Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandmannen är alltjämt en (brand)man : om könskonstruktioner i ett manligtdominerat yrke

Larsson, Anna (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Brandmannayrket kan ses som ett genom historien manlig dominerat yrket. I huvudsak är det än i dag män som innehar yrket, men krav på förändring har börjat ställas. Mitt syfte med denna uppsats är att skapa ny kunskap om och dekonstruera könsmärkta dikotomier och på så sätt synliggöra och problematisera kopplingen mellan könsuppdelning och skapandet av kön. I min studie undersöker jag hur det i en manligt dominerad organisation skapas och återskapas en normbild genom relationer i det manliga kollektivet vilken exkluderar kvinnor som grupp. Undersökningen och analysen görs med hjälp av teorier hämtade från feministisk forskning vilka berör hur segregering och hierarkisering konstrueras och återskapas inom organisationer. Könande av... (More)
Brandmannayrket kan ses som ett genom historien manlig dominerat yrket. I huvudsak är det än i dag män som innehar yrket, men krav på förändring har börjat ställas. Mitt syfte med denna uppsats är att skapa ny kunskap om och dekonstruera könsmärkta dikotomier och på så sätt synliggöra och problematisera kopplingen mellan könsuppdelning och skapandet av kön. I min studie undersöker jag hur det i en manligt dominerad organisation skapas och återskapas en normbild genom relationer i det manliga kollektivet vilken exkluderar kvinnor som grupp. Undersökningen och analysen görs med hjälp av teorier hämtade från feministisk forskning vilka berör hur segregering och hierarkisering konstrueras och återskapas inom organisationer. Könande av organisationer ses som ett resultat av flera interagerande processer: könsdifferentiering, symboler och föreställningar, interaktionsmönster och identitetsskapande. Empiriskt är studien baserad på kvalitativa intervjuer med brandmännen. Alla informanter tillhör samma organisation; en brandstation på en mindre ort i södra Sverige. Brandmannayrket kan ses som ett maskulint könsmärkt yrke där kön spelar stor roll. Inom det manliga kollektivet återskapas föreställningen om hur en brandman är och hur en brandman ska vara. Den homosociala relationen mellan männen skapar en gemenskap som exkluderar och människor av icke representerat kön. Genom att i första hand män rekryteras till yrket bibehålls denna ordning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355946
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355946,
 abstract   = {Brandmannayrket kan ses som ett genom historien manlig dominerat yrket. I huvudsak är det än i dag män som innehar yrket, men krav på förändring har börjat ställas. Mitt syfte med denna uppsats är att skapa ny kunskap om och dekonstruera könsmärkta dikotomier och på så sätt synliggöra och problematisera kopplingen mellan könsuppdelning och skapandet av kön. I min studie undersöker jag hur det i en manligt dominerad organisation skapas och återskapas en normbild genom relationer i det manliga kollektivet vilken exkluderar kvinnor som grupp. Undersökningen och analysen görs med hjälp av teorier hämtade från feministisk forskning vilka berör hur segregering och hierarkisering konstrueras och återskapas inom organisationer. Könande av organisationer ses som ett resultat av flera interagerande processer: könsdifferentiering, symboler och föreställningar, interaktionsmönster och identitetsskapande. Empiriskt är studien baserad på kvalitativa intervjuer med brandmännen. Alla informanter tillhör samma organisation; en brandstation på en mindre ort i södra Sverige. Brandmannayrket kan ses som ett maskulint könsmärkt yrke där kön spelar stor roll. Inom det manliga kollektivet återskapas föreställningen om hur en brandman är och hur en brandman ska vara. Den homosociala relationen mellan männen skapar en gemenskap som exkluderar och människor av icke representerat kön. Genom att i första hand män rekryteras till yrket bibehålls denna ordning.},
 author    = {Larsson, Anna},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brandmannen är alltjämt en (brand)man : om könskonstruktioner i ett manligtdominerat yrke},
 year     = {2003},
}