Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lärares och elevers inställning till datoranvändning i skolan

Plemic, Kristina (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det här arbetet var ett sätt för mig som blivande pedagog att skapa en uppfattning om vad jag kan förvänta mig från såväl lärare som elever i dagens skolor vad gäller datoranvändningen i och kring undervisningen. Jag har varit medveten om att jag inte kan dra några generella slutsatser men undersökningen kan ge en bild av dator- och Internetanvändningen på en grundskola i Malmö. Syfte: Huvudsyftet var att studera lärarnas och elevernas inställning till datoranvändning i skolan. Ett delsyfte var att undersöka om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors datoranvändning. Metod: I undersökningen användes både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Det empiriska underlaget samlades in dels med hjälp av elevintervjuer,... (More)
Bakgrund: Det här arbetet var ett sätt för mig som blivande pedagog att skapa en uppfattning om vad jag kan förvänta mig från såväl lärare som elever i dagens skolor vad gäller datoranvändningen i och kring undervisningen. Jag har varit medveten om att jag inte kan dra några generella slutsatser men undersökningen kan ge en bild av dator- och Internetanvändningen på en grundskola i Malmö. Syfte: Huvudsyftet var att studera lärarnas och elevernas inställning till datoranvändning i skolan. Ett delsyfte var att undersöka om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors datoranvändning. Metod: I undersökningen användes både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Det empiriska underlaget samlades in dels med hjälp av elevintervjuer, där tio elever i årskurs 4 - 6 intervjuades, och dels med hjälp av en enkätundersökning, där tjugo lärare som undervisar i årskurs 4 - 6 deltog. Det antagna forskningsperspektivet var abduktivt. Resultat: Resultatet visade att eleverna är positivt inställda till datorer, att de gärna använder datorer i skolarbetet och att de anser att datorn är ett bra pedagogiskt hjälpmedel. Detta ledde mestadels till att undervisningen upplevdes som mer lustbetonad och medförde ett ökat intresse för skolarbetet. Lärarnas inställning var däremot komplex. De känner trycket från samhället och visar samtidigt personliga negativa attityder gentemot datorer. Men i de fall där de sett relevanta användningsområden och insett den pedagogiska vinsten tog de ställning för datoranvändning och använde sig av verktyget i större utsträckning. Då var de positiva till datorsatsningar, de tyckte att det var roligt med datorer och såg nyttan av informations- och kommunikationsteknik men uttryckte samtidigt ett distanstagande. De värnade istället om god undervisning och mänsklig kontakt. Ett stort hinder för framgången för datorstödd undervisning var lärarnas bristande kunskaper vad gäller datorns olika program. Nyckelord: grundskola, datoranvändande i undervisningen, inställningar, könsroller (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Plemic, Kristina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356764
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356764,
 abstract   = {Bakgrund: Det här arbetet var ett sätt för mig som blivande pedagog att skapa en uppfattning om vad jag kan förvänta mig från såväl lärare som elever i dagens skolor vad gäller datoranvändningen i och kring undervisningen. Jag har varit medveten om att jag inte kan dra några generella slutsatser men undersökningen kan ge en bild av dator- och Internetanvändningen på en grundskola i Malmö. Syfte: Huvudsyftet var att studera lärarnas och elevernas inställning till datoranvändning i skolan. Ett delsyfte var att undersöka om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors datoranvändning. Metod: I undersökningen användes både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Det empiriska underlaget samlades in dels med hjälp av elevintervjuer, där tio elever i årskurs 4 - 6 intervjuades, och dels med hjälp av en enkätundersökning, där tjugo lärare som undervisar i årskurs 4 - 6 deltog. Det antagna forskningsperspektivet var abduktivt. Resultat: Resultatet visade att eleverna är positivt inställda till datorer, att de gärna använder datorer i skolarbetet och att de anser att datorn är ett bra pedagogiskt hjälpmedel. Detta ledde mestadels till att undervisningen upplevdes som mer lustbetonad och medförde ett ökat intresse för skolarbetet. Lärarnas inställning var däremot komplex. De känner trycket från samhället och visar samtidigt personliga negativa attityder gentemot datorer. Men i de fall där de sett relevanta användningsområden och insett den pedagogiska vinsten tog de ställning för datoranvändning och använde sig av verktyget i större utsträckning. Då var de positiva till datorsatsningar, de tyckte att det var roligt med datorer och såg nyttan av informations- och kommunikationsteknik men uttryckte samtidigt ett distanstagande. De värnade istället om god undervisning och mänsklig kontakt. Ett stort hinder för framgången för datorstödd undervisning var lärarnas bristande kunskaper vad gäller datorns olika program. Nyckelord: grundskola, datoranvändande i undervisningen, inställningar, könsroller},
 author    = {Plemic, Kristina},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärares och elevers inställning till datoranvändning i skolan},
 year     = {2001},
}