Advanced

Utveckling av grupp och ledare: en utvärdering av läroprocess, resultat och effekter av en UGL-utbildning

Nilsson, Linda and Persson, Frida (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Många företag erbjuder idag sina chefer att delta i UGL-utbildningar som en form av kompetensutveckling. Vi ansåg det vara relevant att ur ett pedagogiskt perspektiv utvärdera och analysera denna kompetensutvecklingsinsats. Syfte: Syftet med uppsatsen var att utvärdera och analysera lärprocess, resultat och effekter av en UGL-utbildning för ledares lärande och agerande. Metod: För att uppnå vårt syfte valde vi ett kvalitativt angreppssätt i vår empiriska studie. Intervjuer genomfördes med personer som deltagit i Procus Kompetens UGL-utbildning. Därefter bearbetades materialet utifrån den valda teorin. Resultat: Utvärderingen visade på UGL-utbildningens styrkor vilka övervägde utbildningens svagheter. Ledarnas kunskapsutveckling... (More)
Bakgrund: Många företag erbjuder idag sina chefer att delta i UGL-utbildningar som en form av kompetensutveckling. Vi ansåg det vara relevant att ur ett pedagogiskt perspektiv utvärdera och analysera denna kompetensutvecklingsinsats. Syfte: Syftet med uppsatsen var att utvärdera och analysera lärprocess, resultat och effekter av en UGL-utbildning för ledares lärande och agerande. Metod: För att uppnå vårt syfte valde vi ett kvalitativt angreppssätt i vår empiriska studie. Intervjuer genomfördes med personer som deltagit i Procus Kompetens UGL-utbildning. Därefter bearbetades materialet utifrån den valda teorin. Resultat: Utvärderingen visade på UGL-utbildningens styrkor vilka övervägde utbildningens svagheter. Ledarnas kunskapsutveckling föll inom ramen för kursens delmål, dock varierade bredden och djupet av kunskaperna. Graden av kunskapsanvändning skiljde sig mellan ledarna vilket förklarades av personliga egenskaper och organisatoriska faktorer. Tillämpandet av kunskaperna från UGL på arbetsplatsen har lett till en bättre arbetssituation. Nyckelord: UGL, grupputveckling, gruppdynamiskt lärande, upplevelsebaserat lärande, lärprocess, kunskapsutveckling, kunskapsanvändning, reflektion, handlingsutrymme, sensitivitetsträning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Linda and Persson, Frida
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356606
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356606,
 abstract   = {Bakgrund: Många företag erbjuder idag sina chefer att delta i UGL-utbildningar som en form av kompetensutveckling. Vi ansåg det vara relevant att ur ett pedagogiskt perspektiv utvärdera och analysera denna kompetensutvecklingsinsats. Syfte: Syftet med uppsatsen var att utvärdera och analysera lärprocess, resultat och effekter av en UGL-utbildning för ledares lärande och agerande. Metod: För att uppnå vårt syfte valde vi ett kvalitativt angreppssätt i vår empiriska studie. Intervjuer genomfördes med personer som deltagit i Procus Kompetens UGL-utbildning. Därefter bearbetades materialet utifrån den valda teorin. Resultat: Utvärderingen visade på UGL-utbildningens styrkor vilka övervägde utbildningens svagheter. Ledarnas kunskapsutveckling föll inom ramen för kursens delmål, dock varierade bredden och djupet av kunskaperna. Graden av kunskapsanvändning skiljde sig mellan ledarna vilket förklarades av personliga egenskaper och organisatoriska faktorer. Tillämpandet av kunskaperna från UGL på arbetsplatsen har lett till en bättre arbetssituation. Nyckelord: UGL, grupputveckling, gruppdynamiskt lärande, upplevelsebaserat lärande, lärprocess, kunskapsutveckling, kunskapsanvändning, reflektion, handlingsutrymme, sensitivitetsträning.},
 author    = {Nilsson, Linda and Persson, Frida},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av grupp och ledare: en utvärdering av läroprocess, resultat och effekter av en UGL-utbildning},
 year     = {2001},
}