Advanced

Stress inom Hemvården Väster - en studie i hur man ur det mellanmänskliga perspektivet kan förebygga stress och förbättra den psykosociala arbetsmiljön

Eneström, Carolina and Nilsson, Marie (2004)
Education
Abstract (Swedish)
I dagens alltmer effektiviserade samhälle är stress i arbetslivet ett aktuellt och allvarligt problem, detta speciellt inom vårdsektorn. Vi fann det intressant och relevant att belysa arbetsförhållandena inom hemvården, då denna genom bl.a. media beskrivits som särskilt stressfylld. Syftet med vår uppsats har varit att analysera hur stress upplevs för de anställda inom Hemvården Väster. Vidare har vi velat diskutera hur stress kan förebyggas samt finna möjligheter på hur man kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön. En empirisk studie har genomförts på Hemvården Väster i Lund med hjälp av kvalitativa intervjuer och med en till största delen tolkande men även kritisk-teoretisk forskningsansats som grund. Vi har fokuserat på fem kvinnliga... (More)
I dagens alltmer effektiviserade samhälle är stress i arbetslivet ett aktuellt och allvarligt problem, detta speciellt inom vårdsektorn. Vi fann det intressant och relevant att belysa arbetsförhållandena inom hemvården, då denna genom bl.a. media beskrivits som särskilt stressfylld. Syftet med vår uppsats har varit att analysera hur stress upplevs för de anställda inom Hemvården Väster. Vidare har vi velat diskutera hur stress kan förebyggas samt finna möjligheter på hur man kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön. En empirisk studie har genomförts på Hemvården Väster i Lund med hjälp av kvalitativa intervjuer och med en till största delen tolkande men även kritisk-teoretisk forskningsansats som grund. Vi har fokuserat på fem kvinnliga vårdbiträdens relationer och upplevelser av sin arbetsmiljö och stress. Detta genomfördes genom intervjuer där vi även använde oss av två enhetschefer, i och med att vi ville få ett bredare perspektiv på hur man kan förbättra arbetsmiljön och förebygga stress för de anställda. Våra slutsatser av studien i sin helhet blir att det är viktigt att man utifrån den psykosociala arbetsmiljöproblematiken i en organisation ser till individen och hans/hennes behov av delaktighet och inflytande i sin arbetssituation samt att ledningen lyckas motivera och uppmuntra sina anställda, så att de trivs i sin arbetsmiljö. Här i kan empowermentbegreppet bli av betydelse då hälsan på arbetsplatser alltmer har kommit i fokus. Att främja hälsa i arbetsorganisationer har blivit en viktig prioritering dels för individen själv men även för hela organisationens produktionsprestation. Nyckelord: Stress, Hemvård, Arbetsmiljö, Empowerment, Individ, Socialisation, Organisation, Motivation, Inflytande, Ledarskap, Psykosocial arbetsmiljö (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eneström, Carolina and Nilsson, Marie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356826
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356826,
 abstract   = {I dagens alltmer effektiviserade samhälle är stress i arbetslivet ett aktuellt och allvarligt problem, detta speciellt inom vårdsektorn. Vi fann det intressant och relevant att belysa arbetsförhållandena inom hemvården, då denna genom bl.a. media beskrivits som särskilt stressfylld. Syftet med vår uppsats har varit att analysera hur stress upplevs för de anställda inom Hemvården Väster. Vidare har vi velat diskutera hur stress kan förebyggas samt finna möjligheter på hur man kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön. En empirisk studie har genomförts på Hemvården Väster i Lund med hjälp av kvalitativa intervjuer och med en till största delen tolkande men även kritisk-teoretisk forskningsansats som grund. Vi har fokuserat på fem kvinnliga vårdbiträdens relationer och upplevelser av sin arbetsmiljö och stress. Detta genomfördes genom intervjuer där vi även använde oss av två enhetschefer, i och med att vi ville få ett bredare perspektiv på hur man kan förbättra arbetsmiljön och förebygga stress för de anställda. Våra slutsatser av studien i sin helhet blir att det är viktigt att man utifrån den psykosociala arbetsmiljöproblematiken i en organisation ser till individen och hans/hennes behov av delaktighet och inflytande i sin arbetssituation samt att ledningen lyckas motivera och uppmuntra sina anställda, så att de trivs i sin arbetsmiljö. Här i kan empowermentbegreppet bli av betydelse då hälsan på arbetsplatser alltmer har kommit i fokus. Att främja hälsa i arbetsorganisationer har blivit en viktig prioritering dels för individen själv men även för hela organisationens produktionsprestation. Nyckelord: Stress, Hemvård, Arbetsmiljö, Empowerment, Individ, Socialisation, Organisation, Motivation, Inflytande, Ledarskap, Psykosocial arbetsmiljö},
 author    = {Eneström, Carolina and Nilsson, Marie},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stress inom Hemvården Väster - en studie i hur man ur det mellanmänskliga perspektivet kan förebygga stress och förbättra den psykosociala arbetsmiljön},
 year     = {2004},
}