Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Jag tackar Gud när hon går - och tar en Valium" : kvalitet inom äldreomsorgen

Alsund, Kerstin (2001)
Sociology
Abstract (Swedish)
Inom den offentliga sektorn har stora förändringar skett, framförallt under senare delen av 70-talet och framåt. Den offentliga sektorns expansion i det svenska samhället har ifrågasatts, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Detta har resulterat i nedskärningar. Verksamheter inom den offentliga sektorn skall bedrivas med allt mindre resurser, men fortfarande med kvalitet. Inte minst äldreomsorgen har drabbats av minskande resurser, trots ökande behov. Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i litteratur, försöka kartlägga tankegångar hos olika författare som kan förknippas med begreppet kvalitet i hemtjänst. (Hemtjänst och äldreomsorg användes i uppsatsen som synonyma begrepp). I uppsatsen belyses begreppet kvalitet ur olika synvinklar,... (More)
Inom den offentliga sektorn har stora förändringar skett, framförallt under senare delen av 70-talet och framåt. Den offentliga sektorns expansion i det svenska samhället har ifrågasatts, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Detta har resulterat i nedskärningar. Verksamheter inom den offentliga sektorn skall bedrivas med allt mindre resurser, men fortfarande med kvalitet. Inte minst äldreomsorgen har drabbats av minskande resurser, trots ökande behov. Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i litteratur, försöka kartlägga tankegångar hos olika författare som kan förknippas med begreppet kvalitet i hemtjänst. (Hemtjänst och äldreomsorg användes i uppsatsen som synonyma begrepp). I uppsatsen belyses begreppet kvalitet ur olika synvinklar, kvalitet för vårdtagaren och kvalitet för vårdgivaren. Äldreomsorgen tillgodoser framförallt äldres behov av praktisk hjälp. Behov av annan natur kan finnas. Kan dessa definieras och tillgodoses inom äldreomsorgen? Jag resonerar också omkring begreppet kvalitet sett ur olika ekonomiska perspektiv. Jag försöker diskutera samhällets roll när det gäller den enskildes behov. Vilka enskilda behov bör vara samhälleliga angelägenheter? Vad betraktas som kvalitet i äldreomsorgen? Vem definierar vad god kvalitet är? Många av de insatser som göres i en vårdtagares hem går att mäta ur kvalitetssynpunkt. Oavsett om insatserna hos vårdtagaren låter sig mätas eller ej, är det i relationen mellan vårdtagare och vårdgivare som kvalitet definieras och god kvalitet skapas, om organiseringen av arbetet skapar de rätta förutsättningarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alsund, Kerstin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355686
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355686,
 abstract   = {Inom den offentliga sektorn har stora förändringar skett, framförallt under senare delen av 70-talet och framåt. Den offentliga sektorns expansion i det svenska samhället har ifrågasatts, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Detta har resulterat i nedskärningar. Verksamheter inom den offentliga sektorn skall bedrivas med allt mindre resurser, men fortfarande med kvalitet. Inte minst äldreomsorgen har drabbats av minskande resurser, trots ökande behov. Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i litteratur, försöka kartlägga tankegångar hos olika författare som kan förknippas med begreppet kvalitet i hemtjänst. (Hemtjänst och äldreomsorg användes i uppsatsen som synonyma begrepp). I uppsatsen belyses begreppet kvalitet ur olika synvinklar, kvalitet för vårdtagaren och kvalitet för vårdgivaren. Äldreomsorgen tillgodoser framförallt äldres behov av praktisk hjälp. Behov av annan natur kan finnas. Kan dessa definieras och tillgodoses inom äldreomsorgen? Jag resonerar också omkring begreppet kvalitet sett ur olika ekonomiska perspektiv. Jag försöker diskutera samhällets roll när det gäller den enskildes behov. Vilka enskilda behov bör vara samhälleliga angelägenheter? Vad betraktas som kvalitet i äldreomsorgen? Vem definierar vad god kvalitet är? Många av de insatser som göres i en vårdtagares hem går att mäta ur kvalitetssynpunkt. Oavsett om insatserna hos vårdtagaren låter sig mätas eller ej, är det i relationen mellan vårdtagare och vårdgivare som kvalitet definieras och god kvalitet skapas, om organiseringen av arbetet skapar de rätta förutsättningarna.},
 author    = {Alsund, Kerstin},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag tackar Gud när hon går - och tar en Valium" : kvalitet inom äldreomsorgen},
 year     = {2001},
}