Advanced

Integration av artificiella agenter i mänskliga organisationeren teoretisk analys av de hybrida systemens problematik

Flyman, Simon (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Utvecklingen av distribuerad artificiell intelligens och sofistikerad agentteknik skapar nya utmaningar för sociologin. I Tyskland har denna utmaning antagits av en grupp sociologer som grundat ett nytt forskningsfält kallat Sozionik. En riktning inom detta fält sysselsätter sig med frågor kopplade till de hybrida systemen, d v s de sociotekniska system som uppstår då agentsystem införs i mänskliga kontexter. Med utgångspunkt i denna riktning avhandlas i uppsatsen möjligheterna att integrera artificiella agenter i mänskliga (och i regel komplexa) organisationer. På mikronivå uppkommer då frågor kring människors acceptans av artificiella agenter som kooperationspartners. På makronivå är frågan hur roll- och funktionsfördelningen mellan... (More)
Utvecklingen av distribuerad artificiell intelligens och sofistikerad agentteknik skapar nya utmaningar för sociologin. I Tyskland har denna utmaning antagits av en grupp sociologer som grundat ett nytt forskningsfält kallat Sozionik. En riktning inom detta fält sysselsätter sig med frågor kopplade till de hybrida systemen, d v s de sociotekniska system som uppstår då agentsystem införs i mänskliga kontexter. Med utgångspunkt i denna riktning avhandlas i uppsatsen möjligheterna att integrera artificiella agenter i mänskliga (och i regel komplexa) organisationer. På mikronivå uppkommer då frågor kring människors acceptans av artificiella agenter som kooperationspartners. På makronivå är frågan hur roll- och funktionsfördelningen mellan mänskliga aktörer och artificiella agenter ser ut i organisationer. Slutligen uppkommer också nya problem kring risker och ansvarsfördelning i de hybrida systemen. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de sociologiska förutsättningarna för integration av artificiella agenter och agentsystem i mänskliga organisationer. Tanken är att skapa ett teoretiskt underlag till integrationsproblematiken genom att jämföra och analysera olika sociologiska angreppssätt. Slutsatser: Genom att anlägga ett pragmatiskt perspektiv på integrationsprocessen är det möjligt att fånga in dess sociala och kontextuella aspekter. Studier har visat att datorers roll och funktion i mänskliga system kan betraktas som en följd av interaktionsprocesser, där den mänskliga användarens tolkning och upplevelse av datorns egenskaper står i centrum. På makronivå visar nyare ansatser inom organisations- och tekniksociologi att tekniska artefakter har viktiga integrativa funktioner att fylla och därmed tillmäts agenter en potential att bli en integrerad aktör i mänskliga organisationer. Vad det gäller ansvarsfördelningen mellan artificiella agenter och mänskliga aktörer inom organisationer är det idag svårt att ge några klara svar. På detta område krävs sannolikt framtida forskningsinsatser. Nyckelord: aktör-nätverk teori, artificiella agenter, tekniksociologi distribuerad artificiell intelligens, socionik (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flyman, Simon
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355622
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355622,
 abstract   = {Utvecklingen av distribuerad artificiell intelligens och sofistikerad agentteknik skapar nya utmaningar för sociologin. I Tyskland har denna utmaning antagits av en grupp sociologer som grundat ett nytt forskningsfält kallat Sozionik. En riktning inom detta fält sysselsätter sig med frågor kopplade till de hybrida systemen, d v s de sociotekniska system som uppstår då agentsystem införs i mänskliga kontexter. Med utgångspunkt i denna riktning avhandlas i uppsatsen möjligheterna att integrera artificiella agenter i mänskliga (och i regel komplexa) organisationer. På mikronivå uppkommer då frågor kring människors acceptans av artificiella agenter som kooperationspartners. På makronivå är frågan hur roll- och funktionsfördelningen mellan mänskliga aktörer och artificiella agenter ser ut i organisationer. Slutligen uppkommer också nya problem kring risker och ansvarsfördelning i de hybrida systemen. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de sociologiska förutsättningarna för integration av artificiella agenter och agentsystem i mänskliga organisationer. Tanken är att skapa ett teoretiskt underlag till integrationsproblematiken genom att jämföra och analysera olika sociologiska angreppssätt. Slutsatser: Genom att anlägga ett pragmatiskt perspektiv på integrationsprocessen är det möjligt att fånga in dess sociala och kontextuella aspekter. Studier har visat att datorers roll och funktion i mänskliga system kan betraktas som en följd av interaktionsprocesser, där den mänskliga användarens tolkning och upplevelse av datorns egenskaper står i centrum. På makronivå visar nyare ansatser inom organisations- och tekniksociologi att tekniska artefakter har viktiga integrativa funktioner att fylla och därmed tillmäts agenter en potential att bli en integrerad aktör i mänskliga organisationer. Vad det gäller ansvarsfördelningen mellan artificiella agenter och mänskliga aktörer inom organisationer är det idag svårt att ge några klara svar. På detta område krävs sannolikt framtida forskningsinsatser. Nyckelord: aktör-nätverk teori, artificiella agenter, tekniksociologi distribuerad artificiell intelligens, socionik},
 author    = {Flyman, Simon},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integration av artificiella agenter i mänskliga organisationeren teoretisk analys av de hybrida systemens problematik},
 year     = {2001},
}