Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Individuell integration? En analys av integrationspolitiska utgångspunkter ur ett ojämlikhetsperspektiv.

Mattsson, Cecilia (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Integrationsverket har sedan år 2001 i uppdrag av regeringen att lämna en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen inom olika samhällssektorer när det gäller situationen för invånare med utländsk bakgrund. I Rapport Integration 2002 (2003) beskriver, tolkar och analyserar Integrationsverket situationen för de utrikes födda och deras barn jämfört med inrikes födda, samt ger förslag på insatser för att minska skillnaderna. Syfte: Syftet med denna uppsats är att försöka använda Charles Tillys (2000) ojämlikhetsteori för att analysera situationen på arbetsmarknaden, i skolan och boendet för den del av befolkningen som har utländsk bakgrund, utifrån de redovisade resultaten i Rapport Integration 2002, och jämföra denna analys med... (More)
Bakgrund: Integrationsverket har sedan år 2001 i uppdrag av regeringen att lämna en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen inom olika samhällssektorer när det gäller situationen för invånare med utländsk bakgrund. I Rapport Integration 2002 (2003) beskriver, tolkar och analyserar Integrationsverket situationen för de utrikes födda och deras barn jämfört med inrikes födda, samt ger förslag på insatser för att minska skillnaderna. Syfte: Syftet med denna uppsats är att försöka använda Charles Tillys (2000) ojämlikhetsteori för att analysera situationen på arbetsmarknaden, i skolan och boendet för den del av befolkningen som har utländsk bakgrund, utifrån de redovisade resultaten i Rapport Integration 2002, och jämföra denna analys med den som Integrationsverket gör i rapporten. Disposition: Uppsatsen är disponerad så att jag inleder med en beskrivning av Charles Tillys ojämlikhetsteori. Därpå följer en beskrivning av resultat från statistiska och kvalitativa studier om situationen på arbetsmarknaden, i skolan och boendet, som presenteras i Rapport Integration 2002. I anslutning till varje del gör jag en beskrivning av Integrationsverkets, och delvis andra statliga myndigheters, tolkningar och analyser av dessa resultat. Jag använder mig sedan av Tillys teoretiska begrepp och relationer för att göra en alternativ tolkning av samma resultat, och avslutar med mina slutsatser. Slutsatser: Utifrån Tillys teori, kan resultaten i Rapport Integration 2002 tolkas som att ojämlikheten mellan dem med "svensk" respektive dem med utländsk bakgrund är bestående, genom att den producerar och reproducerar sig själv via direkta och indirekta effekter av den kategoriella underordningen av de utrikes födda och deras barn. Integrationsverkets, i huvudsak individualistiska förklaringar av skillnader mellan inrikes och utrikes födda, leder till förslag på insatser, som endast kan resultera i marginella förändringar av dessa skillnader. Nyckelord: Integration, kategoriell ojämlikhet, exploatering, möjlighetsansamling, efterlikning, anpassning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Cecilia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355962
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355962,
 abstract   = {Bakgrund: Integrationsverket har sedan år 2001 i uppdrag av regeringen att lämna en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen inom olika samhällssektorer när det gäller situationen för invånare med utländsk bakgrund. I Rapport Integration 2002 (2003) beskriver, tolkar och analyserar Integrationsverket situationen för de utrikes födda och deras barn jämfört med inrikes födda, samt ger förslag på insatser för att minska skillnaderna. Syfte: Syftet med denna uppsats är att försöka använda Charles Tillys (2000) ojämlikhetsteori för att analysera situationen på arbetsmarknaden, i skolan och boendet för den del av befolkningen som har utländsk bakgrund, utifrån de redovisade resultaten i Rapport Integration 2002, och jämföra denna analys med den som Integrationsverket gör i rapporten. Disposition: Uppsatsen är disponerad så att jag inleder med en beskrivning av Charles Tillys ojämlikhetsteori. Därpå följer en beskrivning av resultat från statistiska och kvalitativa studier om situationen på arbetsmarknaden, i skolan och boendet, som presenteras i Rapport Integration 2002. I anslutning till varje del gör jag en beskrivning av Integrationsverkets, och delvis andra statliga myndigheters, tolkningar och analyser av dessa resultat. Jag använder mig sedan av Tillys teoretiska begrepp och relationer för att göra en alternativ tolkning av samma resultat, och avslutar med mina slutsatser. Slutsatser: Utifrån Tillys teori, kan resultaten i Rapport Integration 2002 tolkas som att ojämlikheten mellan dem med "svensk" respektive dem med utländsk bakgrund är bestående, genom att den producerar och reproducerar sig själv via direkta och indirekta effekter av den kategoriella underordningen av de utrikes födda och deras barn. Integrationsverkets, i huvudsak individualistiska förklaringar av skillnader mellan inrikes och utrikes födda, leder till förslag på insatser, som endast kan resultera i marginella förändringar av dessa skillnader. Nyckelord: Integration, kategoriell ojämlikhet, exploatering, möjlighetsansamling, efterlikning, anpassning},
 author    = {Mattsson, Cecilia},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Individuell integration? En analys av integrationspolitiska utgångspunkter ur ett ojämlikhetsperspektiv.},
 year     = {2003},
}