Advanced

Vidareutveckling i organisationer: en studie av två arbetsplatser

Andersson, Lisa and Edwardson, Tobias (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vi tyckte det vore intressant att göra en undersökning om vidareutveckling på arbetsplatser och varifrån man hämtar motivation till en sådan. Detta med tanke på att man i dagens hårda arbetsklimat, där fler och fler högutbildade människor hela tiden släpps ut, ständigt måste utveckla sig för att hänga med, och fortsätta att vara kompetenta. De två organisationer vi valde var en bank och ett äldreboende, med tanke på att vi ville undersöka två helt olika organisationer i den mening att förutsättningarna för avancemang och fortbildning, och därmed vidareutveckling, ser mycket annorlunda ut. Syfte: Fokus i uppsatsen ligger främst på motivation, och hur man skapar den för vidareutveckling, och om de olika organisationernas struktur... (More)
Bakgrund: Vi tyckte det vore intressant att göra en undersökning om vidareutveckling på arbetsplatser och varifrån man hämtar motivation till en sådan. Detta med tanke på att man i dagens hårda arbetsklimat, där fler och fler högutbildade människor hela tiden släpps ut, ständigt måste utveckla sig för att hänga med, och fortsätta att vara kompetenta. De två organisationer vi valde var en bank och ett äldreboende, med tanke på att vi ville undersöka två helt olika organisationer i den mening att förutsättningarna för avancemang och fortbildning, och därmed vidareutveckling, ser mycket annorlunda ut. Syfte: Fokus i uppsatsen ligger främst på motivation, och hur man skapar den för vidareutveckling, och om de olika organisationernas struktur påverkar motivationen till vidareutveckling. Andra centrala delar, som är relevanta för vidareutveckling är bl a lärande, social kompetens och fortbildning. Målet är således att främst ta reda på hur motivationen till vidareutveckling ser ut, hur man skapar den, och vad som skapar den, och dessutom hur den skiljer sig mellan två organisationer med helt olika hierarkisk struktur. Metod: Vi har genomfört undersökningen med hjälp av enkäter, för att, på många frågor, få in ett så stort antal svar som möjligt. Enkäten delades in i dessa fem olika delar för att göra den både lättare att överskåda och lättare att tolka; allmän bakgrund, fortbildning, lärande, motivation och social kompetens/social verksamhet. Varje del består av en del alternativfrågor, och en del öppna frågor. Resultat: De resultat vi kommit fram till är bl a att banken har en ganska välutvecklad struktur för vidareutveckling och fortbildning, medan äldreomsorgen i stort sätt inte har någon struktur för vidareutveckling alls. De bankanställda känner sig även mer motiverade till vidareutveckling inom sin organisation. Nyckelord: vidareutveckling, motivation, fortbildning, lärande, social kompetens (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Lisa and Edwardson, Tobias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356679
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356679,
 abstract   = {Bakgrund: Vi tyckte det vore intressant att göra en undersökning om vidareutveckling på arbetsplatser och varifrån man hämtar motivation till en sådan. Detta med tanke på att man i dagens hårda arbetsklimat, där fler och fler högutbildade människor hela tiden släpps ut, ständigt måste utveckla sig för att hänga med, och fortsätta att vara kompetenta. De två organisationer vi valde var en bank och ett äldreboende, med tanke på att vi ville undersöka två helt olika organisationer i den mening att förutsättningarna för avancemang och fortbildning, och därmed vidareutveckling, ser mycket annorlunda ut. Syfte: Fokus i uppsatsen ligger främst på motivation, och hur man skapar den för vidareutveckling, och om de olika organisationernas struktur påverkar motivationen till vidareutveckling. Andra centrala delar, som är relevanta för vidareutveckling är bl a lärande, social kompetens och fortbildning. Målet är således att främst ta reda på hur motivationen till vidareutveckling ser ut, hur man skapar den, och vad som skapar den, och dessutom hur den skiljer sig mellan två organisationer med helt olika hierarkisk struktur. Metod: Vi har genomfört undersökningen med hjälp av enkäter, för att, på många frågor, få in ett så stort antal svar som möjligt. Enkäten delades in i dessa fem olika delar för att göra den både lättare att överskåda och lättare att tolka; allmän bakgrund, fortbildning, lärande, motivation och social kompetens/social verksamhet. Varje del består av en del alternativfrågor, och en del öppna frågor. Resultat: De resultat vi kommit fram till är bl a att banken har en ganska välutvecklad struktur för vidareutveckling och fortbildning, medan äldreomsorgen i stort sätt inte har någon struktur för vidareutveckling alls. De bankanställda känner sig även mer motiverade till vidareutveckling inom sin organisation. Nyckelord: vidareutveckling, motivation, fortbildning, lärande, social kompetens},
 author    = {Andersson, Lisa and Edwardson, Tobias},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vidareutveckling i organisationer: en studie av två arbetsplatser},
 year     = {2001},
}