Advanced

Ger kompetensutveckling alltid önskad kompetensökning? - En studie om varför en kompetensutvecklingskurva planar ut och hur den kan påverkas.

Andersson, Louise and Nilsson, Tina (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Kompetensutveckling har fått en alltmer betydelsefull roll på dagens föränderliga arbetsmarknad. Ett sätt för organisationer att kunna konkurrera är att utveckla personalens kompetens. För att kunna studera fenomenet kompetensutveckling tog vi kontakt med ett företag, vilket hade problemet att deras kompetensutvecklingskurva planar ut över tid. Syftet med denna uppsats blev därför att analysera varför kompetensutvecklingskurvan planar ut och hur denna kan påverkas. För att kunna undersöka kurvans utplaning användes en kvalitativ metod i form av semi- strukturerade intervjuer med medarbetare och chef inom en enhet på Företaget. Resultatet av undersökningen blev att kurvan planar ut dels p g a faktorer som har med organisationen att göra, så... (More)
Kompetensutveckling har fått en alltmer betydelsefull roll på dagens föränderliga arbetsmarknad. Ett sätt för organisationer att kunna konkurrera är att utveckla personalens kompetens. För att kunna studera fenomenet kompetensutveckling tog vi kontakt med ett företag, vilket hade problemet att deras kompetensutvecklingskurva planar ut över tid. Syftet med denna uppsats blev därför att analysera varför kompetensutvecklingskurvan planar ut och hur denna kan påverkas. För att kunna undersöka kurvans utplaning användes en kvalitativ metod i form av semi- strukturerade intervjuer med medarbetare och chef inom en enhet på Företaget. Resultatet av undersökningen blev att kurvan planar ut dels p g a faktorer som har med organisationen att göra, så som målformulering och reflektion, dels p g a faktorer inom individen, så som motivation och behov. Även att det rådde en bristande förståelse mellan medarbetaren och Företaget angående kompetensutvecklingen påverkade utplaningen av kurvan. Denna undersökning resulterar i förslag till åtgärder för Företagets utplanande kompetensutvecklingskurva. Nyckelord: Kompetensutveckling, Lärande, Förståelse, Feedback, Reflektion, Handlingsutrymme och Motivation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Louise and Nilsson, Tina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356711
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356711,
 abstract   = {Kompetensutveckling har fått en alltmer betydelsefull roll på dagens föränderliga arbetsmarknad. Ett sätt för organisationer att kunna konkurrera är att utveckla personalens kompetens. För att kunna studera fenomenet kompetensutveckling tog vi kontakt med ett företag, vilket hade problemet att deras kompetensutvecklingskurva planar ut över tid. Syftet med denna uppsats blev därför att analysera varför kompetensutvecklingskurvan planar ut och hur denna kan påverkas. För att kunna undersöka kurvans utplaning användes en kvalitativ metod i form av semi- strukturerade intervjuer med medarbetare och chef inom en enhet på Företaget. Resultatet av undersökningen blev att kurvan planar ut dels p g a faktorer som har med organisationen att göra, så som målformulering och reflektion, dels p g a faktorer inom individen, så som motivation och behov. Även att det rådde en bristande förståelse mellan medarbetaren och Företaget angående kompetensutvecklingen påverkade utplaningen av kurvan. Denna undersökning resulterar i förslag till åtgärder för Företagets utplanande kompetensutvecklingskurva. Nyckelord: Kompetensutveckling, Lärande, Förståelse, Feedback, Reflektion, Handlingsutrymme och Motivation.},
 author    = {Andersson, Louise and Nilsson, Tina},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ger kompetensutveckling alltid önskad kompetensökning? - En studie om varför en kompetensutvecklingskurva planar ut och hur den kan påverkas.},
 year     = {2004},
}