Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sociala markörer i stämplingsprocessen - en studie av stigmatisering och stereotypisering av människor med utländsk bakgrund

Palangetic, Tatjana and Pekgöz, Selma (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning har belyst problemet med medias negativa bild av människor med utländsk bakgrund. Alla människor konfronteras med medias bild av invandrare, vilket skapar en invandraridentitet där man ständigt påminns om de negativa effekterna av att vara av utländsk härkomst. Det är utifrån denna problematik som vi valt att basera vår undersökning på. Vår huvudfråga är: Hur påverkar stigmatisering invandrares identitetsskapande? Utifrån denna frågeställning är syftet att få djupare förståelse om varför utanförskap skapas i samhället. Media är en bidragande faktor till denna utanförskap. En av uppsatsens utgångspunkter är nio intervjupersoner, varav tre är svenskar, tre andra generationens invandare och tre invandare. Undersökningen... (More)
Tidigare forskning har belyst problemet med medias negativa bild av människor med utländsk bakgrund. Alla människor konfronteras med medias bild av invandrare, vilket skapar en invandraridentitet där man ständigt påminns om de negativa effekterna av att vara av utländsk härkomst. Det är utifrån denna problematik som vi valt att basera vår undersökning på. Vår huvudfråga är: Hur påverkar stigmatisering invandrares identitetsskapande? Utifrån denna frågeställning är syftet att få djupare förståelse om varför utanförskap skapas i samhället. Media är en bidragande faktor till denna utanförskap. En av uppsatsens utgångspunkter är nio intervjupersoner, varav tre är svenskar, tre andra generationens invandare och tre invandare. Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, på cirka 30 minuter var. Vi har även använt oss av tidigare forskning, en magister uppsats av Karlsson & Martinsson, som handlar om reproducering av fördomar i media. Det teoretiska perspektiv vi utgått ifrån är den symboliska interaktionismen, där bland annat Goffmans teori om "stigma" och Meads generaliserande andre och jagets utvecklande genom språket analyseras. Sammanfattningsvis kan det konstateras att media skapar "vi" och "de" grupperingar genom stigmatisering och stereotypisering av människor med utländsk bakgrund, som i sin tur kan ha påverkan på identitetsskapandet. Detta bevisas även av samtliga intervjupersoner som lagt märke till medias syndabocksskapande. Nyckelord: stigma, jaget, syndabockar, stämpling, identitet, stereotyper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palangetic, Tatjana and Pekgöz, Selma
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355534
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355534,
 abstract   = {Tidigare forskning har belyst problemet med medias negativa bild av människor med utländsk bakgrund. Alla människor konfronteras med medias bild av invandrare, vilket skapar en invandraridentitet där man ständigt påminns om de negativa effekterna av att vara av utländsk härkomst. Det är utifrån denna problematik som vi valt att basera vår undersökning på. Vår huvudfråga är: Hur påverkar stigmatisering invandrares identitetsskapande? Utifrån denna frågeställning är syftet att få djupare förståelse om varför utanförskap skapas i samhället. Media är en bidragande faktor till denna utanförskap. En av uppsatsens utgångspunkter är nio intervjupersoner, varav tre är svenskar, tre andra generationens invandare och tre invandare. Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, på cirka 30 minuter var. Vi har även använt oss av tidigare forskning, en magister uppsats av Karlsson & Martinsson, som handlar om reproducering av fördomar i media. Det teoretiska perspektiv vi utgått ifrån är den symboliska interaktionismen, där bland annat Goffmans teori om "stigma" och Meads generaliserande andre och jagets utvecklande genom språket analyseras. Sammanfattningsvis kan det konstateras att media skapar "vi" och "de" grupperingar genom stigmatisering och stereotypisering av människor med utländsk bakgrund, som i sin tur kan ha påverkan på identitetsskapandet. Detta bevisas även av samtliga intervjupersoner som lagt märke till medias syndabocksskapande. Nyckelord: stigma, jaget, syndabockar, stämpling, identitet, stereotyper.},
 author    = {Palangetic, Tatjana and Pekgöz, Selma},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala markörer i stämplingsprocessen - en studie av stigmatisering och stereotypisering av människor med utländsk bakgrund},
 year     = {2003},
}