Advanced

Kompetensutveckling och dess konsekvenser för den psykiska hälsan : ur ett medarbetarperspektiv

Gustafsson, Sigrid and Karlsson, Regina (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Med tanke på den ohälsa som idag råder på våra svenska arbetsplatser såg vi det relevant att studera hur man med pedagogiska medel kan påverka hälsan i positiv riktning. Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen har varit att analysera vilka konsekvenser kompetensutvecklingen haft för hälsan hos medarbetarna i en organisation. Ett delsyfte har vidare varit att utifrån en teoretisk referensram identifiera sådana omständigheter som påverkat resultatet av kompetensutvecklingen. För att uppnå vårt syfte valde vi ett kvalitativt angreppssätt i vår empiriska studie. Intervjuer genomfördes med medarbetare på Fresh AB varefter det insamlade materialet bearbetades utifrån vald teori. Kompetensutvecklingen har enligt vårt resultat haft övervägande... (More)
Med tanke på den ohälsa som idag råder på våra svenska arbetsplatser såg vi det relevant att studera hur man med pedagogiska medel kan påverka hälsan i positiv riktning. Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen har varit att analysera vilka konsekvenser kompetensutvecklingen haft för hälsan hos medarbetarna i en organisation. Ett delsyfte har vidare varit att utifrån en teoretisk referensram identifiera sådana omständigheter som påverkat resultatet av kompetensutvecklingen. För att uppnå vårt syfte valde vi ett kvalitativt angreppssätt i vår empiriska studie. Intervjuer genomfördes med medarbetare på Fresh AB varefter det insamlade materialet bearbetades utifrån vald teori. Kompetensutvecklingen har enligt vårt resultat haft övervägande positiva konsekvenser för hälsan hos medarbetarna. Konsekvenserna består delvis i upplevelse av kompetens, ökad självkänsla, trygghet inför arbetet samt upplevelse av kontroll och meningsfullhet i arbetet. Medarbetarna har även tillägnats ökad hälsa genom det ansvarstagande och inflytande kompetensutvecklingen möjliggjort. Vidare har kompetensutvecklingen gjort det möjligt för medarbetarna att arbeta med mer avancerande och utvecklande arbetsuppgifter, vilket påverkat välbefinnandet. Vårt resultat har betydelse för vetenskapen genom att vi identifierat hälsorelevanta faktorer som bör tas i beaktande vid utformningen av kompetensutveckling. Nyckelord: Kompetensutveckling, hälsa, motivation, arbetstillfredsställelse, välbefinnande, lärande, kontroll, ansvar, delaktighet, organisationsutveckling, teamproduktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Sigrid and Karlsson, Regina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356534
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1356534,
 abstract   = {Med tanke på den ohälsa som idag råder på våra svenska arbetsplatser såg vi det relevant att studera hur man med pedagogiska medel kan påverka hälsan i positiv riktning. Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen har varit att analysera vilka konsekvenser kompetensutvecklingen haft för hälsan hos medarbetarna i en organisation. Ett delsyfte har vidare varit att utifrån en teoretisk referensram identifiera sådana omständigheter som påverkat resultatet av kompetensutvecklingen. För att uppnå vårt syfte valde vi ett kvalitativt angreppssätt i vår empiriska studie. Intervjuer genomfördes med medarbetare på Fresh AB varefter det insamlade materialet bearbetades utifrån vald teori. Kompetensutvecklingen har enligt vårt resultat haft övervägande positiva konsekvenser för hälsan hos medarbetarna. Konsekvenserna består delvis i upplevelse av kompetens, ökad självkänsla, trygghet inför arbetet samt upplevelse av kontroll och meningsfullhet i arbetet. Medarbetarna har även tillägnats ökad hälsa genom det ansvarstagande och inflytande kompetensutvecklingen möjliggjort. Vidare har kompetensutvecklingen gjort det möjligt för medarbetarna att arbeta med mer avancerande och utvecklande arbetsuppgifter, vilket påverkat välbefinnandet. Vårt resultat har betydelse för vetenskapen genom att vi identifierat hälsorelevanta faktorer som bör tas i beaktande vid utformningen av kompetensutveckling. Nyckelord: Kompetensutveckling, hälsa, motivation, arbetstillfredsställelse, välbefinnande, lärande, kontroll, ansvar, delaktighet, organisationsutveckling, teamproduktion.},
 author    = {Gustafsson, Sigrid and Karlsson, Regina},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetensutveckling och dess konsekvenser för den psykiska hälsan : ur ett medarbetarperspektiv},
 year     = {2003},
}