Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Etikpolicyn i organisationen -En empirisk studie av policyns funktion i praktisk verksamhet

Dedic, Maria and Gell, Pia (2004)
Education
Abstract (Swedish)
En av anledningarna till att man vill arbeta med en etisk policy i dagens organisationer är en förhoppning om att kunna påverka de anställda att handla på ett mer etiskt sätt. Etikpolicyn kan även fungera som en attraktiv image för att locka till sig nya kunder och duktiga medarbetare. Huruvida en etikpolicy eller värdegrund kommer att få någon effekt och praktisk funktion för medarbetare och ledare beror delvis på hur man planerat, formulerat, implementerat och upprätthåller den. Med dessa utgångspunkter har vi undersökt hur det förhåller sig i en organisation som aktivt arbetar med ett sådant policydokument. Syftet med denna studie var att analysera och förklara en etikpolicys funktion i relation till medarbetares och ledares praktiska... (More)
En av anledningarna till att man vill arbeta med en etisk policy i dagens organisationer är en förhoppning om att kunna påverka de anställda att handla på ett mer etiskt sätt. Etikpolicyn kan även fungera som en attraktiv image för att locka till sig nya kunder och duktiga medarbetare. Huruvida en etikpolicy eller värdegrund kommer att få någon effekt och praktisk funktion för medarbetare och ledare beror delvis på hur man planerat, formulerat, implementerat och upprätthåller den. Med dessa utgångspunkter har vi undersökt hur det förhåller sig i en organisation som aktivt arbetar med ett sådant policydokument. Syftet med denna studie var att analysera och förklara en etikpolicys funktion i relation till medarbetares och ledares praktiska verksamhet. För att besvara vårt syfte har vi med en deduktiv ansats genomfört en kvalitativ, empirisk undersökning med två olika typer av intervjuer. Resultatet från vår undersökning pekar på tvetydigheter. I den aktuella organisationen har man utformat en värdegrund med tydliga inslag av top-down perspektiv vilket skulle kunna resultera i att dokumentet inte blir något annat än en skrivbordsprodukt. Man har dock, från organisationens sida, delaktiggjort personalen i ett senare skede vilket påverkat dem på så sätt att de blivit tvungna att reflektera och diskutera den etiska dimensionen i sitt arbete. Vi har fått fram ett resultat som tyder på att etikpolicyn fyller en funktion för våra respondenter i form av en tankemodell som i flera fall påverkar deras handlande. Det som verkar vara avgörande för om en etikpolicy ska kunna påverka individerna är att man delar de värderingar som etikpolicyn omfattar. Nyckelord: Etik, moral, etikpolicy, värdegrund, påverkan, värderingar, ledarskap, lärande, attityder, beteende (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dedic, Maria and Gell, Pia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356652
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356652,
 abstract   = {{En av anledningarna till att man vill arbeta med en etisk policy i dagens organisationer är en förhoppning om att kunna påverka de anställda att handla på ett mer etiskt sätt. Etikpolicyn kan även fungera som en attraktiv image för att locka till sig nya kunder och duktiga medarbetare. Huruvida en etikpolicy eller värdegrund kommer att få någon effekt och praktisk funktion för medarbetare och ledare beror delvis på hur man planerat, formulerat, implementerat och upprätthåller den. Med dessa utgångspunkter har vi undersökt hur det förhåller sig i en organisation som aktivt arbetar med ett sådant policydokument. Syftet med denna studie var att analysera och förklara en etikpolicys funktion i relation till medarbetares och ledares praktiska verksamhet. För att besvara vårt syfte har vi med en deduktiv ansats genomfört en kvalitativ, empirisk undersökning med två olika typer av intervjuer. Resultatet från vår undersökning pekar på tvetydigheter. I den aktuella organisationen har man utformat en värdegrund med tydliga inslag av top-down perspektiv vilket skulle kunna resultera i att dokumentet inte blir något annat än en skrivbordsprodukt. Man har dock, från organisationens sida, delaktiggjort personalen i ett senare skede vilket påverkat dem på så sätt att de blivit tvungna att reflektera och diskutera den etiska dimensionen i sitt arbete. Vi har fått fram ett resultat som tyder på att etikpolicyn fyller en funktion för våra respondenter i form av en tankemodell som i flera fall påverkar deras handlande. Det som verkar vara avgörande för om en etikpolicy ska kunna påverka individerna är att man delar de värderingar som etikpolicyn omfattar. Nyckelord: Etik, moral, etikpolicy, värdegrund, påverkan, värderingar, ledarskap, lärande, attityder, beteende}},
 author    = {{Dedic, Maria and Gell, Pia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Etikpolicyn i organisationen -En empirisk studie av policyns funktion i praktisk verksamhet}},
 year     = {{2004}},
}