Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekter av kompetensutveckling på en organisatorisk nivå: en explorativ studie av fyra personalchefers perspektiv

Binnmyr, Andreas and Trygg, Jascha (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vi har funnit att effekter av kompetensutveckling på en organisatorisk nivå är ett underutforskat område. Detta gjorde att vi intresserade oss för att pröva en metod för att försöka förstå hur man kan gå vidare med forskning på området. Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer med personalchefer verksamma inom IT-branschen bidra till en förståelse för hur effekter av kompetensutvecklings-insatser kan tydliggöras på en organisatorisk nivå. Metod: Vi har i denna undersökning använt oss av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med personalchefer inom IT-branschen. Resultat: I denna undersökning har vi kommit fram till att de intervjuade personalcheferna verkar sakna instrument för att lyfta fram... (More)
Bakgrund: Vi har funnit att effekter av kompetensutveckling på en organisatorisk nivå är ett underutforskat område. Detta gjorde att vi intresserade oss för att pröva en metod för att försöka förstå hur man kan gå vidare med forskning på området. Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer med personalchefer verksamma inom IT-branschen bidra till en förståelse för hur effekter av kompetensutvecklings-insatser kan tydliggöras på en organisatorisk nivå. Metod: Vi har i denna undersökning använt oss av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med personalchefer inom IT-branschen. Resultat: I denna undersökning har vi kommit fram till att de intervjuade personalcheferna verkar sakna instrument för att lyfta fram effekter av kompetensutveckling på en organisatorisk nivå. De kvalitativa effekter av kompetensutveckling vi tycker oss ha uttolkat ifrån intervjuerna kan sammanfattas i: - Minskad personalomsättning - Personlig utveckling - Ökad kundnytta och innovationsförmåga Vi har också funnit att personalcheferna verkar se kompetensutveckling och affärsutveckling som parallella processer. Vidare har vi kommit fram till att den metod vi valt inte är tillfredställande för att belysa effekter av kompetensutveckling på en organisatorisk nivå. Våra slutsatser är att man även bör intervjua medarbetare och kanske knyta forskningen till en specifik insats. Nyckelord: Kompetens, kompetensutveckling, utbildningseffekter, organisatorisk nivå och personalchefer (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Binnmyr, Andreas and Trygg, Jascha
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356543
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1356543,
 abstract   = {Bakgrund: Vi har funnit att effekter av kompetensutveckling på en organisatorisk nivå är ett underutforskat område. Detta gjorde att vi intresserade oss för att pröva en metod för att försöka förstå hur man kan gå vidare med forskning på området. Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer med personalchefer verksamma inom IT-branschen bidra till en förståelse för hur effekter av kompetensutvecklings-insatser kan tydliggöras på en organisatorisk nivå. Metod: Vi har i denna undersökning använt oss av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med personalchefer inom IT-branschen. Resultat: I denna undersökning har vi kommit fram till att de intervjuade personalcheferna verkar sakna instrument för att lyfta fram effekter av kompetensutveckling på en organisatorisk nivå. De kvalitativa effekter av kompetensutveckling vi tycker oss ha uttolkat ifrån intervjuerna kan sammanfattas i: - Minskad personalomsättning - Personlig utveckling - Ökad kundnytta och innovationsförmåga Vi har också funnit att personalcheferna verkar se kompetensutveckling och affärsutveckling som parallella processer. Vidare har vi kommit fram till att den metod vi valt inte är tillfredställande för att belysa effekter av kompetensutveckling på en organisatorisk nivå. Våra slutsatser är att man även bör intervjua medarbetare och kanske knyta forskningen till en specifik insats. Nyckelord: Kompetens, kompetensutveckling, utbildningseffekter, organisatorisk nivå och personalchefer},
 author    = {Binnmyr, Andreas and Trygg, Jascha},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekter av kompetensutveckling på en organisatorisk nivå: en explorativ studie av fyra personalchefers perspektiv},
 year     = {2001},
}