Advanced

Hur ska jag fostra mina barn? En undersökning av invandrarföräldrars syn på fostran av sina barn i en ny kultur

Johansson, Yvette and Zdrale, Radmila (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Idag finns det inte så mycket forskning kring enbart invandrarföräldrar och deras upplevelser av att komma till en ny kultur. Den största delen av denna forskningen är inriktad på invandrarbarn och ungdomar och hur de upplever sin situation i mötet med två kulturer. Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur invandrarföräldrar upplever fostran av sina barn i relation till barnens integrering i det svenska samhället. Metod: För att uppnå vårt syfte har vi intervjuat sex stycken invandrarföräldrar. Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt med utgångspunkt i intervjuer. Intervjuerna har sedan tolkats och analyserats med hjälp av en hermeneutiskt ansats. Resultat: Det visade sig att invandrarföräldrar utsattes för... (More)
Bakgrund: Idag finns det inte så mycket forskning kring enbart invandrarföräldrar och deras upplevelser av att komma till en ny kultur. Den största delen av denna forskningen är inriktad på invandrarbarn och ungdomar och hur de upplever sin situation i mötet med två kulturer. Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur invandrarföräldrar upplever fostran av sina barn i relation till barnens integrering i det svenska samhället. Metod: För att uppnå vårt syfte har vi intervjuat sex stycken invandrarföräldrar. Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt med utgångspunkt i intervjuer. Intervjuerna har sedan tolkats och analyserats med hjälp av en hermeneutiskt ansats. Resultat: Det visade sig att invandrarföräldrar utsattes för stora påfrestningar, i form av nya normer och värderingar, språkförbistringar och kulturkrockar, i fostran av sina barn i en ny kultur. Nyckelord: Invandrarföräldrar, mångkultur, tvärkulturellfostran, kulturkonflikter, integration, språk, ansvar, respekt, auktoritet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Yvette and Zdrale, Radmila
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356799
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356799,
 abstract   = {Bakgrund: Idag finns det inte så mycket forskning kring enbart invandrarföräldrar och deras upplevelser av att komma till en ny kultur. Den största delen av denna forskningen är inriktad på invandrarbarn och ungdomar och hur de upplever sin situation i mötet med två kulturer. Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur invandrarföräldrar upplever fostran av sina barn i relation till barnens integrering i det svenska samhället. Metod: För att uppnå vårt syfte har vi intervjuat sex stycken invandrarföräldrar. Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt med utgångspunkt i intervjuer. Intervjuerna har sedan tolkats och analyserats med hjälp av en hermeneutiskt ansats. Resultat: Det visade sig att invandrarföräldrar utsattes för stora påfrestningar, i form av nya normer och värderingar, språkförbistringar och kulturkrockar, i fostran av sina barn i en ny kultur. Nyckelord: Invandrarföräldrar, mångkultur, tvärkulturellfostran, kulturkonflikter, integration, språk, ansvar, respekt, auktoritet},
 author    = {Johansson, Yvette and Zdrale, Radmila},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur ska jag fostra mina barn? En undersökning av invandrarföräldrars syn på fostran av sina barn i en ny kultur},
 year     = {2004},
}