Advanced

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens inom vården idag

Thorson, Elin and Vestlund, Frida (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Inom sjukvården har det skett en rad förändringar under de senaste decennierna, så som ekonomiska nedskärningar, ökad fokusering på patienten och större antal vårdbehövande. Dessa förändringar ställer nya krav på samarbetet mellan medarbetarna för att matcha dessa nya krav. Detta medför i sin tur att ledarskapskompetens kommit allt mer i fokus då ledaren har ett stort ansvar för att samarbetet skall fungera effektivt. Detta ökade behov av ledarskapskompetens hos läkare har uppmärksammats på sjukhus runt om i Sverige. På Universitetssjukhuset i Lund startades år 2000 en ledarskapsutbildning för specialistläkare kallad STyrkelyftet. Då sjukhuset ville göra en utvärdering av detta program kontaktades pedagogiska institutionen och vi kom att... (More)
Inom sjukvården har det skett en rad förändringar under de senaste decennierna, så som ekonomiska nedskärningar, ökad fokusering på patienten och större antal vårdbehövande. Dessa förändringar ställer nya krav på samarbetet mellan medarbetarna för att matcha dessa nya krav. Detta medför i sin tur att ledarskapskompetens kommit allt mer i fokus då ledaren har ett stort ansvar för att samarbetet skall fungera effektivt. Detta ökade behov av ledarskapskompetens hos läkare har uppmärksammats på sjukhus runt om i Sverige. På Universitetssjukhuset i Lund startades år 2000 en ledarskapsutbildning för specialistläkare kallad STyrkelyftet. Då sjukhuset ville göra en utvärdering av detta program kontaktades pedagogiska institutionen och vi kom att ta oss an uppdraget. Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av de ökade krav på ledarskapskometens som ställs på läkare idag analysera ledarskapsutbildningen STyrkelyftets relevans för deltagarnas arbete som yrkesverksamma läkare. För att kunna besvara detta syfte valde vi att göra en empirisk studie. Vi valde att kombinera en enkätundersökning med fem efterföljande intervjuer. De empiriska resultaten analyserades därefter med hjälp av adekvat litteratur. Vi kom fram till att deltagarna genom att delta i STyrkelyftet fått hjälp att öka sitt handlingsutrymme som ledare, vilket i sin tur kan leda till att de bättre kan hantera de ledarskapskrav de ställs inför i vården idag. STyrkelyftet kan ge en grund att stå på för läkarna men det är upp till individen själv att se till att dessa nya kunskaper kommer till användning. Nyckelord: sjukvård, läkare, ledare, ledarskapskompetens, handlingsutrymme, lärande, tyst kunskap, parallell lärstruktur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thorson, Elin and Vestlund, Frida
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356552
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1356552,
 abstract   = {Inom sjukvården har det skett en rad förändringar under de senaste decennierna, så som ekonomiska nedskärningar, ökad fokusering på patienten och större antal vårdbehövande. Dessa förändringar ställer nya krav på samarbetet mellan medarbetarna för att matcha dessa nya krav. Detta medför i sin tur att ledarskapskompetens kommit allt mer i fokus då ledaren har ett stort ansvar för att samarbetet skall fungera effektivt. Detta ökade behov av ledarskapskompetens hos läkare har uppmärksammats på sjukhus runt om i Sverige. På Universitetssjukhuset i Lund startades år 2000 en ledarskapsutbildning för specialistläkare kallad STyrkelyftet. Då sjukhuset ville göra en utvärdering av detta program kontaktades pedagogiska institutionen och vi kom att ta oss an uppdraget. Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av de ökade krav på ledarskapskometens som ställs på läkare idag analysera ledarskapsutbildningen STyrkelyftets relevans för deltagarnas arbete som yrkesverksamma läkare. För att kunna besvara detta syfte valde vi att göra en empirisk studie. Vi valde att kombinera en enkätundersökning med fem efterföljande intervjuer. De empiriska resultaten analyserades därefter med hjälp av adekvat litteratur. Vi kom fram till att deltagarna genom att delta i STyrkelyftet fått hjälp att öka sitt handlingsutrymme som ledare, vilket i sin tur kan leda till att de bättre kan hantera de ledarskapskrav de ställs inför i vården idag. STyrkelyftet kan ge en grund att stå på för läkarna men det är upp till individen själv att se till att dessa nya kunskaper kommer till användning. Nyckelord: sjukvård, läkare, ledare, ledarskapskompetens, handlingsutrymme, lärande, tyst kunskap, parallell lärstruktur.},
 author    = {Thorson, Elin and Vestlund, Frida},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens inom vården idag},
 year     = {2004},
}