Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Inflytande? Sådana fina ord kan jag inte" : hur personal inom äldreomsorgen uppleversitt inflytande utifrån aspekterna kommunikation, kunskapsproduktion och giltighetsanspråk

Vegsö, Veronika (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Rekryteringsproblemen inom vård- och omsorgssektorn är idag stora. Från olika håll hörs röster för att ett ökat personalinflytandet skulle kunna bidra till att förbättra rekryteringen och medverka till förbättrade villkor för personalen. Syftet med den här uppsatsen är att genom intervjuer försöka belysa de upplevelser anställda inom äldrevården har av sitt inflytande på arbetsplatsen. Jag har valt att belysa upplevelserna av inflytande utifrån faktorerna kommunikation, kunskapsproduktion och giltighetsanspråk. Metodologiskt bygger denna kvalitativa uppsats på fem intervjuer med ett etnometodologiskt och induktivt tillvägagångssätt. För att analysera det empiriska materialet tillämpas även hermeneutik. Teoretiska kopplingar görs till... (More)
Rekryteringsproblemen inom vård- och omsorgssektorn är idag stora. Från olika håll hörs röster för att ett ökat personalinflytandet skulle kunna bidra till att förbättra rekryteringen och medverka till förbättrade villkor för personalen. Syftet med den här uppsatsen är att genom intervjuer försöka belysa de upplevelser anställda inom äldrevården har av sitt inflytande på arbetsplatsen. Jag har valt att belysa upplevelserna av inflytande utifrån faktorerna kommunikation, kunskapsproduktion och giltighetsanspråk. Metodologiskt bygger denna kvalitativa uppsats på fem intervjuer med ett etnometodologiskt och induktivt tillvägagångssätt. För att analysera det empiriska materialet tillämpas även hermeneutik. Teoretiska kopplingar görs till begrepp hämtade från Jürgen Habermas, Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson, Erving Goffman, Peter L. Berger och Thomas Luckmann. De slutsatser som kan dras utifrån materialet visar att olika kommunikationsforum med möjligheter för vårdpersonalen att få sina röster hörda av sina överordnade existerar, men att dessa möjligheter inte alltid utnyttjas. Detta tycks bero på tidigare erfarenheter av motstånd samt av kunskapsproducerade faktorer som bemötande, självbilder och institutionaliserade beteendemönster. Det framgår även att inflytande, tillika påverkansmöjligheter inte tycks vara något den intervjuade vårdpersonalen reflekterar över. Ingen säger sig heller inte vara intresserade av att utöka sitt inflytande. Det råder olika uppfattningar huruvida administratörerna har insikt i den praktiska verksamheten eller ej. Vårdpersonalen tycks eniga över att den administrativa verksamheten inte är något man har insyn i. Inte heller visar vårdpersonalen något intresse av att utvidga sina kunskaper om vad deras överordnades arbetsuppgifter består av. Nyckelord: Inflytande, vårdpersonal, kommunikation, kunskapsproduktion, giltighetsanspråk (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vegsö, Veronika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1355991
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1355991,
 abstract   = {Rekryteringsproblemen inom vård- och omsorgssektorn är idag stora. Från olika håll hörs röster för att ett ökat personalinflytandet skulle kunna bidra till att förbättra rekryteringen och medverka till förbättrade villkor för personalen. Syftet med den här uppsatsen är att genom intervjuer försöka belysa de upplevelser anställda inom äldrevården har av sitt inflytande på arbetsplatsen. Jag har valt att belysa upplevelserna av inflytande utifrån faktorerna kommunikation, kunskapsproduktion och giltighetsanspråk. Metodologiskt bygger denna kvalitativa uppsats på fem intervjuer med ett etnometodologiskt och induktivt tillvägagångssätt. För att analysera det empiriska materialet tillämpas även hermeneutik. Teoretiska kopplingar görs till begrepp hämtade från Jürgen Habermas, Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson, Erving Goffman, Peter L. Berger och Thomas Luckmann. De slutsatser som kan dras utifrån materialet visar att olika kommunikationsforum med möjligheter för vårdpersonalen att få sina röster hörda av sina överordnade existerar, men att dessa möjligheter inte alltid utnyttjas. Detta tycks bero på tidigare erfarenheter av motstånd samt av kunskapsproducerade faktorer som bemötande, självbilder och institutionaliserade beteendemönster. Det framgår även att inflytande, tillika påverkansmöjligheter inte tycks vara något den intervjuade vårdpersonalen reflekterar över. Ingen säger sig heller inte vara intresserade av att utöka sitt inflytande. Det råder olika uppfattningar huruvida administratörerna har insikt i den praktiska verksamheten eller ej. Vårdpersonalen tycks eniga över att den administrativa verksamheten inte är något man har insyn i. Inte heller visar vårdpersonalen något intresse av att utvidga sina kunskaper om vad deras överordnades arbetsuppgifter består av. Nyckelord: Inflytande, vårdpersonal, kommunikation, kunskapsproduktion, giltighetsanspråk},
 author    = {Vegsö, Veronika},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Inflytande? Sådana fina ord kan jag inte" : hur personal inom äldreomsorgen uppleversitt inflytande utifrån aspekterna kommunikation, kunskapsproduktion och giltighetsanspråk},
 year     = {2003},
}