Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Modernt ledarskap? : en kvalitativ studie av fyra avdelningschefers synpå ledarskap och kompetensutveckling

Mouritzen, Karina (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Idag tenderar ett modernt ledarskap att omtalas som pedagogiskt, visionärt eller konsultativt och utgör på så sätt en skillnad mot det tidigare traditionella chefskapet baserat på administration och strukturbyggande. Mitt intresse har varit att utröna vari skillnaderna ligger kring synen på ledarskap och vilka uttryck de får. Vidare har jag intresserat mig för hur ledare arbetar med sin kompetensutveckling för att möta de krav som rollen som ledare nu sägs ställa. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och analysera ledares attityder och tankar kring det egna ledarskapet, lärande och kompetensutveckling. Ett underliggande syfte var att undersöka om ett modernt ledarskap drivs av respondenterna eller om förutsättningarna för att det... (More)
Idag tenderar ett modernt ledarskap att omtalas som pedagogiskt, visionärt eller konsultativt och utgör på så sätt en skillnad mot det tidigare traditionella chefskapet baserat på administration och strukturbyggande. Mitt intresse har varit att utröna vari skillnaderna ligger kring synen på ledarskap och vilka uttryck de får. Vidare har jag intresserat mig för hur ledare arbetar med sin kompetensutveckling för att möta de krav som rollen som ledare nu sägs ställa. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och analysera ledares attityder och tankar kring det egna ledarskapet, lärande och kompetensutveckling. Ett underliggande syfte var att undersöka om ett modernt ledarskap drivs av respondenterna eller om förutsättningarna för att det skulle kunna drivas finns. En kvalitativ metod med en abduktiv ansats har använts. Fyra intervjuer med avdelningschefer på ett mindre företag har genomförts för att sedan analyseras och knytas till relevant teori. Resultatet visar att den pedagogiska sidan av arbetet ses som sekundärt av avdelningscheferna. Flertalet säger sig sträva efter att utöva ett mer pedagogiskt ledarskap men agerar inte i linje med detta. Det finns goda förutsättningar för avdelningschefernas egen utveckling men det föreligger hinder för att ett modernt ledarskap skall kunna bedrivas. Hindren utgörs av inställning till den egna rollen, medarbetares behov, motivation och lärande. Det vore i framtiden intressant att bedriva undersökningar i liknande företag för att utröna om detta faktum är generaliserbart och om de antagande facklitteratur om ledarskap gör kanske är en vision snarare än verklighet. Undersökningen skulle kunna användas som grund till ett framtida förändringsprojekt för en aktionsforskare med syfte att leda företaget mot en lärande organisation. Nyckelord: Ledarskap, lärande, kompetens, kvalifikation, utveckling, behov, motivation, självförverkligande, kompetensutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mouritzen, Karina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356588
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1356588,
 abstract   = {Idag tenderar ett modernt ledarskap att omtalas som pedagogiskt, visionärt eller konsultativt och utgör på så sätt en skillnad mot det tidigare traditionella chefskapet baserat på administration och strukturbyggande. Mitt intresse har varit att utröna vari skillnaderna ligger kring synen på ledarskap och vilka uttryck de får. Vidare har jag intresserat mig för hur ledare arbetar med sin kompetensutveckling för att möta de krav som rollen som ledare nu sägs ställa. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och analysera ledares attityder och tankar kring det egna ledarskapet, lärande och kompetensutveckling. Ett underliggande syfte var att undersöka om ett modernt ledarskap drivs av respondenterna eller om förutsättningarna för att det skulle kunna drivas finns. En kvalitativ metod med en abduktiv ansats har använts. Fyra intervjuer med avdelningschefer på ett mindre företag har genomförts för att sedan analyseras och knytas till relevant teori. Resultatet visar att den pedagogiska sidan av arbetet ses som sekundärt av avdelningscheferna. Flertalet säger sig sträva efter att utöva ett mer pedagogiskt ledarskap men agerar inte i linje med detta. Det finns goda förutsättningar för avdelningschefernas egen utveckling men det föreligger hinder för att ett modernt ledarskap skall kunna bedrivas. Hindren utgörs av inställning till den egna rollen, medarbetares behov, motivation och lärande. Det vore i framtiden intressant att bedriva undersökningar i liknande företag för att utröna om detta faktum är generaliserbart och om de antagande facklitteratur om ledarskap gör kanske är en vision snarare än verklighet. Undersökningen skulle kunna användas som grund till ett framtida förändringsprojekt för en aktionsforskare med syfte att leda företaget mot en lärande organisation. Nyckelord: Ledarskap, lärande, kompetens, kvalifikation, utveckling, behov, motivation, självförverkligande, kompetensutveckling.},
 author    = {Mouritzen, Karina},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Modernt ledarskap? : en kvalitativ studie av fyra avdelningschefers synpå ledarskap och kompetensutveckling},
 year     = {2003},
}