Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur påverkar samhällets och vårdpersonalens värderingar den palliativa vården och synen på dödshjälp?

Olsson, Annelie (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Värderingar i samhället påverkar oss människor, ibland på ett positivt sätt och ibland på ett negativt sätt. I den här uppsatsen lyfter jag fram faktorer som jag menar kan ha ett starkt inflytande på vården av döende cancerpatienter och tankarna om eutanasi. Min ambition är inte att avgöra vilket som är rätt och fel i eutanasidebatten, utan istället att belysa olika sociologiska synvinklar på eutanasi, med inslag från filosofi och etik. Mitt syfte med uppsatsen är att lyfta fram svårigheterna kring eutanasi och betydelsen av palliativ vård för cancersjuka. Detta gör jag utifrån en förståelse av de individuella och kollektiva värderingar och handlingar som samhället tillhandahåller och som ligger till grund för mina intervjupersoners... (More)
Värderingar i samhället påverkar oss människor, ibland på ett positivt sätt och ibland på ett negativt sätt. I den här uppsatsen lyfter jag fram faktorer som jag menar kan ha ett starkt inflytande på vården av döende cancerpatienter och tankarna om eutanasi. Min ambition är inte att avgöra vilket som är rätt och fel i eutanasidebatten, utan istället att belysa olika sociologiska synvinklar på eutanasi, med inslag från filosofi och etik. Mitt syfte med uppsatsen är att lyfta fram svårigheterna kring eutanasi och betydelsen av palliativ vård för cancersjuka. Detta gör jag utifrån en förståelse av de individuella och kollektiva värderingar och handlingar som samhället tillhandahåller och som ligger till grund för mina intervjupersoners resonemang. I studien utgår jag främst från motsatsparet egoism och altruism. Jag utgår även från ett utilitaristiskt perspektiv. Därefter inkorporerar jag begrepp som rationalitet, strukturfunktionalism och postmodernism. Många cancersjuka vårdas på hospice och det är vårdare av dessa som utgör intervjumaterialet i denna studie. Jag använder mig utav fem semistrukturerade intervjuer av samtalstyp. Dessutom använder jag mig av en intervju med en privatperson, ej anställd i vården, på grund av hennes tydliga åsikter i ämnet eutanasi, vilka klart skiljer sig från de övrigas. Jag analyserar mitt empiriska material utifrån ovan nämnda perspektiv, samt en hermeneutisk hållning. Det viktigaste som framkommit i uppsatsen är att samhällets värderingar och vårdpersonalens egna etiska förhållningssätt kan påverka synen på vården av döende. Det har även framkommit att egoistiska värderingar påverkar individen mer än kollektivet (institutionen i detta fall). Vad som utöver ovanstående kommit fram i uppsatsen är att en autonom människosyn är grundläggande i vården, dock med förbud mot aktiv eutanasi. Nyckelord: Eutanasi, palliativ vård, värderingar (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Annelie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355648
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355648,
 abstract   = {Värderingar i samhället påverkar oss människor, ibland på ett positivt sätt och ibland på ett negativt sätt. I den här uppsatsen lyfter jag fram faktorer som jag menar kan ha ett starkt inflytande på vården av döende cancerpatienter och tankarna om eutanasi. Min ambition är inte att avgöra vilket som är rätt och fel i eutanasidebatten, utan istället att belysa olika sociologiska synvinklar på eutanasi, med inslag från filosofi och etik. Mitt syfte med uppsatsen är att lyfta fram svårigheterna kring eutanasi och betydelsen av palliativ vård för cancersjuka. Detta gör jag utifrån en förståelse av de individuella och kollektiva värderingar och handlingar som samhället tillhandahåller och som ligger till grund för mina intervjupersoners resonemang. I studien utgår jag främst från motsatsparet egoism och altruism. Jag utgår även från ett utilitaristiskt perspektiv. Därefter inkorporerar jag begrepp som rationalitet, strukturfunktionalism och postmodernism. Många cancersjuka vårdas på hospice och det är vårdare av dessa som utgör intervjumaterialet i denna studie. Jag använder mig utav fem semistrukturerade intervjuer av samtalstyp. Dessutom använder jag mig av en intervju med en privatperson, ej anställd i vården, på grund av hennes tydliga åsikter i ämnet eutanasi, vilka klart skiljer sig från de övrigas. Jag analyserar mitt empiriska material utifrån ovan nämnda perspektiv, samt en hermeneutisk hållning. Det viktigaste som framkommit i uppsatsen är att samhällets värderingar och vårdpersonalens egna etiska förhållningssätt kan påverka synen på vården av döende. Det har även framkommit att egoistiska värderingar påverkar individen mer än kollektivet (institutionen i detta fall). Vad som utöver ovanstående kommit fram i uppsatsen är att en autonom människosyn är grundläggande i vården, dock med förbud mot aktiv eutanasi. Nyckelord: Eutanasi, palliativ vård, värderingar},
 author    = {Olsson, Annelie},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur påverkar samhällets och vårdpersonalens värderingar den palliativa vården och synen på dödshjälp?},
 year     = {2003},
}