden. Man anser att familj och skola måste ta sitt ansvar. Jag anser att politikerna och utbildningsanordnarna får börja ta könssegregeringsfrågan på ett större allvar.},
 author    = {Johansson, Erika},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utbildningsanordnare och könssegregeringen: en studie av Tomelilla kommun},
 year     = {2001},
}