Advanced

Med "EDiT" - eller "Subutex" tillbaka till framtiden : en studie om före detta missbrukares liv, deras behandling och deras sätt att se på den fria tid som uppstår efter eller kanske också under behandlingen

Löfström, Pauline and Bubalo, Liljana (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att belysa före detta missbrukares värld; d. v. s försöka att förstå hur några före detta missbrukare, i olika behandlingar, idag upplever sin situation och hur de värdesätter fritiden och möjligheterna till meningsfulla fritidsaktiviteter. Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Vi har sammanlagt gjort sex intervjuer varav två är med experter inom narkomanvården och fyra är med före detta missbrukare. För att få viss spridning på före detta missbrukare valde vi att kontakta två olika verksamheter där före detta missbrukare befinner sig på. Den ena verksamheten är behandlingshemmet "En dag i taget" (EDiT) och den andra är projektet Subutex på Metadonavdelningen på Sankt Lars psykiatriska mottagning. Båda... (More)
Uppsatsens syfte är att belysa före detta missbrukares värld; d. v. s försöka att förstå hur några före detta missbrukare, i olika behandlingar, idag upplever sin situation och hur de värdesätter fritiden och möjligheterna till meningsfulla fritidsaktiviteter. Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Vi har sammanlagt gjort sex intervjuer varav två är med experter inom narkomanvården och fyra är med före detta missbrukare. För att få viss spridning på före detta missbrukare valde vi att kontakta två olika verksamheter där före detta missbrukare befinner sig på. Den ena verksamheten är behandlingshemmet "En dag i taget" (EDiT) och den andra är projektet Subutex på Metadonavdelningen på Sankt Lars psykiatriska mottagning. Båda verksamheterna finns i Lund. De teorier vi har använt oss av när vi analyserat vårt material är bland annat Goffmans "stigma", Meads "rollövertagande" och Bourdieus teori "habitus och fält". Vi har i denna uppsats kommit fram till att de två metoder vi har undersökt båda är effektiva behandlings metoder för missbrukare. Båda institutionerna försöker lära missbrukare nya strategier för att bemästra återfallen och förbli missbruksfria. Åtgärdsförslag som vi föreslår är att det behövs en ny yrkesroll/yrkesgrupp som kan tänkas heta "LIVSGUIDE" - denne skulle fungera som kontaktman men också som vän och umgänge, en början till ett nätverk som vi anser är av största vikt för före detta missbrukare. Nyckelord: missbrukare, tillit, frizon, drogfrihet, ensamhet, motivation, behandling, stöd, kriminalitet, droger, tillhörighet, återanpassning, trovärdighet, stigmatisering, ångest, utanförskap och socialisering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfström, Pauline and Bubalo, Liljana
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355584
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355584,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att belysa före detta missbrukares värld; d. v. s försöka att förstå hur några före detta missbrukare, i olika behandlingar, idag upplever sin situation och hur de värdesätter fritiden och möjligheterna till meningsfulla fritidsaktiviteter. Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Vi har sammanlagt gjort sex intervjuer varav två är med experter inom narkomanvården och fyra är med före detta missbrukare. För att få viss spridning på före detta missbrukare valde vi att kontakta två olika verksamheter där före detta missbrukare befinner sig på. Den ena verksamheten är behandlingshemmet "En dag i taget" (EDiT) och den andra är projektet Subutex på Metadonavdelningen på Sankt Lars psykiatriska mottagning. Båda verksamheterna finns i Lund. De teorier vi har använt oss av när vi analyserat vårt material är bland annat Goffmans "stigma", Meads "rollövertagande" och Bourdieus teori "habitus och fält". Vi har i denna uppsats kommit fram till att de två metoder vi har undersökt båda är effektiva behandlings metoder för missbrukare. Båda institutionerna försöker lära missbrukare nya strategier för att bemästra återfallen och förbli missbruksfria. Åtgärdsförslag som vi föreslår är att det behövs en ny yrkesroll/yrkesgrupp som kan tänkas heta "LIVSGUIDE" - denne skulle fungera som kontaktman men också som vän och umgänge, en början till ett nätverk som vi anser är av största vikt för före detta missbrukare. Nyckelord: missbrukare, tillit, frizon, drogfrihet, ensamhet, motivation, behandling, stöd, kriminalitet, droger, tillhörighet, återanpassning, trovärdighet, stigmatisering, ångest, utanförskap och socialisering.},
 author    = {Löfström, Pauline and Bubalo, Liljana},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med "EDiT" - eller "Subutex" tillbaka till framtiden : en studie om före detta missbrukares liv, deras behandling och deras sätt att se på den fria tid som uppstår efter eller kanske också under behandlingen},
 year     = {2003},
}