Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Forskningens nya praktik : en kritisk granskning av EUDIST-projektet med fokus på relationen mellan forskare och praktiker

Knutsson, Markus (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Relationen mellan forskning och praktik har länge präglats av en hierarkisk hållning, där den teoretiska kunskapen värderats högre än den praktiska. På senare tid har dock kunskapsbildningen utifrån denna hierarkiska dualism ifrågasatts och ett närmande mellan forskning och praktik premierats. Ett nystartat EU-projekt (EUDIST) strävar efter att uppnå en kunskapsbildning utefter denna nya ordning. Syftet med föreliggande arbete är att utforma en deskriptiv sammanställning av kunskapsläget kring kunskapsbildning i samverkan mellan forskning och praktik samt undersöka innebörden av en dylik interaktiv kunskapsbildning med utgångspunkt i ett konkret fall. Utifrån en granskning av dokumentationen kring EUDIST-projektet kommer relationerna... (More)
Relationen mellan forskning och praktik har länge präglats av en hierarkisk hållning, där den teoretiska kunskapen värderats högre än den praktiska. På senare tid har dock kunskapsbildningen utifrån denna hierarkiska dualism ifrågasatts och ett närmande mellan forskning och praktik premierats. Ett nystartat EU-projekt (EUDIST) strävar efter att uppnå en kunskapsbildning utefter denna nya ordning. Syftet med föreliggande arbete är att utforma en deskriptiv sammanställning av kunskapsläget kring kunskapsbildning i samverkan mellan forskning och praktik samt undersöka innebörden av en dylik interaktiv kunskapsbildning med utgångspunkt i ett konkret fall. Utifrån en granskning av dokumentationen kring EUDIST-projektet kommer relationerna mellan forskare och praktiker, i.e. förutsättningarna för en interaktiv kunskapsbildning värderas. Syftet uppnås genom en omfångsrik litteraturpresentation samt genomförandet av en dokumentanalys med utgångspunkt i det textmaterial som ligger till grund för EUDIST-projektet. Metoden präglas av en pragmatisk-hermeneutisk ansats. För att universitet och högskola skall klara de växande kunskapskraven, där utveckling och praktisk nytta sätts i främsta rummet, måste samverkan mellan forskare och praktik utökas. Kunskapsbildningen i samverkan mellan forskare och praktiker, interaktiv kunskapsbildning, kan med fördel förstås utifrån tre nyckelbegrepp; reflektion, kollektiva mötesplatser och dialog. Av vikt är även en demokratisering av relationer för att uppnå en jämlik praktik vid genomförandet av en interaktiv kunskapsbildning. För att möjliggöra en dylik samverkan kan en aktionsforskningsansats anammas. Vid analysen av dokumentationen kring EUDIST-projektet framgår att de tre nyckelbegreppen flitigt förekommer och tonvikt läggs på demokratiseringsprocesser. Förutsättningen för en interaktiv kunskapsbildning synes alltså tämligen god. Vad som inte belysts i dokumentationen är just aktionsforskning, vilket kan synas förvånande då projektets natur tycks stämma bra med aktionsforskningens karaktär. Vidare finns tendenser mot en betoning av det teoretiska bl.a. genom att praktikern inte är delaktig genom hela forskningsprocessen, vilket försvårar den interaktiva kunskapsbildningen. Nyckelord: Interaktiv kunskapsbildning, aktionsforskning, EUDIST-projektet, reflektion, kollektiva mötesplatser, dialog. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knutsson, Markus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356773
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356773,
 abstract   = {Relationen mellan forskning och praktik har länge präglats av en hierarkisk hållning, där den teoretiska kunskapen värderats högre än den praktiska. På senare tid har dock kunskapsbildningen utifrån denna hierarkiska dualism ifrågasatts och ett närmande mellan forskning och praktik premierats. Ett nystartat EU-projekt (EUDIST) strävar efter att uppnå en kunskapsbildning utefter denna nya ordning. Syftet med föreliggande arbete är att utforma en deskriptiv sammanställning av kunskapsläget kring kunskapsbildning i samverkan mellan forskning och praktik samt undersöka innebörden av en dylik interaktiv kunskapsbildning med utgångspunkt i ett konkret fall. Utifrån en granskning av dokumentationen kring EUDIST-projektet kommer relationerna mellan forskare och praktiker, i.e. förutsättningarna för en interaktiv kunskapsbildning värderas. Syftet uppnås genom en omfångsrik litteraturpresentation samt genomförandet av en dokumentanalys med utgångspunkt i det textmaterial som ligger till grund för EUDIST-projektet. Metoden präglas av en pragmatisk-hermeneutisk ansats. För att universitet och högskola skall klara de växande kunskapskraven, där utveckling och praktisk nytta sätts i främsta rummet, måste samverkan mellan forskare och praktik utökas. Kunskapsbildningen i samverkan mellan forskare och praktiker, interaktiv kunskapsbildning, kan med fördel förstås utifrån tre nyckelbegrepp; reflektion, kollektiva mötesplatser och dialog. Av vikt är även en demokratisering av relationer för att uppnå en jämlik praktik vid genomförandet av en interaktiv kunskapsbildning. För att möjliggöra en dylik samverkan kan en aktionsforskningsansats anammas. Vid analysen av dokumentationen kring EUDIST-projektet framgår att de tre nyckelbegreppen flitigt förekommer och tonvikt läggs på demokratiseringsprocesser. Förutsättningen för en interaktiv kunskapsbildning synes alltså tämligen god. Vad som inte belysts i dokumentationen är just aktionsforskning, vilket kan synas förvånande då projektets natur tycks stämma bra med aktionsforskningens karaktär. Vidare finns tendenser mot en betoning av det teoretiska bl.a. genom att praktikern inte är delaktig genom hela forskningsprocessen, vilket försvårar den interaktiva kunskapsbildningen. Nyckelord: Interaktiv kunskapsbildning, aktionsforskning, EUDIST-projektet, reflektion, kollektiva mötesplatser, dialog.},
 author    = {Knutsson, Markus},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Forskningens nya praktik : en kritisk granskning av EUDIST-projektet med fokus på relationen mellan forskare och praktiker},
 year     = {2003},
}