Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur ledare motiverar sina medarbetare till lärande och kompetensutveckling

Gillheim, Maria and Tarras, Clara (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Studien är baserad på djupgående intervjuer med sex ledare på ett större svenskt företag. Den är utarbetad på ett abduktivt sätt vilket innebär att den under hela uppsatsens gång pendlat mellan teori och empiri och på så sätt uppnått en djupare förståelse för det undersökta objektet. Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera hur chefer/ledare motiverar sina medarbetare till lärande och kompetensutveckling. I och med samhällets ständiga förändring och utveckling har ledarna för dagens moderna organisationer fått en annan roll. De har blivit mer beroende av att kunna påverka människors förståelse för sitt arbete istället för att direkt styra arbetet. Detta innebär för medarbetarna i en organisation att man ständigt måste... (More)
Studien är baserad på djupgående intervjuer med sex ledare på ett större svenskt företag. Den är utarbetad på ett abduktivt sätt vilket innebär att den under hela uppsatsens gång pendlat mellan teori och empiri och på så sätt uppnått en djupare förståelse för det undersökta objektet. Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera hur chefer/ledare motiverar sina medarbetare till lärande och kompetensutveckling. I och med samhällets ständiga förändring och utveckling har ledarna för dagens moderna organisationer fått en annan roll. De har blivit mer beroende av att kunna påverka människors förståelse för sitt arbete istället för att direkt styra arbetet. Detta innebär för medarbetarna i en organisation att man ständigt måste utveckla sin kompetens. För att detta ska ske krävs att man är motiverad till att lära sig och här har ledarna idag en stor roll. Det finns ett stort antal faktorer som gör en medarbetare motiverad. Enligt denna studie är informationsflöde, väl kommunicerade företagsmål, kompetensutvecklingsplanering, medarbetarsamtal, arbetssätt och belöningar av olika slag de mest motiverande faktorerna. Studiens tre centrala begrepp - ledarskap, motivation och kompetensutveckling ligger i fokus eftersom dessa tre begrepp blir alltmer viktigare i dagens moderna organisationer. Nyckelord: Motivation, Ledarskap, Kompetensutveckling, Lärande, Medarbetarsamtal, Arbetsgrupper (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gillheim, Maria and Tarras, Clara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356745
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356745,
 abstract   = {Studien är baserad på djupgående intervjuer med sex ledare på ett större svenskt företag. Den är utarbetad på ett abduktivt sätt vilket innebär att den under hela uppsatsens gång pendlat mellan teori och empiri och på så sätt uppnått en djupare förståelse för det undersökta objektet. Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera hur chefer/ledare motiverar sina medarbetare till lärande och kompetensutveckling. I och med samhällets ständiga förändring och utveckling har ledarna för dagens moderna organisationer fått en annan roll. De har blivit mer beroende av att kunna påverka människors förståelse för sitt arbete istället för att direkt styra arbetet. Detta innebär för medarbetarna i en organisation att man ständigt måste utveckla sin kompetens. För att detta ska ske krävs att man är motiverad till att lära sig och här har ledarna idag en stor roll. Det finns ett stort antal faktorer som gör en medarbetare motiverad. Enligt denna studie är informationsflöde, väl kommunicerade företagsmål, kompetensutvecklingsplanering, medarbetarsamtal, arbetssätt och belöningar av olika slag de mest motiverande faktorerna. Studiens tre centrala begrepp - ledarskap, motivation och kompetensutveckling ligger i fokus eftersom dessa tre begrepp blir alltmer viktigare i dagens moderna organisationer. Nyckelord: Motivation, Ledarskap, Kompetensutveckling, Lärande, Medarbetarsamtal, Arbetsgrupper},
 author    = {Gillheim, Maria and Tarras, Clara},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur ledare motiverar sina medarbetare till lärande och kompetensutveckling},
 year     = {2004},
}