Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dyslektiker och student : en intervjustudie om dyslektiker på Lunds universitet

Gilbertson, Terese (2003)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats var att studera hur universitetsstudenter med dyslexi upplever sin studiesituation vid Lunds universitet. Dessutom undersöktes vilken inverkan och betydelse faktorer tidigare i livet hade för valet och motivationen att studera på universitetet. De faktorer som betonades var lärares och klasskamraters reaktioner på läs- och skrivsvårigheterna under grund- och gymnasieskolan, föräldrars hjälp och engagemang och tillgången på stödåtgärder inom universitetet. Sex studenter på Lunds universitet intervjuades och resultaten visar att ovan nämnda faktorer har påverkat deltagarna på olika sätt och i olika grad. Framför allt nämndes föräldrarnas stöd som viktigt för deras tro på sig själva. Bemötandet från lärare på... (More)
Syftet med denna uppsats var att studera hur universitetsstudenter med dyslexi upplever sin studiesituation vid Lunds universitet. Dessutom undersöktes vilken inverkan och betydelse faktorer tidigare i livet hade för valet och motivationen att studera på universitetet. De faktorer som betonades var lärares och klasskamraters reaktioner på läs- och skrivsvårigheterna under grund- och gymnasieskolan, föräldrars hjälp och engagemang och tillgången på stödåtgärder inom universitetet. Sex studenter på Lunds universitet intervjuades och resultaten visar att ovan nämnda faktorer har påverkat deltagarna på olika sätt och i olika grad. Framför allt nämndes föräldrarnas stöd som viktigt för deras tro på sig själva. Bemötandet från lärare på universitetet upplevdes som positivt, även om flera påpekade bristen i deras kunskap om dyslexi. Dessutom är tillgången på stödåtgärder relativt okänd bland studenter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gilbertson, Terese
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1356109
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2004-11-08 00:00:00
@misc{1356109,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats var att studera hur universitetsstudenter med dyslexi upplever sin studiesituation vid Lunds universitet. Dessutom undersöktes vilken inverkan och betydelse faktorer tidigare i livet hade för valet och motivationen att studera på universitetet. De faktorer som betonades var lärares och klasskamraters reaktioner på läs- och skrivsvårigheterna under grund- och gymnasieskolan, föräldrars hjälp och engagemang och tillgången på stödåtgärder inom universitetet. Sex studenter på Lunds universitet intervjuades och resultaten visar att ovan nämnda faktorer har påverkat deltagarna på olika sätt och i olika grad. Framför allt nämndes föräldrarnas stöd som viktigt för deras tro på sig själva. Bemötandet från lärare på universitetet upplevdes som positivt, även om flera påpekade bristen i deras kunskap om dyslexi. Dessutom är tillgången på stödåtgärder relativt okänd bland studenter.},
 author    = {Gilbertson, Terese},
 keyword   = {Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dyslektiker och student : en intervjustudie om dyslektiker på Lunds universitet},
 year     = {2003},
}