Advanced

Läsebokens kön Diskursanalys av boken Nya Pojken och Tigern ur ett feministiskt perspektiv

Ekholm, Katarina (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Denna uppsats strävar efter att undersöka det budskap som en vald läsebok, Nya Pojken och Tigern av Lars Westman (2002) förmedlar. Målet är att studera och identifiera de diskursiva praktiker som i boken konstruerar kategorierna kvinna och man. Teori delen förklarar med stöd i Judith Butlers och Julia Kristevas teorier att genus är en fortgående process som måste iscensättas gång på gång för att hållas vid liv. Detta är grundsynen på genus som uppsatsen står för. Teoridelen introducerar även Kristevas begreppspar fenotext och genotext för att bättre kunna beskriva det sätt på vilket text konstrueras. Studien har utförts som en diskursanalys. I analysdelen pekar jag på att kvinnor och män beskrivs på ojämlika sätt i boken och ger exempel på... (More)
Denna uppsats strävar efter att undersöka det budskap som en vald läsebok, Nya Pojken och Tigern av Lars Westman (2002) förmedlar. Målet är att studera och identifiera de diskursiva praktiker som i boken konstruerar kategorierna kvinna och man. Teori delen förklarar med stöd i Judith Butlers och Julia Kristevas teorier att genus är en fortgående process som måste iscensättas gång på gång för att hållas vid liv. Detta är grundsynen på genus som uppsatsen står för. Teoridelen introducerar även Kristevas begreppspar fenotext och genotext för att bättre kunna beskriva det sätt på vilket text konstrueras. Studien har utförts som en diskursanalys. I analysdelen pekar jag på att kvinnor och män beskrivs på ojämlika sätt i boken och ger exempel på hur detta sker. Kvinnor porträtteras ofta som omhändertagande och presenteras i samband med mat, det är kvinnorna som stannar hemma medan männen är ute och arbetar eller roar sig. Analysen visar även vilka uttryck Kristevas begrepp genotext tar i Nya Pojken och Tigern. Nyckelord: Diskursanalys, feministisk litteraturteori, läseboksforskning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekholm, Katarina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356657
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356657,
 abstract   = {Denna uppsats strävar efter att undersöka det budskap som en vald läsebok, Nya Pojken och Tigern av Lars Westman (2002) förmedlar. Målet är att studera och identifiera de diskursiva praktiker som i boken konstruerar kategorierna kvinna och man. Teori delen förklarar med stöd i Judith Butlers och Julia Kristevas teorier att genus är en fortgående process som måste iscensättas gång på gång för att hållas vid liv. Detta är grundsynen på genus som uppsatsen står för. Teoridelen introducerar även Kristevas begreppspar fenotext och genotext för att bättre kunna beskriva det sätt på vilket text konstrueras. Studien har utförts som en diskursanalys. I analysdelen pekar jag på att kvinnor och män beskrivs på ojämlika sätt i boken och ger exempel på hur detta sker. Kvinnor porträtteras ofta som omhändertagande och presenteras i samband med mat, det är kvinnorna som stannar hemma medan männen är ute och arbetar eller roar sig. Analysen visar även vilka uttryck Kristevas begrepp genotext tar i Nya Pojken och Tigern. Nyckelord: Diskursanalys, feministisk litteraturteori, läseboksforskning},
 author    = {Ekholm, Katarina},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Läsebokens kön Diskursanalys av boken Nya Pojken och Tigern ur ett feministiskt perspektiv},
 year     = {2004},
}