Advanced

Makt, påverkan och kultur i arbetslivet - en fallstudie i belysning av teoretisk analys

Lasson, Johannes (2004)
Education
Abstract (Swedish)
I takt med att industriell massproduktion ersatts med kunskapsintensivitet i arbetslivet har relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare förändrats. Eller har den det? I så fall på vad sätt? Uppsatsens syfte är att belysa hur en organisation och dess medarbetare beskriver och förhåller sig till makt, påverkan och styrning, samt att analysera hur detta relaterar till relevant litteratur inom berörda områden. Detta har gjorts genom en empirisk fallstudie i två delar; kvalitativa intervjuer av fallorganisationens medarbetare, samt syftesrelaterad, diskursiv och ideologisk textanalys av densammas offentliga dokument. På detta sätt har beskrivningar ur både medarbetar- och ledningsperspektiv erhållits. Dessa har relaterats till ett urval av... (More)
I takt med att industriell massproduktion ersatts med kunskapsintensivitet i arbetslivet har relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare förändrats. Eller har den det? I så fall på vad sätt? Uppsatsens syfte är att belysa hur en organisation och dess medarbetare beskriver och förhåller sig till makt, påverkan och styrning, samt att analysera hur detta relaterar till relevant litteratur inom berörda områden. Detta har gjorts genom en empirisk fallstudie i två delar; kvalitativa intervjuer av fallorganisationens medarbetare, samt syftesrelaterad, diskursiv och ideologisk textanalys av densammas offentliga dokument. På detta sätt har beskrivningar ur både medarbetar- och ledningsperspektiv erhållits. Dessa har relaterats till ett urval av befintlig teori. Intressant är att uppfattningar och beskrivningar visat sig vara relativt samstämmiga ur de båda perspektiven. I övrigt kan studiens empiriska resultat sägas bekräfta de kopplingar mellan begreppen makt och påverkan som gjorts i uppsatsens teoretiska del. Organisationskultur har framträtt som ett viktigt begrepp i analysen, och har fungerat som bakomliggande faktor vid tolkning och analys av resultaten. För vidare forskning hade det varit intressant att empiriskt pröva det reviderade teoretiska analysramverket som uppsatsens undersökning lett fram till. En mer systematisk kartläggning av uppfattningar om uppsatsens teoretiska begrepp hade också varit av intresse. Nyckelord: Makt, påverkan, ledarskap, styrning, organisationskultur (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lasson, Johannes
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356697
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356697,
 abstract   = {I takt med att industriell massproduktion ersatts med kunskapsintensivitet i arbetslivet har relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare förändrats. Eller har den det? I så fall på vad sätt? Uppsatsens syfte är att belysa hur en organisation och dess medarbetare beskriver och förhåller sig till makt, påverkan och styrning, samt att analysera hur detta relaterar till relevant litteratur inom berörda områden. Detta har gjorts genom en empirisk fallstudie i två delar; kvalitativa intervjuer av fallorganisationens medarbetare, samt syftesrelaterad, diskursiv och ideologisk textanalys av densammas offentliga dokument. På detta sätt har beskrivningar ur både medarbetar- och ledningsperspektiv erhållits. Dessa har relaterats till ett urval av befintlig teori. Intressant är att uppfattningar och beskrivningar visat sig vara relativt samstämmiga ur de båda perspektiven. I övrigt kan studiens empiriska resultat sägas bekräfta de kopplingar mellan begreppen makt och påverkan som gjorts i uppsatsens teoretiska del. Organisationskultur har framträtt som ett viktigt begrepp i analysen, och har fungerat som bakomliggande faktor vid tolkning och analys av resultaten. För vidare forskning hade det varit intressant att empiriskt pröva det reviderade teoretiska analysramverket som uppsatsens undersökning lett fram till. En mer systematisk kartläggning av uppfattningar om uppsatsens teoretiska begrepp hade också varit av intresse. Nyckelord: Makt, påverkan, ledarskap, styrning, organisationskultur},
 author    = {Lasson, Johannes},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Makt, påverkan och kultur i arbetslivet - en fallstudie i belysning av teoretisk analys},
 year     = {2004},
}