Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sociologin och de vetenskapliga : reglerna för förkastandet av teorier

Svensson, Kristoffer (2003)
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om hur teorier förkastas, inom sociologin och inom naturvetenskapen. Den tar upp de svårigheter som det medför att använda samma vetenskapsteoretiska modeller för att förkasta teorier inom olika vetenskaper. Den tar upp skillnader mellan vetenskaperna, samt försöker visa på hur dessa skillnader ska tolkas. Problemformuleringen jag arbetar utefter handlar om att finna de bakomliggande skillnader mellan naturvetenskap och sociologin, som ligger till grund för svårigheterna att använda samma modeller. Syftet med uppsatsen är inte primärt att kritisera olika vetenskapsteoretiker. Snarare är det att visa varför deras modeller inte täcker in samtliga vetenskaper, samt vilka tolkningar som är rimliga att göra av det. Ett... (More)
Uppsatsen handlar om hur teorier förkastas, inom sociologin och inom naturvetenskapen. Den tar upp de svårigheter som det medför att använda samma vetenskapsteoretiska modeller för att förkasta teorier inom olika vetenskaper. Den tar upp skillnader mellan vetenskaperna, samt försöker visa på hur dessa skillnader ska tolkas. Problemformuleringen jag arbetar utefter handlar om att finna de bakomliggande skillnader mellan naturvetenskap och sociologin, som ligger till grund för svårigheterna att använda samma modeller. Syftet med uppsatsen är inte primärt att kritisera olika vetenskapsteoretiker. Snarare är det att visa varför deras modeller inte täcker in samtliga vetenskaper, samt vilka tolkningar som är rimliga att göra av det. Ett övergripande syfte är att visa att olika vetenskaper inte är bättre eller sämre än varandra, utan just olika och så pass olika att man inte kan jämföra dem med varandra beträffande kvalitet eller grad av vetenskaplighet. Det är även en av de förutsättningar jag arbetar utifrån, att när två saker är olika, så måste inte den ena av nödvändighet vara sämre än den andra. De kan helt enkelt vara olika varandra. Ibland så olika varandra att en jämförelse inte ger någonting. En annan förutsättning jag arbetar med är att sociologin är vetenskaplig på samma sätt som fysiken, biologin och andra naturvetenskaper är vetenskapliga. De är olika sorters vetenskaper, men de är lika vetenskapliga. Dessa förutsättningar motiveras i texten. Förutsättningarna bildar tillsammans utgångspunkten i min uppsats. De ligger till grund för argumentationen. Upplägget i uppsatsen är enkelt. Den inleds med en genomgång av de mest inflytelserika vetenskapsteorierna som rör teoriförkastande. I denna del går jag även igenom kritik som kan riktas mot modellerna. Framförallt kritik mot att använda dem på sociologin. Därefter följer en del som handlar om den sociologiska vetenskapen. Här går jag främst igenom hur sociologiska teorier förhåller sig till varandra. Det hela avslutas med en del där min slutsats presenteras. De viktigaste slutsatserna rör skillnader i teoriers förhållande till varandra i sociologin och i naturvetenskapen. Dessa skillnader förklarar varför det inte går att använda samma modeller för att förkasta sociologisk teori som naturvetenskaplig. Nyckelord: teori, teoriförkastande, vetenskap, paradigm, falsifiering, perspektiv (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Kristoffer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1356031
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1356031,
 abstract   = {Uppsatsen handlar om hur teorier förkastas, inom sociologin och inom naturvetenskapen. Den tar upp de svårigheter som det medför att använda samma vetenskapsteoretiska modeller för att förkasta teorier inom olika vetenskaper. Den tar upp skillnader mellan vetenskaperna, samt försöker visa på hur dessa skillnader ska tolkas. Problemformuleringen jag arbetar utefter handlar om att finna de bakomliggande skillnader mellan naturvetenskap och sociologin, som ligger till grund för svårigheterna att använda samma modeller. Syftet med uppsatsen är inte primärt att kritisera olika vetenskapsteoretiker. Snarare är det att visa varför deras modeller inte täcker in samtliga vetenskaper, samt vilka tolkningar som är rimliga att göra av det. Ett övergripande syfte är att visa att olika vetenskaper inte är bättre eller sämre än varandra, utan just olika och så pass olika att man inte kan jämföra dem med varandra beträffande kvalitet eller grad av vetenskaplighet. Det är även en av de förutsättningar jag arbetar utifrån, att när två saker är olika, så måste inte den ena av nödvändighet vara sämre än den andra. De kan helt enkelt vara olika varandra. Ibland så olika varandra att en jämförelse inte ger någonting. En annan förutsättning jag arbetar med är att sociologin är vetenskaplig på samma sätt som fysiken, biologin och andra naturvetenskaper är vetenskapliga. De är olika sorters vetenskaper, men de är lika vetenskapliga. Dessa förutsättningar motiveras i texten. Förutsättningarna bildar tillsammans utgångspunkten i min uppsats. De ligger till grund för argumentationen. Upplägget i uppsatsen är enkelt. Den inleds med en genomgång av de mest inflytelserika vetenskapsteorierna som rör teoriförkastande. I denna del går jag även igenom kritik som kan riktas mot modellerna. Framförallt kritik mot att använda dem på sociologin. Därefter följer en del som handlar om den sociologiska vetenskapen. Här går jag främst igenom hur sociologiska teorier förhåller sig till varandra. Det hela avslutas med en del där min slutsats presenteras. De viktigaste slutsatserna rör skillnader i teoriers förhållande till varandra i sociologin och i naturvetenskapen. Dessa skillnader förklarar varför det inte går att använda samma modeller för att förkasta sociologisk teori som naturvetenskaplig. Nyckelord: teori, teoriförkastande, vetenskap, paradigm, falsifiering, perspektiv},
 author    = {Svensson, Kristoffer},
 keyword   = {Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociologin och de vetenskapliga : reglerna för förkastandet av teorier},
 year     = {2003},
}