Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Målstyrning av arbetsgrupper : en väg till empowerment?

Lindell, Henrik and Pernås, Anna (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Intresset för huruvida målstyrning kunde vara ett sätt att uppnå empowerment på individnivå för medarbetare i organisationer väcktes då vi för första gången besökte det studerade företaget. Med oss i bagaget hade vi en B-uppsats där vi behandlat empowerment och från början hade vi inga tankar om att detta var något vi skulle ta med oss till Cuppsatsen. Vi visste att det aktuella företaget arbetade med målstyrda grupper och ville därför veta mer om detta eftersom vi trodde att det kunde vara ett intressant ämne för en uppsats. Allt eftersom företagets representanter berättade tyckte vi dock att vi kände igen mycket från vår studie av empowerment. Därför började vi på fundera på hur en intressant frågeställning som inkluderade begreppen... (More)
Intresset för huruvida målstyrning kunde vara ett sätt att uppnå empowerment på individnivå för medarbetare i organisationer väcktes då vi för första gången besökte det studerade företaget. Med oss i bagaget hade vi en B-uppsats där vi behandlat empowerment och från början hade vi inga tankar om att detta var något vi skulle ta med oss till Cuppsatsen. Vi visste att det aktuella företaget arbetade med målstyrda grupper och ville därför veta mer om detta eftersom vi trodde att det kunde vara ett intressant ämne för en uppsats. Allt eftersom företagets representanter berättade tyckte vi dock att vi kände igen mycket från vår studie av empowerment. Därför började vi på fundera på hur en intressant frågeställning som inkluderade begreppen "empowerment" och "målstyrda grupper" kunde se ut. Dessa funderingar ledde fram till syftet nedan. Syfte: Uppsatsen syftar till att analysera målstyrning med avseende på huruvida det härigenom skapas förutsättningar för individer i arbetsgrupper att uppnå empowerment. Metod: Deduktiv, kvalitativ undersökning genom litteraturstudie samt insamling av empiriska data via arbetsdagböcker och intervjuer. Huvudresultat: Målstyrning tycks kräva en viss kunskap om empowerment för att kunna fungera optimalt samtidigt som det i sig skapar vissa förutsättningar för detta. Arbete i målstyrda grupper skulle kunna fungera som ett sätt att uppnå empowerment för individerna i arbetsgrupperna, dock inte utan någon kunskap om empowerment. Studien skulle kunna tjäna som underlag för framtida forskning inom ämnet organisationsutveckling där fokus ligger på empowerment och/eller målstyrning. Nyckelord: "Empowerment", "Målstyrda grupper", "Målstyrning" och "Teamwork" (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindell, Henrik and Pernås, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356808
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356808,
 abstract   = {Intresset för huruvida målstyrning kunde vara ett sätt att uppnå empowerment på individnivå för medarbetare i organisationer väcktes då vi för första gången besökte det studerade företaget. Med oss i bagaget hade vi en B-uppsats där vi behandlat empowerment och från början hade vi inga tankar om att detta var något vi skulle ta med oss till Cuppsatsen. Vi visste att det aktuella företaget arbetade med målstyrda grupper och ville därför veta mer om detta eftersom vi trodde att det kunde vara ett intressant ämne för en uppsats. Allt eftersom företagets representanter berättade tyckte vi dock att vi kände igen mycket från vår studie av empowerment. Därför började vi på fundera på hur en intressant frågeställning som inkluderade begreppen "empowerment" och "målstyrda grupper" kunde se ut. Dessa funderingar ledde fram till syftet nedan. Syfte: Uppsatsen syftar till att analysera målstyrning med avseende på huruvida det härigenom skapas förutsättningar för individer i arbetsgrupper att uppnå empowerment. Metod: Deduktiv, kvalitativ undersökning genom litteraturstudie samt insamling av empiriska data via arbetsdagböcker och intervjuer. Huvudresultat: Målstyrning tycks kräva en viss kunskap om empowerment för att kunna fungera optimalt samtidigt som det i sig skapar vissa förutsättningar för detta. Arbete i målstyrda grupper skulle kunna fungera som ett sätt att uppnå empowerment för individerna i arbetsgrupperna, dock inte utan någon kunskap om empowerment. Studien skulle kunna tjäna som underlag för framtida forskning inom ämnet organisationsutveckling där fokus ligger på empowerment och/eller målstyrning. Nyckelord: "Empowerment", "Målstyrda grupper", "Målstyrning" och "Teamwork"},
 author    = {Lindell, Henrik and Pernås, Anna},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Målstyrning av arbetsgrupper : en väg till empowerment?},
 year     = {2003},
}