Advanced

Fostran ur ett ledarperspektiv: en studie av sex ledare och deras upplevelser av ledarskapet

Herslow, Caroline and Hofmann, Eva (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Många undersökningar på området ledarskap, som vi har tagit del av, är gjorda ur ett medarbetarperspektiv, men vi är intresserade av att undersöka hur ledarna själva ser på sin situation och vilka värderingar de vill förmedla och hur de gör detta. Ledarskap handlar delvis om att implementera normer och värderingar, d v s fostra medarbetarna Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera ledares upplevelser av det egna ledarskapet och de signaler som de vill sända ut i organisationen via värderingar, vad gäller medarbetar- och förändringsområden. Metod: Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sex chefer med personalansvar. Under arbetsprocessen användes ett abduktivt angreppssätt. Resultat: De chefer som vi... (More)
Bakgrund: Många undersökningar på området ledarskap, som vi har tagit del av, är gjorda ur ett medarbetarperspektiv, men vi är intresserade av att undersöka hur ledarna själva ser på sin situation och vilka värderingar de vill förmedla och hur de gör detta. Ledarskap handlar delvis om att implementera normer och värderingar, d v s fostra medarbetarna Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera ledares upplevelser av det egna ledarskapet och de signaler som de vill sända ut i organisationen via värderingar, vad gäller medarbetar- och förändringsområden. Metod: Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sex chefer med personalansvar. Under arbetsprocessen användes ett abduktivt angreppssätt. Resultat: De chefer som vi har undersökt upplever alla ett ansvar som fostrare. Dock anser sig cheferna i de större organisationerna ha större förpliktelse att förmedla och leva upp till normer och värderingar. Ledarna i de mindre organisationerna lägger större vikt vid förståelse vid förändringsarbete. Förändring kräver insikt om att relationen till medarbetarna ligger till grund för ledarskapet. Nyckelord: Ledarskap, ledarperspektiv, offentligt ledarskap, privat ledarskap, fostran, upplevelse, förändringsarbete, medarbetare, förståelse, kompetens och organisationskultur (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herslow, Caroline and Hofmann, Eva
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356669
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356669,
 abstract   = {Bakgrund: Många undersökningar på området ledarskap, som vi har tagit del av, är gjorda ur ett medarbetarperspektiv, men vi är intresserade av att undersöka hur ledarna själva ser på sin situation och vilka värderingar de vill förmedla och hur de gör detta. Ledarskap handlar delvis om att implementera normer och värderingar, d v s fostra medarbetarna Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera ledares upplevelser av det egna ledarskapet och de signaler som de vill sända ut i organisationen via värderingar, vad gäller medarbetar- och förändringsområden. Metod: Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sex chefer med personalansvar. Under arbetsprocessen användes ett abduktivt angreppssätt. Resultat: De chefer som vi har undersökt upplever alla ett ansvar som fostrare. Dock anser sig cheferna i de större organisationerna ha större förpliktelse att förmedla och leva upp till normer och värderingar. Ledarna i de mindre organisationerna lägger större vikt vid förståelse vid förändringsarbete. Förändring kräver insikt om att relationen till medarbetarna ligger till grund för ledarskapet. Nyckelord: Ledarskap, ledarperspektiv, offentligt ledarskap, privat ledarskap, fostran, upplevelse, förändringsarbete, medarbetare, förståelse, kompetens och organisationskultur},
 author    = {Herslow, Caroline and Hofmann, Eva},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fostran ur ett ledarperspektiv: en studie av sex ledare och deras upplevelser av ledarskapet},
 year     = {2001},
}