Advanced

En organisationskulturs utformning samt påverkan på ledarskap - en studie av ledares uppfattningar inom Södra Skog

Magnusson, Jennie and Mattsson, Emma (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att analysera ett antal ledares uppfattningar om hur organisationens organisationskultur har formats samt deras upplevelser av organisationskulturens påverkan på deras ledarskap. Uppsatsen är av kvalitativ art och baseras på sex stycken intervjuer med ledare inom Södra Skog. För att kunna besvara vårt syfte har intervjuerna analyserats utifrån ett antal olika organisations-, organisationskulturs- och ledarskapsteorier.

Vi har kommit fram till att Södra Skogs organisationskultur har formats av ett flertal faktorer så som grundaren, skogsägare samt ett antal karaktäristiska som kommer ur företagsformen. Dessa faktorer utgör Södra Skogs grundläggande antaganden samt värderingar som genomsyrar hela organisationen.... (More)
Uppsatsen syftar till att analysera ett antal ledares uppfattningar om hur organisationens organisationskultur har formats samt deras upplevelser av organisationskulturens påverkan på deras ledarskap. Uppsatsen är av kvalitativ art och baseras på sex stycken intervjuer med ledare inom Södra Skog. För att kunna besvara vårt syfte har intervjuerna analyserats utifrån ett antal olika organisations-, organisationskulturs- och ledarskapsteorier.

Vi har kommit fram till att Södra Skogs organisationskultur har formats av ett flertal faktorer så som grundaren, skogsägare samt ett antal karaktäristiska som kommer ur företagsformen. Dessa faktorer utgör Södra Skogs grundläggande antaganden samt värderingar som genomsyrar hela organisationen. Förankringen av de grundläggande antagandena samt värderingarna resulterar i att Södra Skog har en stark och enhetlig organisationskultur som i sin tur utgör en påverkansprocess på ledarskapet. Vi menar att organisationskulturen påverkar intervjupersonerna så att de omedvetet väljer vissa ledarstilar. Vi kan således med vår studie konstatera att det ledarskap som intervjupersonerna inom Södra Skog bedriver påverkas av företagets organisationskultur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Jennie and Mattsson, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisation, organisationskultur, företagskultur, kultur, ledare, ledarskap, ledarstilar, påverkan, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356561
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1356561,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att analysera ett antal ledares uppfattningar om hur organisationens organisationskultur har formats samt deras upplevelser av organisationskulturens påverkan på deras ledarskap. Uppsatsen är av kvalitativ art och baseras på sex stycken intervjuer med ledare inom Södra Skog. För att kunna besvara vårt syfte har intervjuerna analyserats utifrån ett antal olika organisations-, organisationskulturs- och ledarskapsteorier.

Vi har kommit fram till att Södra Skogs organisationskultur har formats av ett flertal faktorer så som grundaren, skogsägare samt ett antal karaktäristiska som kommer ur företagsformen. Dessa faktorer utgör Södra Skogs grundläggande antaganden samt värderingar som genomsyrar hela organisationen. Förankringen av de grundläggande antagandena samt värderingarna resulterar i att Södra Skog har en stark och enhetlig organisationskultur som i sin tur utgör en påverkansprocess på ledarskapet. Vi menar att organisationskulturen påverkar intervjupersonerna så att de omedvetet väljer vissa ledarstilar. Vi kan således med vår studie konstatera att det ledarskap som intervjupersonerna inom Södra Skog bedriver påverkas av företagets organisationskultur.},
 author    = {Magnusson, Jennie and Mattsson, Emma},
 keyword   = {organisation,organisationskultur,företagskultur,kultur,ledare,ledarskap,ledarstilar,påverkan,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En organisationskulturs utformning samt påverkan på ledarskap - en studie av ledares uppfattningar inom Södra Skog},
 year     = {2004},
}