Advanced

Klassresan: en studie i hur studenter med arbetarklassbakgrund uppfattar att studera vid Lunds universitet

Trondsen, Linda and Villén, Viktoria (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrun d: Uppsatsen bygger främst på Trondmans och Bourdieus teorier om social snedrekrytering och hur studenter med icke akademisk bakgrund uppfattade att läsa vid universitetet. Dessutom tittade vi även på hur det ser ut på universitet i dag med hjälp av statistiska data och på nyligen gjorda utredningar kring social snedrekrytering och hur detta ska motverkas på universitetet. Syfte: Vårt syfte är att göra intervjuer med studenter med icke akademisk bakgrund (dvs. studenter som har föräldrar som varken läst på gymnasiet, vid universitet eller motsvarande utbildning) för att se hur de uppfattar att läsa vid Lunds universitet. De fem områden vi behandlar är: Sociala familjebakgrundens påverkan, Längtan till en annan "värld", Mötet med... (More)
Bakgrun d: Uppsatsen bygger främst på Trondmans och Bourdieus teorier om social snedrekrytering och hur studenter med icke akademisk bakgrund uppfattade att läsa vid universitetet. Dessutom tittade vi även på hur det ser ut på universitet i dag med hjälp av statistiska data och på nyligen gjorda utredningar kring social snedrekrytering och hur detta ska motverkas på universitetet. Syfte: Vårt syfte är att göra intervjuer med studenter med icke akademisk bakgrund (dvs. studenter som har föräldrar som varken läst på gymnasiet, vid universitet eller motsvarande utbildning) för att se hur de uppfattar att läsa vid Lunds universitet. De fem områden vi behandlar är: Sociala familjebakgrundens påverkan, Längtan till en annan "värld", Mötet med universitetet, Den sociala situationen bredvid studierna och Ambitioner och mål. Tyngdpunkten kommer läggas på hur de uppfattade mötet med universitetet och undervisningsformerna som bedrivs på universitet. Metod: Djupintervjuer gjordes med nio personer som studerade vid Lunds universitet och som hade icke akademisk bakgrund (dvs. föräldrarna hade varken studerat på gymnasiet eller på universitet). Dessa bearbetades kvalitativt. Resultat: Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade som studerade på den Samhällsvetenskapliga institutionen verkade ha större svårigheter att anpassa sig till universitetsvärlden. Det som uppfattades som den största svårigheten var det akademiska språket. Dessa studenter uttryckte också att det var stor distans mellan föreläsare och elev. Detta skilde sig markant från de som påbörjat sina studier på Lunds tekniska högskola där de slussades in i studierna mjukare med instuderingsdagar i början av studierna. Dessa uppfattade inga större svårigheter med det akademiska språket och detta mycket beroende på, att det liknade det språk de var vana vid på gymnasiet. Alla de intervjuade kände dock att de var i minoritet. Detta gavs det uttryck för på olika sätt trots att de flesta inte hade funderat mycket på det och ofta inte tänkte på det som något negativt. Majoriteten trodde också att det hade varit lättare för dem att anamma den akademiska världen om de hade haft en annan bakgrund. Nyckelord: Icke akademisk bakgrund, social snedrekrytering och klassresenärer (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Trondsen, Linda and Villén, Viktoria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356740
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356740,
 abstract   = {Bakgrun d: Uppsatsen bygger främst på Trondmans och Bourdieus teorier om social snedrekrytering och hur studenter med icke akademisk bakgrund uppfattade att läsa vid universitetet. Dessutom tittade vi även på hur det ser ut på universitet i dag med hjälp av statistiska data och på nyligen gjorda utredningar kring social snedrekrytering och hur detta ska motverkas på universitetet. Syfte: Vårt syfte är att göra intervjuer med studenter med icke akademisk bakgrund (dvs. studenter som har föräldrar som varken läst på gymnasiet, vid universitet eller motsvarande utbildning) för att se hur de uppfattar att läsa vid Lunds universitet. De fem områden vi behandlar är: Sociala familjebakgrundens påverkan, Längtan till en annan "värld", Mötet med universitetet, Den sociala situationen bredvid studierna och Ambitioner och mål. Tyngdpunkten kommer läggas på hur de uppfattade mötet med universitetet och undervisningsformerna som bedrivs på universitet. Metod: Djupintervjuer gjordes med nio personer som studerade vid Lunds universitet och som hade icke akademisk bakgrund (dvs. föräldrarna hade varken studerat på gymnasiet eller på universitet). Dessa bearbetades kvalitativt. Resultat: Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade som studerade på den Samhällsvetenskapliga institutionen verkade ha större svårigheter att anpassa sig till universitetsvärlden. Det som uppfattades som den största svårigheten var det akademiska språket. Dessa studenter uttryckte också att det var stor distans mellan föreläsare och elev. Detta skilde sig markant från de som påbörjat sina studier på Lunds tekniska högskola där de slussades in i studierna mjukare med instuderingsdagar i början av studierna. Dessa uppfattade inga större svårigheter med det akademiska språket och detta mycket beroende på, att det liknade det språk de var vana vid på gymnasiet. Alla de intervjuade kände dock att de var i minoritet. Detta gavs det uttryck för på olika sätt trots att de flesta inte hade funderat mycket på det och ofta inte tänkte på det som något negativt. Majoriteten trodde också att det hade varit lättare för dem att anamma den akademiska världen om de hade haft en annan bakgrund. Nyckelord: Icke akademisk bakgrund, social snedrekrytering och klassresenärer},
 author    = {Trondsen, Linda and Villén, Viktoria},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klassresan: en studie i hur studenter med arbetarklassbakgrund uppfattar att studera vid Lunds universitet},
 year     = {2001},
}